Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Caramello և 3 musketeers սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Caramello vs 3 musketeers infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +294.4%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +62.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +117.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +156.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -37.1%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 64% 41% 0% 65% 31% 16% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 17% 26% 21% 30% 12% 26% 15% 52% 21% 11%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +294.4%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +62.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +117.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +156.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -37.1%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +352.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +750%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 19% 0% 0% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 5% 20% 0% 1% 9% 13% 5% 14% 4% 3% 20% 8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +352.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +750%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +138.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +66.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +17.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +87%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +21.9%
6% 21% 64% 7% 2%
Սպիտակուցներ: 6.19 գ
Ճարպեր: 21.19 գ
Ածխաջրեր: 63.81 գ
Ջուր: 6.79 գ
Այլ: 2.02 գ
3% 13% 78% 6%
Սպիտակուցներ: 2.6 գ
Ճարպեր: 12.75 գ
Ածխաջրեր: 77.77 գ
Ջուր: 5.8 գ
Այլ: 1.08 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +138.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +66.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +17.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +87%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +21.9%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +122.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +99.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -32%
68% 28% 3%
Հագեցած ճարպ: 12.72 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.29 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.63 գ
76% 21% 3%
Հագեցած ճարպ: 8.646 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 2.373 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.316 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +122.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +99.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -32%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Caramello 3 musketeers
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in vitamins ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Caramello 3 musketeers Opinion
Զուտ ածխաջրեր 62.61g 76.27g 3 musketeers
Սպիտակուցներ 6.19g 2.6g Caramello
Ճարպեր 21.19g 12.75g Caramello
Ածխաջրեր 63.81g 77.77g 3 musketeers
Կալորիականություն 462kcal 436kcal Caramello
Շաքար 56.92g 66.89g Caramello
Բջջանյութ(Fiber) 1.2g 1.5g 3 musketeers
Կալցիում 213mg 54mg Caramello
Երկաթ 1.09mg 0.67mg Caramello
Մագնեզիում 29mg 3 musketeers
Ֆոսֆոր 150mg 69mg Caramello
Կալիում 341mg 133mg Caramello
Նատրիում 122mg 194mg Caramello
Ցինկ 0.55mg 3 musketeers
Պղինձ 0.155mg 3 musketeers
Մանգան 0.16mg 3 musketeers
Սելեն 1.9µg 3 musketeers
Վիտամին A 303IU 67IU Caramello
Վիտամին A, RAE 20µg 3 musketeers
Վիտամին E 0.98mg 3 musketeers
Վիտամին C 1.7mg 0.2mg Caramello
Վիտամին B1 0.034mg 3 musketeers
Վիտամին B2 0.056mg 3 musketeers
Վիտամին B3 0.23mg 3 musketeers
Վիտամին B5 0.231mg 3 musketeers
Վիտամին B6 0.015mg 3 musketeers
Folate, total 4µg 3 musketeers
Վիտամին B12 0.16µg 3 musketeers
Վիտամին K 2.9µg 3 musketeers
Խոլեստերին 27mg 5mg 3 musketeers
Տրանս ճարպ 0.129g Caramello
Հագեցած ճարպ 12.72g 8.646g 3 musketeers
Մոնոչհագեցած ճարպ 5.29g 2.373g Caramello
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.63g 0.316g Caramello

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Caramello 3 musketeers
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
2%
Caramello
8%
3 musketeers
Mineral Summary Score
22%
Caramello
23%
3 musketeers

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Caramello
Caramello is lower in Շաքար (difference - 9.97g)
Which food is lower in Նատրիում?
Caramello
Caramello is lower in Նատրիում (difference - 72mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
3 musketeers
3 musketeers is lower in Խոլեստերին (difference - 22mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
3 musketeers
3 musketeers is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 4.074g)
Which food is richer in vitamins?
3 musketeers
3 musketeers is relatively richer in vitamins
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Caramello - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167975/nutrients
  2. 3 musketeers - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168767/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: