Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Chicken McNuggets և McChicken Sandwich սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Chicken McNuggets vs McChicken Sandwich infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +20%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +95.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +45.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +700%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +95.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +67.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +155.7%
հավասար Ցինկ - 0.63
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 4% 34% 18% 117% 23% 74% 17% 17% 19% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 27% 66% 15% 60% 16% 82% 18% 28% 47% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +20%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +95.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +45.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +700%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +95.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +67.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +155.7%
հավասար Ցինկ - 0.63

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +87.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +73.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +32.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +81.8%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 0% 0% 4% 40% 26% 139% 53% 92% 0% 42% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 53% 47% 74% 0% 0% 0% 24% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +87.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +73.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +32.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +81.8%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +51.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +50%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +85.4%
հավասար Ջուր - 46.11
հավասար Այլ - 2.28
16% 20% 15% 47% 2%
Սպիտակուցներ: 15.79 գ
Ճարպեր: 19.81 գ
Ածխաջրեր: 15.09 գ
Ջուր: 47.13 գ
Այլ: 2.18 գ
10% 13% 28% 46% 2%
Սպիտակուցներ: 10.43 գ
Ճարպեր: 13.21 գ
Ածխաջրեր: 27.97 գ
Ջուր: 46.11 գ
Այլ: 2.28 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +51.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +50%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +85.4%
հավասար Ջուր - 46.11
հավասար Այլ - 2.28

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +84.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +13%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -28.1%
19% 48% 33%
Հագեցած ճարպ: 3.261 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 8.134 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 5.61 գ
20% 38% 42%
Հագեցած ճարպ: 2.346 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 4.401 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 4.964 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +84.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +13%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -28.1%

Carbohydrate type comparison

Carbohydrate type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սախարոզ +112.5%
Պարունակում է ավելի շատ Գլյուկոզա +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆրուկտոզա +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Մալթոզ +∞%
100%
Օսլա: 0 գ
Սախարոզ: 0.08 գ
Գլյուկոզա: 0 գ
Ֆրուկտոզա: 0 գ
Լակտոզա: 0 գ
Մալթոզ: 0 գ
Գալակտոզա: 0 գ
5% 29% 54% 12%
Օսլա: 0 գ
Սախարոզ: 0.17 գ
Գլյուկոզա: 1.03 գ
Ֆրուկտոզա: 1.93 գ
Լակտոզա: 0 գ
Մալթոզ: 0.43 գ
Գալակտոզա: 0 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սախարոզ +112.5%
Պարունակում է ավելի շատ Գլյուկոզա +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆրուկտոզա +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Մալթոզ +∞%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Chicken McNuggets McChicken Sandwich
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Chicken McNuggets McChicken Sandwich Opinion
Զուտ ածխաջրեր 15.09g 26.67g McChicken Sandwich
Սպիտակուցներ 15.79g 10.43g Chicken McNuggets
Ճարպեր 19.81g 13.21g Chicken McNuggets
Ածխաջրեր 15.09g 27.97g McChicken Sandwich
Կալորիականություն 302kcal 273kcal Chicken McNuggets
Ֆրուկտոզա 0g 1.93g McChicken Sandwich
Շաքար 0.08g 3.57g Chicken McNuggets
Բջջանյութ(Fiber) 1.3g McChicken Sandwich
Կալցիում 11mg 88mg McChicken Sandwich
Երկաթ 0.89mg 1.74mg McChicken Sandwich
Մագնեզիում 24mg 20mg Chicken McNuggets
Ֆոսֆոր 272mg 139mg Chicken McNuggets
Կալիում 252mg 173mg Chicken McNuggets
Նատրիում 566mg 624mg Chicken McNuggets
Ցինկ 0.59mg 0.63mg McChicken Sandwich
Պղինձ 0.049mg 0.082mg McChicken Sandwich
Մանգան 0.14mg 0.358mg McChicken Sandwich
Վիտամին C 1.2mg Chicken McNuggets
Վիտամին B1 0.16mg 0.212mg McChicken Sandwich
Վիտամին B2 0.11mg 0.2mg McChicken Sandwich
Վիտամին B3 7.4mg 3.942mg Chicken McNuggets
Վիտամին B5 0.88mg Chicken McNuggets
Վիտամին B6 0.398mg Chicken McNuggets
Վիտամին B12 0.33µg 0.19µg Chicken McNuggets
Խոլեստերին 44mg 27mg McChicken Sandwich
Տրանս ճարպ 0.114g 0.079g McChicken Sandwich
Հագեցած ճարպ 3.261g 2.346g McChicken Sandwich
22:6 n-3 (DHA) 0.003g 0.003g
20:5 n-3 (EPA) 0.001g 0g Chicken McNuggets
22:5 n-3 (DPA) 0.004g 0.002g Chicken McNuggets
Մոնոչհագեցած ճարպ 8.134g 4.401g Chicken McNuggets
Պոլիչհագեցած ճարպ 5.61g 4.964g Chicken McNuggets
20:2 n-6 c,c 0.014g 0.009g Chicken McNuggets
18:2 n-6 c,c 5.105g 4.396g Chicken McNuggets
18:3 n-6 c,c,c 0.025g 0.016g Chicken McNuggets
18:3 n-3 c,c,c (ALA) 0.296g 0.43g McChicken Sandwich
20:3 n-3 0.001g 0.001g
20:3 n-6 0.015g 0.01g Chicken McNuggets

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Chicken McNuggets McChicken Sandwich
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
33%
Chicken McNuggets
16%
McChicken Sandwich
Mineral Summary Score
32%
Chicken McNuggets
35%
McChicken Sandwich

Comparison summary

Which food is lower in Խոլեստերին?
McChicken Sandwich
McChicken Sandwich is lower in Խոլեստերին (difference - 17mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
McChicken Sandwich
McChicken Sandwich is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.915g)
Which food is richer in minerals?
McChicken Sandwich
McChicken Sandwich is relatively richer in minerals
Which food is lower in Շաքար?
Chicken McNuggets
Chicken McNuggets is lower in Շաքար (difference - 3.49g)
Which food is lower in Նատրիում?
Chicken McNuggets
Chicken McNuggets is lower in Նատրիում (difference - 58mg)
Which food is lower in glycemic index?
Chicken McNuggets
Chicken McNuggets is lower in glycemic index (difference - 20)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Chicken McNuggets - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/173297/nutrients
  2. McChicken Sandwich - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/173305/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: