Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Carambola և Passion fruit սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Carambola vs Passion fruit infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -92.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +20%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +59.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +300%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +1900%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +190%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +466.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +161.7%
հավասար Սելեն - 0.6
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 1% 3% 8% 6% 12% 1% 4% 46% 5% 4%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 4% 60% 21% 30% 31% 4% 3% 29% 0% 4%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -92.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +20%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +59.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +300%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +1900%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +190%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +466.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +161.7%
հավասար Սելեն - 0.6

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +650%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +14.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +1985.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +712.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +308.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +488.2%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +16.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 4% 3% 0% 115% 4% 4% 7% 24% 4% 9% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 77% 1% 0% 100% 0% 30% 29% 0% 24% 11% 0% 2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +650%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +14.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +1985.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +712.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +308.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +488.2%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +16.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +25.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +111.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +112.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +247.4%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +51.9%
7% 91%
Սպիտակուցներ: 1.04 գ
Ճարպեր: 0.33 գ
Ածխաջրեր: 6.73 գ
Ջուր: 91.38 գ
Այլ: 0.52 գ
2% 23% 73%
Սպիտակուցներ: 2.2 գ
Ճարպեր: 0.7 գ
Ածխաջրեր: 23.38 գ
Ջուր: 72.93 գ
Այլ: 0.79 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +25.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +111.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +112.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +247.4%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +51.9%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -67.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +186.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +123.4%
8% 13% 79%
Հագեցած ճարպ: 0.019 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.03 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.184 գ
11% 15% 74%
Հագեցած ճարպ: 0.059 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.086 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.411 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -67.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +186.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +123.4%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Carambola Passion fruit
Rich in minerals ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in price ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Carambola Passion fruit Opinion
Զուտ ածխաջրեր 3.93g 12.98g Passion fruit
Սպիտակուցներ 1.04g 2.2g Passion fruit
Ճարպեր 0.33g 0.7g Passion fruit
Ածխաջրեր 6.73g 23.38g Passion fruit
Կալորիականություն 31kcal 97kcal Passion fruit
Շաքար 3.98g 11.2g Carambola
Բջջանյութ(Fiber) 2.8g 10.4g Passion fruit
Կալցիում 3mg 12mg Passion fruit
Երկաթ 0.08mg 1.6mg Passion fruit
Մագնեզիում 10mg 29mg Passion fruit
Ֆոսֆոր 12mg 68mg Passion fruit
Կալիում 133mg 348mg Passion fruit
Նատրիում 2mg 28mg Carambola
Ցինկ 0.12mg 0.1mg Carambola
Պղինձ 0.137mg 0.086mg Carambola
Մանգան 0.037mg Carambola
Սելեն 0.6µg 0.6µg
Վիտամին A 61IU 1272IU Passion fruit
Վիտամին A, RAE 3µg 64µg Passion fruit
Վիտամին E 0.15mg 0.02mg Carambola
Վիտամին C 34.4mg 30mg Carambola
Վիտամին B1 0.014mg 0mg Carambola
Վիտամին B2 0.016mg 0.13mg Passion fruit
Վիտամին B3 0.367mg 1.5mg Passion fruit
Վիտամին B5 0.391mg Carambola
Վիտամին B6 0.017mg 0.1mg Passion fruit
Folate, total 12µg 14µg Passion fruit
Վիտամին K 0µg 0.7µg Passion fruit
Տրիպտոֆան 0.008mg Carambola
Տրեոնին 0.044mg Carambola
Իզոլեյցին 0.044mg Carambola
Լեյցին 0.077mg Carambola
Լիզին 0.077mg Carambola
Մեթիոնին 0.021mg Carambola
Ֆենիլալանին 0.037mg Carambola
Վալին 0.05mg Carambola
Հիստիդին 0.008mg Carambola
Հագեցած ճարպ 0.019g 0.059g Carambola
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.03g 0.086g Passion fruit
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.184g 0.411g Passion fruit

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Carambola Passion fruit
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
14%
Carambola
23%
Passion fruit
Mineral Summary Score
9%
Carambola
18%
Passion fruit

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
Passion fruit
Passion fruit is relatively richer in minerals
Which food is lower in glycemic index?
Passion fruit
Passion fruit is lower in glycemic index (difference - 29)
Which food is lower in Շաքար?
Carambola
Carambola is lower in Շաքար (difference - 7.22g)
Which food is lower in Նատրիում?
Carambola
Carambola is lower in Նատրիում (difference - 26mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Carambola
Carambola is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.04g)
Which food is cheaper?
Carambola
Carambola is cheaper (difference - $0.2)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Carambola - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/171715/nutrients
  2. Passion fruit - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169108/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: