Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Burbot և Tilapia սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Burbot vs Tilapia infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Burbot
8
:
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +357.1%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +66.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +20.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +25.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +36.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +136.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +241.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +2324.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -54.8%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +235.8%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 19% 43% 29% 110% 46% 16% 26% 85% 117% 88%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 4.2% 26% 24% 87% 34% 7.3% 11% 25% 4.8% 297%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +357.1%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +66.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +20.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +25.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +36.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +136.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +241.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +2324.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -54.8%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +235.8%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Burbot
4
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +361.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +135.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +181.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +140.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +283.8%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +500%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +102.2%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 1% 0% 0% 0% 107% 40% 37% 10% 80% 0.75% 115% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 16% 111% 0% 23% 17% 89% 40% 28% 4.5% 233% 28% 2.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +361.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +135.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +181.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +140.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +283.8%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +500%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +102.2%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Burbot
2
:
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +154.8%
հավասար Սպիտակուցներ - 26.15
հավասար Ջուր - 71.59
25% 73%
Սպիտակուցներ: 24.76 գ
Ճարպեր: 1.04 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 73.41 գ
Այլ: 0.79 գ
26% 3% 72%
Սպիտակուցներ: 26.15 գ
Ճարպեր: 2.65 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 71.59 գ
Այլ: 0 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +154.8%
հավասար Սպիտակուցներ - 26.15
հավասար Ջուր - 71.59

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Burbot
1
:
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -77.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +461.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +57.5%
28% 22% 50%
Հագեցած ճարպ: 0.209 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.17 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.381 գ
38% 38% 24%
Հագեցած ճարպ: 0.94 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.955 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.6 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -77.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +461.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +57.5%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Burbot Tilapia
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Burbot Tilapia Opinion
Սպիտակուցներ 24.76g 26.15g Tilapia
Ճարպեր 1.04g 2.65g Tilapia
Կալորիականություն 115kcal 128kcal Tilapia
Կալցիում 64mg 14mg Burbot
Երկաթ 1.15mg 0.69mg Burbot
Մագնեզիում 41mg 34mg Burbot
Ֆոսֆոր 256mg 204mg Burbot
Կալիում 518mg 380mg Burbot
Նատրիում 124mg 56mg Tilapia
Ցինկ 0.97mg 0.41mg Burbot
Պղինձ 0.256mg 0.075mg Burbot
Մանգան 0.897mg 0.037mg Burbot
Սելեն 16.2µg 54.4µg Tilapia
Վիտամին A 17IU 0IU Burbot
Վիտամին A, RAE 5µg 0µg Burbot
Վիտամին E 0.79mg Tilapia
Վիտամին D 150IU Tilapia
Վիտամին D (D2 + D3) 3.7µg Tilapia
Վիտամին B1 0.429mg 0.093mg Burbot
Վիտամին B2 0.172mg 0.073mg Burbot
Վիտամին B3 1.973mg 4.745mg Tilapia
Վիտամին B5 0.173mg 0.664mg Tilapia
Վիտամին B6 0.346mg 0.123mg Burbot
Folate, total 1µg 6µg Tilapia
Վիտամին B12 0.92µg 1.86µg Tilapia
Choline, total 51.3mg Tilapia
Վիտամին K 0.9µg Tilapia
Տրիպտոֆան 0.277mg 0.265mg Burbot
Տրեոնին 1.085mg 1.156mg Tilapia
Իզոլեյցին 1.141mg 1.22mg Tilapia
Լեյցին 2.012mg 2.04mg Tilapia
Լիզին 2.274mg 2.315mg Tilapia
Մեթիոնին 0.733mg 0.766mg Tilapia
Ֆենիլալանին 0.966mg 1.05mg Tilapia
Վալին 1.275mg 1.28mg Tilapia
Հիստիդին 0.729mg 0.585mg Burbot
Խոլեստերին 77mg 57mg Tilapia
Հագեցած ճարպ 0.209g 0.94g Burbot
22:6 n-3 (DHA) 0.123g 0.13g Tilapia
20:5 n-3 (EPA) 0.09g 0.005g Burbot
22:5 n-3 (DPA) 0.033g 0.06g Tilapia
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.17g 0.955g Tilapia
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.381g 0.6g Tilapia
20:2 n-6 c,c 0.015g Tilapia
18:3 n-3 c,c,c (ALA) 0.045g Tilapia

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Burbot Tilapia
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet Equal
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
30%
Burbot
45%
Tilapia
Mineral Summary Score
58%
Burbot
52%
Tilapia

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Tilapia
Tilapia is lower in Նատրիում (difference - 68mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Tilapia
Tilapia is lower in Խոլեստերին (difference - 20mg)
Which food is richer in vitamins?
Tilapia
Tilapia is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Burbot
Burbot is lower in Շաքար (difference - 0g)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Burbot
Burbot is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.731g)
Which food is richer in minerals?
Burbot
Burbot is relatively richer in minerals
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes (0)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Burbot - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/174230/nutrients
  2. Tilapia - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/175177/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: