Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Bit-o-honey և York peppermint pattie սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Bit-o-honey vs York peppermint pattie infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +218.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +360%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +152.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -90.5%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 11% 8% 5% 12% 4% 39% 14% 9% 5% 8%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 4% 35% 0% 0% 10% 4% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +218.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +360%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +152.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -90.5%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 6% 0% 3% 15% 11% 2% 5% 3% 2% 8% 2% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +111.3%
հավասար Սպիտակուցներ - 2.19
հավասար Ճարպեր - 7.17
հավասար Ածխաջրեր - 80.99
հավասար Ջուր - 9.03
2% 8% 81% 8%
Սպիտակուցներ: 2 գ
Ճարպեր: 7.5 գ
Ածխաջրեր: 80.89 գ
Ջուր: 8.3 գ
Այլ: 1.31 գ
2% 7% 81% 9%
Սպիտակուցներ: 2.19 գ
Ճարպեր: 7.17 գ
Ածխաջրեր: 80.99 գ
Ջուր: 9.03 գ
Այլ: 0.62 գ
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +111.3%
հավասար Սպիտակուցներ - 2.19
հավասար Ճարպեր - 7.17
հավասար Ածխաջրեր - 80.99
հավասար Ջուր - 9.03

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +151.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +207.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -21.1%
80% 15% 5%
Հագեցած ճարպ: 5.5 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.03 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.338 գ
89% 8% 2%
Հագեցած ճարպ: 4.34 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.41 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.11 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +151.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +207.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -21.1%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Bit-o-honey York peppermint pattie
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Bit-o-honey York peppermint pattie Opinion
Զուտ ածխաջրեր 80.69g 78.99g Bit-o-honey
Սպիտակուցներ 2g 2.19g York peppermint pattie
Ճարպեր 7.5g 7.17g Bit-o-honey
Ածխաջրեր 80.89g 80.99g York peppermint pattie
Կալորիականություն 375kcal 384kcal York peppermint pattie
Շաքար 48g 63.78g Bit-o-honey
Բջջանյութ(Fiber) 0.2g 2g York peppermint pattie
Կալցիում 35mg 11mg Bit-o-honey
Երկաթ 0.2mg 0.92mg York peppermint pattie
Մագնեզիում 7mg Bit-o-honey
Ֆոսֆոր 28mg 0mg Bit-o-honey
Կալիում 44mg 111mg York peppermint pattie
Նատրիում 295mg 28mg York peppermint pattie
Ցինկ 0.49mg Bit-o-honey
Պղինձ 0.026mg Bit-o-honey
Մանգան 0.038mg Bit-o-honey
Սելեն 1.3µg Bit-o-honey
Վիտամին A 0IU 7IU York peppermint pattie
Վիտամին E 0.3mg Bit-o-honey
Վիտամին C 0.8mg 0mg Bit-o-honey
Վիտամին B1 0.06mg Bit-o-honey
Վիտամին B2 0.044mg Bit-o-honey
Վիտամին B3 0.069mg Bit-o-honey
Վիտամին B5 0.082mg Bit-o-honey
Վիտամին B6 0.009mg Bit-o-honey
Folate, total 2µg Bit-o-honey
Վիտամին B12 0.06µg Bit-o-honey
Choline, total 2.5mg Bit-o-honey
Խոլեստերին 0mg 1mg Bit-o-honey
Հագեցած ճարպ 5.5g 4.34g York peppermint pattie
Մոնոչհագեցած ճարպ 1.03g 0.41g Bit-o-honey
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.338g 0.11g Bit-o-honey

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Bit-o-honey York peppermint pattie
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
4%
Bit-o-honey
0%
York peppermint pattie
Mineral Summary Score
11%
Bit-o-honey
5%
York peppermint pattie

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
York peppermint pattie
York peppermint pattie is lower in Նատրիում (difference - 267mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
York peppermint pattie
York peppermint pattie is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 1.16g)
Which food is lower in Շաքար?
Bit-o-honey
Bit-o-honey is lower in Շաքար (difference - 15.78g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Bit-o-honey
Bit-o-honey is lower in Խոլեստերին (difference - 1mg)
Which food is richer in minerals?
Bit-o-honey
Bit-o-honey is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Bit-o-honey
Bit-o-honey is relatively richer in vitamins
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Bit-o-honey - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167564/nutrients
  2. York peppermint pattie - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167982/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: