Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Butterfinger և Starburst սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Butterfinger vs Starburst infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +7800%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +4700%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +1840%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +10900%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +1508.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +3166.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +262.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -99.1%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 11% 30% 35% 42% 20% 30% 28% 65% 64% 16%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 0% 1% 1% 3% 1% 1% 0% 4% 2% 5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +7800%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +4700%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +1840%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +10900%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +1508.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +3166.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +262.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -99.1%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +421.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +12000%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +3000%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +52880%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +957.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +2700%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
հավասար Վիտամին K - 2.1
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 35% 0% 0% 31% 15% 50% 23% 16% 22% 5% 9% 6%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 1% 7% 0% 196% 1% 1% 1% 3% 0% 1% 0% 0% 6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +421.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +12000%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +3000%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +52880%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +957.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +2700%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
հավասար Վիտամին K - 2.1

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +1217.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +130.2%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +423.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +13.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +591.9%
5% 19% 73%
Սպիտակուցներ: 5.4 գ
Ճարպեր: 18.9 գ
Ածխաջրեր: 72.9 գ
Ջուր: 1.23 գ
Այլ: 1.57 գ
8% 83% 9%
Սպիտակուցներ: 0.41 գ
Ճարպեր: 8.21 գ
Ածխաջրեր: 82.57 գ
Ջուր: 8.51 գ
Այլ: 0.3 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +1217.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +130.2%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +423.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +13.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +591.9%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +∞%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -18.1%
53% 29% 18%
Հագեցած ճարպ: 9.5 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.119 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 3.164 գ
100%
Հագեցած ճարպ: 7.778 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +∞%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -18.1%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Butterfinger Starburst
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Շաքար ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Butterfinger Starburst Opinion
Զուտ ածխաջրեր 70.9g 82.57g Starburst
Սպիտակուցներ 5.4g 0.41g Butterfinger
Ճարպեր 18.9g 8.21g Butterfinger
Ածխաջրեր 72.9g 82.57g Starburst
Կալորիականություն 459kcal 408kcal Butterfinger
Շաքար 45.9g 58.12g Butterfinger
Բջջանյութ(Fiber) 2g 0g Butterfinger
Կալցիում 36mg 0mg Butterfinger
Երկաթ 0.79mg 0.01mg Butterfinger
Մագնեզիում 48mg 1mg Butterfinger
Ֆոսֆոր 97mg 5mg Butterfinger
Կալիում 220mg 2mg Butterfinger
Նատրիում 230mg 2mg Starburst
Ցինկ 1mg 0mg Butterfinger
Պղինձ 0.193mg 0.012mg Butterfinger
Մանգան 0.49mg 0.015mg Butterfinger
Սելեն 2.9µg 0.8µg Butterfinger
Վիտամին A 0IU 1IU Starburst
Վիտամին E 1.72mg 0.33mg Butterfinger
Վիտամին C 0mg 58.7mg Starburst
Վիտամին B1 0.121mg 0.001mg Butterfinger
Վիտամին B2 0.062mg 0.002mg Butterfinger
Վիտամին B3 2.649mg 0.005mg Butterfinger
Վիտամին B5 0.37mg 0.035mg Butterfinger
Վիտամին B6 0.069mg 0mg Butterfinger
Folate, total 28µg 1µg Butterfinger
Վիտամին B12 0.04µg 0µg Butterfinger
Choline, total 15mg 0mg Butterfinger
Վիտամին K 2.2µg 2.1µg Butterfinger
Տրանս ճարպ 0.04g 0.141g Butterfinger
Հագեցած ճարպ 9.5g 7.778g Starburst
Մոնոչհագեցած ճարպ 5.119g 0g Butterfinger
Պոլիչհագեցած ճարպ 3.164g 0g Butterfinger

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Butterfinger Starburst
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
16%
Butterfinger
16%
Starburst
Mineral Summary Score
34%
Butterfinger
1%
Starburst

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Starburst
Starburst is lower in Նատրիում (difference - 228mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Starburst
Starburst is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 1.722g)
Which food is lower in Շաքար?
Butterfinger
Butterfinger is lower in Շաքար (difference - 12.22g)
Which food is richer in minerals?
Butterfinger
Butterfinger is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Butterfinger
Butterfinger is relatively richer in vitamins
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Butterfinger - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167565/nutrients
  2. Starburst - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169590/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: