Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic index chart | Insulin index chart | Blog | Subscribe

Համեմատել Cassava և Taro սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Important differences between Cassava and Taro

  • Cassava has more Վիտամին C, however Taro has more Վիտամին B6, Վիտամին E , Կալիում, Բջջանյութ(Fiber), Ֆոսֆոր, and Պղինձ.
  • Cassava's daily need coverage for Վիտամին C is 18% more.

The food varieties used in the comparison are Cassava, raw and Taro, raw.

Infographic

Cassava vs Taro infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
:
7
Taro
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +47.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +168.8%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +103.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +57.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +211.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +118.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -21.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +72%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 5% 11% 15% 12% 24% 2% 10% 34%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 13% 21% 24% 36% 53% 2% 7% 58%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +47.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +168.8%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +103.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +57.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +211.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +118.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -21.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +72%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
:
5
Taro
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +357.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +92%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +42.3%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +22.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +90%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +484.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +1152.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +183.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +221.6%
հավասար Վիտամին B1 - 0.095
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 1% 4% 0% 69% 22% 12% 17% 7% 21% 21% 0% 5%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 5% 48% 0% 15% 24% 6% 12% 19% 66% 17% 0% 3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +357.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +92%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +42.3%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +22.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +90%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +484.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +1152.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +183.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +221.6%
հավասար Վիտամին B1 - 0.095

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
:
3
Taro
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +40%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +43.8%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +10.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +18.4%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +93.5%
38% 60%
Սպիտակուցներ: 1.36 գ
Ճարպեր: 0.28 գ
Ածխաջրեր: 38.06 գ
Ջուր: 59.68 գ
Այլ: 0.62 գ
26% 71%
Սպիտակուցներ: 1.5 գ
Ճարպեր: 0.2 գ
Ածխաջրեր: 26.46 գ
Ջուր: 70.64 գ
Այլ: 1.2 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +40%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +43.8%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +10.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +18.4%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +93.5%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
:
2
Taro
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +368.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -44.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +72.9%
38% 38% 24%
Հագեցած ճարպ: 0.074 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.075 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.048 գ
29% 11% 59%
Հագեցած ճարպ: 0.041 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.016 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.083 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +368.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -44.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +72.9%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Cassava Taro
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in glycemic index ok
Lower in price ok
Rich in minerals ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Cassava Taro Opinion
Զուտ ածխաջրեր 36.26g 22.36g Cassava
Սպիտակուցներ 1.36g 1.5g Taro
Ճարպեր 0.28g 0.2g Cassava
Ածխաջրեր 38.06g 26.46g Cassava
Կալորիականություն 160kcal 112kcal Cassava
Շաքար 1.7g 0.4g Taro
Բջջանյութ(Fiber) 1.8g 4.1g Taro
Կալցիում 16mg 43mg Taro
Երկաթ 0.27mg 0.55mg Taro
Մագնեզիում 21mg 33mg Taro
Ֆոսֆոր 27mg 84mg Taro
Կալիում 271mg 591mg Taro
Նատրիում 14mg 11mg Taro
Ցինկ 0.34mg 0.23mg Cassava
Պղինձ 0.1mg 0.172mg Taro
Վիտամին A 13IU 76IU Taro
Վիտամին A, RAE 1µg 4µg Taro
Վիտամին E 0.19mg 2.38mg Taro
Վիտամին C 20.6mg 4.5mg Cassava
Վիտամին B1 0.087mg 0.095mg Taro
Վիտամին B2 0.048mg 0.025mg Cassava
Վիտամին B3 0.854mg 0.6mg Cassava
Վիտամին B5 0.107mg 0.303mg Taro
Վիտամին B6 0.088mg 0.283mg Taro
Folate, total 27µg 22µg Cassava
Վիտամին K 1.9µg 1µg Cassava
Տրիպտոֆան 0.019mg 0.023mg Taro
Տրեոնին 0.028mg 0.069mg Taro
Իզոլեյցին 0.027mg 0.054mg Taro
Լեյցին 0.039mg 0.111mg Taro
Լիզին 0.044mg 0.067mg Taro
Մեթիոնին 0.011mg 0.02mg Taro
Ֆենիլալանին 0.026mg 0.082mg Taro
Վալին 0.035mg 0.082mg Taro
Հիստիդին 0.02mg 0.034mg Taro
Հագեցած ճարպ 0.074g 0.041g Taro
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.075g 0.016g Cassava
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.048g 0.083g Taro

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Cassava Taro
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
14%
Cassava
18%
Taro
Mineral Summary Score
14%
Cassava
26%
Taro

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Taro
Taro is lower in Շաքար (difference - 1.3g)
Which food is lower in Նատրիում?
Taro
Taro is lower in Նատրիում (difference - 3mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Taro
Taro is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.033g)
Which food is lower in glycemic index?
Taro
Taro is lower in glycemic index (difference - 40)
Which food is cheaper?
Taro
Taro is cheaper (difference - $0.2)
Which food is richer in minerals?
Taro
Taro is relatively richer in minerals
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Cassava - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169985/nutrients
  2. Taro - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169308/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: