Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Bit-o-honey և Reeses cups սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Bit-o-honey vs Reeses cups infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -17.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +122.9%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +505%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +785.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +475%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +679.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +161.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +823.1%
հավասար Սելեն - 1.4
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 11% 8% 5% 12% 4% 39% 14% 9% 5% 8%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 24% 46% 45% 69% 31% 47% 35% 80% 0% 8%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -17.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +122.9%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +505%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +785.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +475%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +679.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +161.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +823.1%
հավասար Սելեն - 1.4

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +166.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +166.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +150%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +6407.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +656.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +1011.1%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +2400%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +333.3%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +1316%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 6% 0% 3% 15% 11% 2% 5% 3% 2% 8% 2% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 4% 3% 0% 1% 40% 26% 85% 38% 24% 38% 33% 20% 5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +166.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +166.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +150%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +6407.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +656.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +1011.1%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +2400%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +333.3%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +1316%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +46.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +476.4%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +412%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +307.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +85.5%
2% 8% 81% 8%
Սպիտակուցներ: 2 գ
Ճարպեր: 7.5 գ
Ածխաջրեր: 80.89 գ
Ջուր: 8.3 գ
Այլ: 1.31 գ
10% 31% 55% 2%
Սպիտակուցներ: 10.24 գ
Ճարպեր: 30.53 գ
Ածխաջրեր: 55.36 գ
Ջուր: 1.44 գ
Այլ: 2.43 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +46.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +476.4%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +412%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +307.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +85.5%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -48.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1171.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +1527.2%
80% 15% 5%
Հագեցած ճարպ: 5.5 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.03 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.338 գ
37% 45% 19%
Հագեցած ճարպ: 10.73 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 13.1 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 5.5 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -48.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1171.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +1527.2%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Bit-o-honey Reeses cups
Rich in minerals ok
Lower in Շաքար ok
Rich in vitamins ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Bit-o-honey Reeses cups Opinion
Զուտ ածխաջրեր 80.69g 51.76g Bit-o-honey
Սպիտակուցներ 2g 10.24g Reeses cups
Ճարպեր 7.5g 30.53g Reeses cups
Ածխաջրեր 80.89g 55.36g Bit-o-honey
Կալորիականություն 375kcal 515kcal Reeses cups
Շաքար 48g 47.17g Reeses cups
Բջջանյութ(Fiber) 0.2g 3.6g Reeses cups
Կալցիում 35mg 78mg Reeses cups
Երկաթ 0.2mg 1.21mg Reeses cups
Մագնեզիում 7mg 62mg Reeses cups
Ֆոսֆոր 28mg 161mg Reeses cups
Կալիում 44mg 343mg Reeses cups
Նատրիում 295mg 357mg Bit-o-honey
Ցինկ 0.49mg 1.28mg Reeses cups
Պղինձ 0.026mg 0.24mg Reeses cups
Մանգան 0.038mg 0mg Bit-o-honey
Սելեն 1.3µg 1.4µg Reeses cups
Վիտամին A 0IU 56IU Reeses cups
Վիտամին A, RAE 0µg 17µg Reeses cups
Վիտամին E 0.3mg 0.15mg Bit-o-honey
Վիտամին C 0.8mg 0.3mg Bit-o-honey
Վիտամին B1 0.06mg 0.16mg Reeses cups
Վիտամին B2 0.044mg 0.11mg Reeses cups
Վիտամին B3 0.069mg 4.49mg Reeses cups
Վիտամին B5 0.082mg 0.62mg Reeses cups
Վիտամին B6 0.009mg 0.1mg Reeses cups
Folate, total 2µg 50µg Reeses cups
Վիտամին B12 0.06µg 0.26µg Reeses cups
Choline, total 2.5mg 35.4mg Reeses cups
Վիտամին K 0µg 2µg Reeses cups
Խոլեստերին 0mg 6mg Bit-o-honey
Հագեցած ճարպ 5.5g 10.73g Bit-o-honey
Մոնոչհագեցած ճարպ 1.03g 13.1g Reeses cups
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.338g 5.5g Reeses cups

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Bit-o-honey Reeses cups
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
4%
Bit-o-honey
24%
Reeses cups
Mineral Summary Score
11%
Bit-o-honey
38%
Reeses cups

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
Reeses cups
Reeses cups is relatively richer in minerals
Which food is lower in Շաքար?
Reeses cups
Reeses cups is lower in Շաքար (difference - 0.83g)
Which food is richer in vitamins?
Reeses cups
Reeses cups is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Նատրիում?
Bit-o-honey
Bit-o-honey is lower in Նատրիում (difference - 62mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Bit-o-honey
Bit-o-honey is lower in Խոլեստերին (difference - 6mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Bit-o-honey
Bit-o-honey is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 5.23g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Bit-o-honey - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167564/nutrients
  2. Reeses cups - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168763/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: