Foodstruct
Advanced Nutrition Search | Diet Analysis | Glycemic index chart | Insulin index chart

Համեմատել Carambola և Passion fruit սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Differences between Carambola and Passion fruit

  • Carambola is higher in Պղինձ, however Passion fruit is richer in Բջջանյութ(Fiber), Երկաթ, Վիտամին B2, Ֆոսֆոր, Վիտամին B3, Վիտամին A, RAE, Վիտամին B6, and Կալիում.
  • Passion fruit's daily need coverage for Բջջանյութ(Fiber) is 30% higher.
  • Carambola has 2 times more Պղինձ than Passion fruit. While Carambola has 0.137mg of Պղինձ, Passion fruit has only 0.086mg.

The food types used in this comparison are Carambola, (starfruit), raw and Passion-fruit, (granadilla), purple, raw.

Infographic

Carambola vs Passion fruit infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +59.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +20%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -92.9%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +1900%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +300%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +161.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +190%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +466.7%
Երկաթ Կալցիում Կալիում Մագնեզիում Պղինձ Ցինկ Ֆոսֆոր Նատրիում 3% 1% 12% 8% 46% 4% 6% 1%
Երկաթ Կալցիում Կալիում Մագնեզիում Պղինձ Ցինկ Ֆոսֆոր Նատրիում 60% 4% 31% 21% 29% 3% 30% 4%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +59.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +20%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -92.9%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +1900%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +300%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +161.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +190%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +466.7%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +14.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +650%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +1985.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +712.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +308.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +488.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +16.7%
Վիտամին C Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Վիտամին B12 Վիտամին K Folate, total 115% 4% 3% 0% 4% 4% 7% 24% 4% 0% 0% 9%
Վիտամին C Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Վիտամին B12 Վիտամին K Folate, total 100% 77% 1% 0% 0% 30% 29% 0% 24% 0% 2% 11%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +14.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +650%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +1985.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +712.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +308.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +488.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +16.7%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Carambola Passion fruit
Rich in minerals ok
Lower in glycemic index ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in price ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Carambola Passion fruit Opinion
Կալորիականություն 31kcal 97kcal Passion fruit
Սպիտակուցներ 1.04g 2.2g Passion fruit
Ճարպեր 0.33g 0.7g Passion fruit
Վիտամին C 34.4mg 30mg Carambola
Զուտ ածխաջրեր 3.93g 12.98g Passion fruit
Ածխաջրեր 6.73g 23.38g Passion fruit
Խոլեստերին 0mg 0mg
Վիտամին D 0IU 0IU
Երկաթ 0.08mg 1.6mg Passion fruit
Կալցիում 3mg 12mg Passion fruit
Կալիում 133mg 348mg Passion fruit
Մագնեզիում 10mg 29mg Passion fruit
Շաքար 3.98g 11.2g Carambola
Բջջանյութ(Fiber) 2.8g 10.4g Passion fruit
Պղինձ 0.137mg 0.086mg Carambola
Ցինկ 0.12mg 0.1mg Carambola
Օսլա g g
Ֆոսֆոր 12mg 68mg Passion fruit
Նատրիում 2mg 28mg Carambola
Վիտամին A 61IU 1272IU Passion fruit
Վիտամին E 0.15mg 0.02mg Carambola
Վիտամին D 0µg 0µg
Վիտամին B1 0.014mg 0mg Carambola
Վիտամին B2 0.016mg 0.13mg Passion fruit
Վիտամին B3 0.367mg 1.5mg Passion fruit
Վիտամին B5 0.391mg mg Carambola
Վիտամին B6 0.017mg 0.1mg Passion fruit
Վիտամին B12 0µg 0µg
Վիտամին K 0µg 0.7µg Passion fruit
Folate, total 12µg 14µg Passion fruit
Տրանս ճարպ 0g 0g
Հագեցած ճարպ 0.019g 0.059g Carambola
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.03g 0.086g Passion fruit
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.184g 0.411g Passion fruit
Տրիպտոֆան 0.008mg mg Carambola
Տրեոնին 0.044mg mg Carambola
Իզոլեյցին 0.044mg mg Carambola
Լեյցին 0.077mg mg Carambola
Լիզին 0.077mg mg Carambola
Մեթիոնին 0.021mg mg Carambola
Ֆենիլալանին 0.037mg mg Carambola
Վալին 0.05mg mg Carambola
Հիստիդին 0.008mg mg Carambola
Ֆրուկտոզա g g

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Carambola Passion fruit
Low Կալորիականություն diet ok
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
14
Carambola
23
Passion fruit
Mineral Summary Score
10
Carambola
22
Passion fruit

Macronutrients Comparison

Macronutrient comparison charts compare the amount of protein, total fats and total carbohydrates in 300 grams of the food. The displayed values show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Protein
6%
Carambola
13%
Passion fruit
Carbohydrates
7%
Carambola
23%
Passion fruit
Fats
2%
Carambola
3%
Passion fruit

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
Passion fruit
Passion fruit is relatively richer in minerals
Which food is lower in glycemic index?
Passion fruit
Passion fruit is lower in glycemic index (difference - 29)
Which food is lower in Շաքար?
Carambola
Carambola is lower in Շաքար (difference - 7.22g)
Which food is lower in Նատրիում?
Carambola
Carambola is lower in Նատրիում (difference - 26mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Carambola
Carambola is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.04g)
Which food is cheaper?
Carambola
Carambola is cheaper (difference - $0.2)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Carambola - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/171715/nutrients
  2. Passion fruit - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169108/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: