Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Carambola և Cherimoya սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Carambola vs Cherimoya infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -71.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +98.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +233.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +237.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +70%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +116.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +115.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +33.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +151.4%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 1% 3% 8% 6% 12% 1% 4% 46% 5% 4%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 3% 11% 13% 12% 26% 1% 5% 24% 13% 0%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -71.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +98.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +233.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +237.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +70%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +116.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +115.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +33.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +151.4%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +1120%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +173%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +13.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +80%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +621.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +718.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +75.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +1411.8%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +91.7%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 4% 3% 0% 115% 4% 4% 7% 24% 4% 9% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 1% 6% 0% 42% 26% 31% 13% 21% 60% 18% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +1120%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +173%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +13.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +80%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +621.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +718.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +75.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +1411.8%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +91.7%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +15.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +51%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +106.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +163.2%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +25%
7% 91%
Սպիտակուցներ: 1.04 գ
Ճարպեր: 0.33 գ
Ածխաջրեր: 6.73 գ
Ջուր: 91.38 գ
Այլ: 0.52 գ
18% 79%
Սպիտակուցներ: 1.57 գ
Ճարպեր: 0.68 գ
Ածխաջրեր: 17.71 գ
Ջուր: 79.39 գ
Այլ: 0.65 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +15.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +51%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +106.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +163.2%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +25%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -91.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +83.3%
հավասար Պոլիչհագեցած ճարպ - 0.188
8% 13% 79%
Հագեցած ճարպ: 0.019 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.03 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.184 գ
49% 12% 39%
Հագեցած ճարպ: 0.233 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.055 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.188 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -91.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +83.3%
հավասար Պոլիչհագեցած ճարպ - 0.188

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Carambola Cherimoya
Rich in minerals ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Carambola Cherimoya Opinion
Զուտ ածխաջրեր 3.93g 14.71g Cherimoya
Սպիտակուցներ 1.04g 1.57g Cherimoya
Ճարպեր 0.33g 0.68g Cherimoya
Ածխաջրեր 6.73g 17.71g Cherimoya
Կալորիականություն 31kcal 75kcal Cherimoya
Ֆրուկտոզա 6.28g Cherimoya
Շաքար 3.98g 12.87g Carambola
Բջջանյութ(Fiber) 2.8g 3g Cherimoya
Կալցիում 3mg 10mg Cherimoya
Երկաթ 0.08mg 0.27mg Cherimoya
Մագնեզիում 10mg 17mg Cherimoya
Ֆոսֆոր 12mg 26mg Cherimoya
Կալիում 133mg 287mg Cherimoya
Նատրիում 2mg 7mg Carambola
Ցինկ 0.12mg 0.16mg Cherimoya
Պղինձ 0.137mg 0.069mg Carambola
Մանգան 0.037mg 0.093mg Cherimoya
Սելեն 0.6µg Carambola
Վիտամին A 61IU 5IU Carambola
Վիտամին A, RAE 3µg 0µg Carambola
Վիտամին E 0.15mg 0.27mg Cherimoya
Վիտամին C 34.4mg 12.6mg Carambola
Վիտամին B1 0.014mg 0.101mg Cherimoya
Վիտամին B2 0.016mg 0.131mg Cherimoya
Վիտամին B3 0.367mg 0.644mg Cherimoya
Վիտամին B5 0.391mg 0.345mg Carambola
Վիտամին B6 0.017mg 0.257mg Cherimoya
Folate, total 12µg 23µg Cherimoya
Տրիպտոֆան 0.008mg 0.031mg Cherimoya
Տրեոնին 0.044mg 0.052mg Cherimoya
Իզոլեյցին 0.044mg 0.042mg Carambola
Լեյցին 0.077mg 0.063mg Carambola
Լիզին 0.077mg 0.042mg Carambola
Մեթիոնին 0.021mg 0.021mg
Ֆենիլալանին 0.037mg 0.042mg Cherimoya
Վալին 0.05mg 0.063mg Cherimoya
Հիստիդին 0.008mg 0.021mg Cherimoya
Հագեցած ճարպ 0.019g 0.233g Carambola
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.03g 0.055g Cherimoya
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.184g 0.188g Cherimoya
18:2 n-6 c,c 0.028g Cherimoya
18:3 n-3 c,c,c (ALA) 0.159g Cherimoya

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Carambola Cherimoya
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
14%
Carambola
18%
Cherimoya
Mineral Summary Score
9%
Carambola
10%
Cherimoya

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
Cherimoya
Cherimoya is relatively richer in minerals
Which food is lower in Շաքար?
Carambola
Carambola is lower in Շաքար (difference - 8.89g)
Which food is lower in Նատրիում?
Carambola
Carambola is lower in Նատրիում (difference - 5mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Carambola
Carambola is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.214g)
Which food is lower in glycemic index?
Carambola
Carambola is lower in glycemic index (difference - 14)
Which food is cheaper?
Carambola
Carambola is cheaper (difference - $1.2)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Carambola - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/171715/nutrients
  2. Cherimoya - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/173953/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: