Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Carp և Monkfish սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Carp vs Monkfish infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Carp
7
:
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +420%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +287.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +40.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +107.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +258.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +102.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +61.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +20.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -63.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +188.9%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 16% 60% 28% 228% 38% 9% 52% 25% 7% 89%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 3% 16% 20% 110% 46% 3% 15% 12% 5% 256%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +420%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +287.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +40.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +107.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +258.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +102.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +61.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +20.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -63.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +188.9%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Carp
5
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +60%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +382.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +402.9%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +112.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +41.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +43.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +21.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +26.5%
հավասար Վիտամին B2 - 0.073
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 2% 0% 0% 6% 35% 17% 40% 53% 51% 13% 184% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 3% 0% 0% 4% 8% 17% 48% 11% 64% 6% 130% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +60%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +382.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +402.9%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +112.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +41.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +43.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +21.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +26.5%
հավասար Վիտամին B2 - 0.073

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Carp
2
:
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +23.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +267.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +12.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +188.2%
23% 7% 70%
Սպիտակուցներ: 22.86 գ
Ճարպեր: 7.17 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 69.63 գ
Այլ: 0.34 գ
19% 2% 79%
Սպիտակուցներ: 18.56 գ
Ճարպեր: 1.95 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 78.51 գ
Այլ: 0.98 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +23.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +267.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +12.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +188.2%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Carp Monkfish
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Lower in Շաքար Equal
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Carp Monkfish Opinion
Սպիտակուցներ 22.86g 18.56g Carp
Ճարպեր 7.17g 1.95g Carp
Կալորիականություն 162kcal 97kcal Carp
Կալցիում 52mg 10mg Carp
Երկաթ 1.59mg 0.41mg Carp
Մագնեզիում 38mg 27mg Carp
Ֆոսֆոր 531mg 256mg Carp
Կալիում 427mg 513mg Monkfish
Նատրիում 63mg 23mg Monkfish
Ցինկ 1.9mg 0.53mg Carp
Պղինձ 0.073mg 0.036mg Carp
Մանգան 0.05mg 0.031mg Carp
Սելեն 16.2µg 46.8µg Monkfish
Վիտամին A 32IU 46IU Monkfish
Վիտամին A, RAE 10µg 14µg Monkfish
Վիտամին C 1.6mg 1mg Carp
Վիտամին B1 0.14mg 0.029mg Carp
Վիտամին B2 0.07mg 0.073mg Monkfish
Վիտամին B3 2.1mg 2.558mg Monkfish
Վիտամին B5 0.87mg 0.173mg Carp
Վիտամին B6 0.219mg 0.277mg Monkfish
Folate, total 17µg 8µg Carp
Վիտամին B12 1.47µg 1.04µg Carp
Տրիպտոֆան 0.256mg 0.208mg Carp
Տրեոնին 1.002mg 0.814mg Carp
Իզոլեյցին 1.054mg 0.855mg Carp
Լեյցին 1.858mg 1.509mg Carp
Լիզին 2.1mg 1.705mg Carp
Մեթիոնին 0.677mg 0.549mg Carp
Ֆենիլալանին 0.893mg 0.725mg Carp
Վալին 1.178mg 0.956mg Carp
Հիստիդին 0.673mg 0.547mg Carp
Խոլեստերին 84mg 32mg Monkfish
Հագեցած ճարպ 1.388g Monkfish
22:6 n-3 (DHA) 0.146g Carp
20:5 n-3 (EPA) 0.305g Carp
22:5 n-3 (DPA) 0.105g Carp
Մոնոչհագեցած ճարպ 2.985g Carp
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.835g Carp

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Carp Monkfish
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet Equal
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
31%
Carp
22%
Monkfish
Mineral Summary Score
55%
Carp
48%
Monkfish

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Monkfish
Monkfish is lower in Նատրիում (difference - 40mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Monkfish
Monkfish is lower in Խոլեստերին (difference - 52mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Monkfish
Monkfish is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 1.388g)
Which food is richer in minerals?
Carp
Carp is relatively richer in minerals
Which food contains less Շաքար?
?
The foods are relatively equal in Շաքար ( g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes (0)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Carp - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/174185/nutrients
  2. Monkfish - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/171996/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: