Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Caramello և Skittles սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Caramello vs Skittles infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +∞%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -87.7%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 64% 41% 0% 65% 31% 16% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +∞%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -87.7%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +3847.1%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 19% 0% 0% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 224% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +3847.1%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +3157.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +398.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +77.3%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +108.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +42.2%
6% 21% 64% 7% 2%
Սպիտակուցներ: 6.19 գ
Ճարպեր: 21.19 գ
Ածխաջրեր: 63.81 գ
Ջուր: 6.79 գ
Այլ: 2.02 գ
4% 91% 4%
Սպիտակուցներ: 0.19 գ
Ճարպեր: 4.25 գ
Ածխաջրեր: 90.76 գ
Ջուր: 3.83 գ
Այլ: 0.97 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +3157.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +398.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +77.3%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +108.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +42.2%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -67.6%
68% 28% 3%
Հագեցած ճարպ: 12.72 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.29 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.63 գ
100%
Հագեցած ճարպ: 4.115 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -67.6%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Caramello Skittles
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in minerals ok
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Caramello Skittles Opinion
Զուտ ածխաջրեր 62.61g 90.76g Skittles
Սպիտակուցներ 6.19g 0.19g Caramello
Ճարպեր 21.19g 4.25g Caramello
Ածխաջրեր 63.81g 90.76g Skittles
Կալորիականություն 462kcal 402kcal Caramello
Շաքար 56.92g 75.92g Caramello
Բջջանյութ(Fiber) 1.2g 0g Caramello
Կալցիում 213mg 0mg Caramello
Երկաթ 1.09mg 0mg Caramello
Ֆոսֆոր 150mg Caramello
Կալիում 341mg Caramello
Նատրիում 122mg 15mg Skittles
Վիտամին A 303IU 0IU Caramello
Վիտամին C 1.7mg 67.1mg Skittles
Խոլեստերին 27mg 0mg Skittles
Տրանս ճարպ 0.074g Caramello
Հագեցած ճարպ 12.72g 4.115g Skittles
Մոնոչհագեցած ճարպ 5.29g Caramello
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.63g Caramello

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Caramello Skittles
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
2%
Caramello
17%
Skittles
Mineral Summary Score
22%
Caramello
0%
Skittles

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Skittles
Skittles is lower in Նատրիում (difference - 107mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Skittles
Skittles is lower in Խոլեստերին (difference - 27mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Skittles
Skittles is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 8.605g)
Which food is lower in Շաքար?
Caramello
Caramello is lower in Շաքար (difference - 19g)
Which food is lower in glycemic index?
Caramello
Caramello is lower in glycemic index (difference - 70)
Which food is richer in minerals?
Caramello
Caramello is relatively richer in minerals
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Caramello - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167975/nutrients
  2. Skittles - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168840/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: