Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Carp և Sunfish սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Carp vs Sunfish infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Carp
3
:
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +129.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -38.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +98.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +427.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +1694%
հավասար Երկաթ - 1.54
հավասար Մագնեզիում - 38
հավասար Կալիում - 449
հավասար Ցինկ - 1.99
հավասար Սելեն - 16.2
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 16% 60% 27% 228% 38% 8.2% 52% 24% 6.5% 88%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 31% 58% 27% 99% 40% 13% 54% 128% 117% 88%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +129.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -38.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +98.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +427.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +1694%
հավասար Երկաթ - 1.54
հավասար Մագնեզիում - 38
հավասար Կալիում - 449
հավասար Ցինկ - 1.99
հավասար Սելեն - 16.2

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Carp
5
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +60%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +52.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +43.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +58.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +81.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +21.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +57.1%
հավասար Վիտամին B5 - 0.865
հավասար Folate, total - 17
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 1.9% 0% 0% 5.3% 35% 16% 39% 52% 51% 13% 184% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 3.5% 0% 0% 3.3% 23% 20% 27% 52% 32% 13% 289% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +60%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +52.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +43.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +58.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +81.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +21.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +57.1%
հավասար Վիտամին B5 - 0.865
հավասար Folate, total - 17

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Carp
1
:
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +696.7%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +50%
հավասար Սպիտակուցներ - 24.87
հավասար Ջուր - 73.72
23% 7% 70%
Սպիտակուցներ: 22.86 գ
Ճարպեր: 7.17 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 69.63 գ
Այլ: 0.34 գ
25% 74%
Սպիտակուցներ: 24.87 գ
Ճարպեր: 0.9 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 73.72 գ
Այլ: 0.51 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +696.7%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +50%
հավասար Սպիտակուցներ - 24.87
հավասար Ջուր - 73.72

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Carp
2
:
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1890%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +482.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -87.2%
22% 48% 30%
Հագեցած ճարպ: 1.388 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 2.985 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.835 գ
28% 23% 49%
Հագեցած ճարպ: 0.178 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.15 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.315 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1890%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +482.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -87.2%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Carp Sunfish
Rich in minerals ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Շաքար Equal
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Carp Sunfish Opinion
Սպիտակուցներ 22.86g 24.87g Sunfish
Ճարպեր 7.17g 0.9g Carp
Կալորիականություն 162kcal 114kcal Carp
Կալցիում 52mg 103mg Sunfish
Երկաթ 1.59mg 1.54mg Carp
Մագնեզիում 38mg 38mg
Ֆոսֆոր 531mg 231mg Carp
Կալիում 427mg 449mg Sunfish
Նատրիում 63mg 103mg Carp
Ցինկ 1.9mg 1.99mg Sunfish
Պղինձ 0.073mg 0.385mg Sunfish
Մանգան 0.05mg 0.897mg Sunfish
Սելեն 16.2µg 16.2µg
Վիտամին A 32IU 58IU Sunfish
Վիտամին A, RAE 10µg 17µg Sunfish
Վիտամին C 1.6mg 1mg Carp
Վիտամին B1 0.14mg 0.092mg Carp
Վիտամին B2 0.07mg 0.085mg Sunfish
Վիտամին B3 2.1mg 1.462mg Carp
Վիտամին B5 0.87mg 0.865mg Carp
Վիտամին B6 0.219mg 0.138mg Carp
Folate, total 17µg 17µg
Վիտամին B12 1.47µg 2.31µg Sunfish
Տրիպտոֆան 0.256mg 0.279mg Sunfish
Տրեոնին 1.002mg 1.09mg Sunfish
Իզոլեյցին 1.054mg 1.146mg Sunfish
Լեյցին 1.858mg 2.022mg Sunfish
Լիզին 2.1mg 2.284mg Sunfish
Մեթիոնին 0.677mg 0.736mg Sunfish
Ֆենիլալանին 0.893mg 0.971mg Sunfish
Վալին 1.178mg 1.281mg Sunfish
Հիստիդին 0.673mg 0.732mg Sunfish
Խոլեստերին 84mg 86mg Carp
Հագեցած ճարպ 1.388g 0.178g Sunfish
22:6 n-3 (DHA) 0.146g 0.092g Carp
20:5 n-3 (EPA) 0.305g 0.047g Carp
22:5 n-3 (DPA) 0.105g 0.042g Carp
Մոնոչհագեցած ճարպ 2.985g 0.15g Carp
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.835g 0.315g Carp

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Carp Sunfish
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet Equal
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
31%
Carp
36%
Sunfish
Mineral Summary Score
55%
Carp
66%
Sunfish

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
Sunfish
Sunfish is relatively richer in minerals
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Sunfish
Sunfish is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 1.21g)
Which food is lower in Նատրիում?
Carp
Carp is lower in Նատրիում (difference - 40mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Carp
Carp is lower in Խոլեստերին (difference - 2mg)
Which food contains less Շաքար?
?
The foods are relatively equal in Շաքար ( g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes (0)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Carp - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/174185/nutrients
  2. Sunfish - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/172003/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: