Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic index chart | Insulin index chart | Blog | Subscribe

Համեմատել Carambola և Lychee սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

The main differences between Carambola and Lychee

  • Carambola has more Բջջանյութ(Fiber), however Lychee has more Վիտամին C, and Վիտամին B6.
  • Daily need coverage for Վիտամին C from Lychee is 41% higher.
  • Lychee has 2 times less Բջջանյութ(Fiber) than Carambola. Carambola has 2.8g of Բջջանյութ(Fiber), while Lychee has 1.3g.
  • Carambola is lower in Շաքար.

Food types used in this article are Carambola, (starfruit), raw and Litchis, raw.

Infographic

Carambola vs Lychee infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +71.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +66.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +287.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +158.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +28.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -50%
հավասար Մագնեզիում - 10
հավասար Պղինձ - 0.148
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 1% 3% 8% 6% 12% 1% 4% 46%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 2% 12% 8% 14% 16% 1% 2% 50%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +71.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +66.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +287.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +158.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +28.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -50%
հավասար Մագնեզիում - 10
հավասար Պղինձ - 0.148

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
:
6
Lychee
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +114.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +27.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +107.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +306.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +64.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +488.2%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +16.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 4% 3% 0% 115% 4% 4% 7% 24% 4% 9% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 2% 0% 239% 3% 15% 12% 0% 24% 11% 0% 1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +114.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +27.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +107.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +306.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +64.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +488.2%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +16.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +25.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +11.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +18.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +33.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +145.6%
7% 91%
Սպիտակուցներ: 1.04 գ
Ճարպեր: 0.33 գ
Ածխաջրեր: 6.73 գ
Ջուր: 91.38 գ
Այլ: 0.52 գ
17% 82%
Սպիտակուցներ: 0.83 գ
Ճարպեր: 0.44 գ
Ածխաջրեր: 16.53 գ
Ջուր: 81.76 գ
Այլ: 0.44 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +25.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +11.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +18.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +33.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +145.6%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -80.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +39.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +300%
8% 13% 79%
Հագեցած ճարպ: 0.019 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.03 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.184 գ
28% 34% 38%
Հագեցած ճարպ: 0.099 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.12 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.132 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -80.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +39.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +300%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Carambola Lychee
Lower in Նատրիում ok
Lower in price ok
Rich in minerals ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in glycemic index ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Carambola Lychee Opinion
Զուտ ածխաջրեր 3.93g 15.23g Lychee
Սպիտակուցներ 1.04g 0.83g Carambola
Ճարպեր 0.33g 0.44g Lychee
Ածխաջրեր 6.73g 16.53g Lychee
Կալորիականություն 31kcal 66kcal Lychee
Շաքար 3.98g 15.23g Carambola
Բջջանյութ(Fiber) 2.8g 1.3g Carambola
Կալցիում 3mg 5mg Lychee
Երկաթ 0.08mg 0.31mg Lychee
Մագնեզիում 10mg 10mg
Ֆոսֆոր 12mg 31mg Lychee
Կալիում 133mg 171mg Lychee
Նատրիում 2mg 1mg Lychee
Ցինկ 0.12mg 0.07mg Carambola
Պղինձ 0.137mg 0.148mg Lychee
Վիտամին A 61IU 0IU Carambola
Վիտամին A, RAE 3µg 0µg Carambola
Վիտամին E 0.15mg 0.07mg Carambola
Վիտամին C 34.4mg 71.5mg Lychee
Վիտամին B1 0.014mg 0.011mg Carambola
Վիտամին B2 0.016mg 0.065mg Lychee
Վիտամին B3 0.367mg 0.603mg Lychee
Վիտամին B5 0.391mg Carambola
Վիտամին B6 0.017mg 0.1mg Lychee
Folate, total 12µg 14µg Lychee
Վիտամին K 0µg 0.4µg Lychee
Տրիպտոֆան 0.008mg 0.007mg Carambola
Տրեոնին 0.044mg Carambola
Իզոլեյցին 0.044mg Carambola
Լեյցին 0.077mg Carambola
Լիզին 0.077mg 0.041mg Carambola
Մեթիոնին 0.021mg 0.009mg Carambola
Ֆենիլալանին 0.037mg Carambola
Վալին 0.05mg Carambola
Հիստիդին 0.008mg Carambola
Հագեցած ճարպ 0.019g 0.099g Carambola
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.03g 0.12g Lychee
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.184g 0.132g Carambola

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Carambola Lychee
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
14%
Carambola
25%
Lychee
Mineral Summary Score
10%
Carambola
13%
Lychee

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Lychee
Lychee is lower in Նատրիում (difference - 1mg)
Which food is cheaper?
Lychee
Lychee is cheaper (difference - $0.5)
Which food is richer in minerals?
Lychee
Lychee is relatively richer in minerals
Which food is lower in Շաքար?
Carambola
Carambola is lower in Շաքար (difference - 11.25g)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Carambola
Carambola is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.08g)
Which food is lower in glycemic index?
Carambola
Carambola is lower in glycemic index (difference - 3)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Carambola - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/171715/nutrients
  2. Lychee - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169086/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: