Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Candy bar և Chocolate pudding սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Candy bar vs Chocolate pudding infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +142.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +478.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +29.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +142.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -45.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +816.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +1038.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +1904.8%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +104.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +33.3%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 24% 37% 79% 132% 36% 21% 108% 258% 163% 26%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 32% 15% 14% 102% 15% 38% 12% 23% 9% 13%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +142.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +478.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +29.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +142.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -45.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +816.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +1038.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +1904.8%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +104.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +33.3%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +194.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +7235.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +202.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +402531.6%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +1400%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
հավասար Վիտամին B2 - 0.147
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 82% 0% 0% 25% 33% 149% 50% 35308% 57% 0% 17% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 11% 0% 24% 3% 9% 34% 3% 17% 9% 4% 39% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +194.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +7235.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +202.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +402531.6%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +1400%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
հավասար Վիտամին B2 - 0.147

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +392.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +1655.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +150.9%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +24.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +4561.9%
16% 34% 47% 2%
Սպիտակուցներ: 15.5 գ
Ճարպեր: 33.7 գ
Ածխաջրեր: 47.4 գ
Ջուր: 1.6 գ
Այլ: 1.8 գ
3% 2% 19% 75%
Սպիտակուցներ: 3.15 գ
Ճարպեր: 1.92 գ
Ածխաջրեր: 18.89 գ
Ջուր: 74.59 գ
Այլ: 1.45 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +392.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +1655.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +150.9%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +24.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +4561.9%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +2880.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +7968.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -77.3%
15% 52% 33%
Հագեցած ճարպ: 4.678 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 16.721 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 10.65 գ
61% 32% 8%
Հագեցած ճարպ: 1.064 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.561 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.132 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +2880.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +7968.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -77.3%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Candy bar Chocolate pudding
Lower in Շաքար ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Rich in minerals ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Candy bar Chocolate pudding Opinion
Զուտ ածխաջրեր 43.3g 18.49g Candy bar
Սպիտակուցներ 15.5g 3.15g Candy bar
Ճարպեր 33.7g 1.92g Candy bar
Ածխաջրեր 47.4g 18.89g Candy bar
Կալորիականություն 522kcal 105kcal Candy bar
Շաքար 42.22g Chocolate pudding
Բջջանյութ(Fiber) 4.1g 0.4g Candy bar
Կալցիում 78mg 104mg Chocolate pudding
Երկաթ 0.97mg 0.4mg Candy bar
Մագնեզիում 110mg 19mg Candy bar
Ֆոսֆոր 308mg 238mg Candy bar
Կալիում 407mg 168mg Candy bar
Նատրիում 156mg 284mg Candy bar
Ցինկ 3.94mg 0.43mg Candy bar
Պղինձ 0.774mg 0.068mg Candy bar
Մանգան 1.243mg 0.062mg Candy bar
Սելեն 4.7µg 2.3µg Candy bar
Վիտամին A 0IU 170IU Chocolate pudding
Վիտամին A, RAE 0µg 46µg Chocolate pudding
Վիտամին E 4.1mg Candy bar
Վիտամին D 0IU 33IU Chocolate pudding
Վիտամին D (D2 + D3) 0µg 0.8µg Chocolate pudding
Վիտամին C 0mg 0.8mg Chocolate pudding
Վիտամին B1 0.1mg 0.034mg Candy bar
Վիտամին B2 0.14mg 0.147mg Chocolate pudding
Վիտամին B3 7.922mg 0.108mg Candy bar
Վիտամին B5 0.83mg 0.274mg Candy bar
Վիտամին B6 153mg 0.038mg Candy bar
Folate, total 75µg 5µg Candy bar
Վիտամին B12 0µg 0.31µg Chocolate pudding
Choline, total 29.4mg Candy bar
Տրիպտոֆան 0.149mg 0.044mg Candy bar
Տրեոնին 0.52mg 0.139mg Candy bar
Իզոլեյցին 0.534mg 0.182mg Candy bar
Լեյցին 0.986mg 0.295mg Candy bar
Լիզին 0.545mg 0.239mg Candy bar
Մեթիոնին 0.185mg 0.074mg Candy bar
Ֆենիլալանին 0.787mg 0.151mg Candy bar
Վալին 0.638mg 0.208mg Candy bar
Հիստիդին 0.385mg 0.082mg Candy bar
Խոլեստերին 0mg 6mg Candy bar
Հագեցած ճարպ 4.678g 1.064g Chocolate pudding
Մոնոչհագեցած ճարպ 16.721g 0.561g Candy bar
Պոլիչհագեցած ճարպ 10.65g 0.132g Candy bar

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Candy bar Chocolate pudding
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
2748%
Candy bar
11%
Chocolate pudding
Mineral Summary Score
88%
Candy bar
27%
Chocolate pudding

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Chocolate pudding
Chocolate pudding is lower in Շաքար (difference - 42.22g)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Chocolate pudding
Chocolate pudding is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 3.614g)
Which food is lower in Նատրիում?
Candy bar
Candy bar is lower in Նատրիում (difference - 128mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Candy bar
Candy bar is lower in Խոլեստերին (difference - 6mg)
Which food is richer in minerals?
Candy bar
Candy bar is relatively richer in minerals
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes (51)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Candy bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169585/nutrients
  2. Chocolate pudding - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167998/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: