Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Chocolate pudding և Gumdrop սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Chocolate pudding vs Gumdrop infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +3366.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +1800%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +23700%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +3260%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +466.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +520%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +187.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -84.5%
հավասար Երկաթ - 0.4
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 32% 15% 14% 102% 15% 38% 12% 23% 9% 13%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 1% 15% 1% 1% 1% 6% 0% 4% 2% 5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +3366.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +1800%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +23700%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +3260%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +466.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +520%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +187.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -84.5%
հավասար Երկաթ - 0.4

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +466.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +1030.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +980%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +2183.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +660%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 11% 0% 24% 3% 9% 34% 3% 17% 9% 4% 39% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 2% 3% 1% 1% 2% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +466.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +1030.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +980%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +2183.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +660%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +7359%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +1350%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +423.6%
3% 2% 19% 75%
Սպիտակուցներ: 3.15 գ
Ճարպեր: 1.92 գ
Ածխաջրեր: 18.89 գ
Ջուր: 74.59 գ
Այլ: 1.45 գ
99%
Սպիտակուցներ: 0 գ
Ճարպեր: 0 գ
Ածխաջրեր: 98.9 գ
Ջուր: 1 գ
Այլ: 0.1 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +7359%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +1350%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +423.6%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Chocolate pudding Gumdrop
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Chocolate pudding Gumdrop Opinion
Զուտ ածխաջրեր 18.49g 98.8g Gumdrop
Սպիտակուցներ 3.15g 0g Chocolate pudding
Ճարպեր 1.92g 0g Chocolate pudding
Ածխաջրեր 18.89g 98.9g Gumdrop
Կալորիականություն 105kcal 396kcal Gumdrop
Շաքար 58.97g Chocolate pudding
Բջջանյութ(Fiber) 0.4g 0.1g Chocolate pudding
Կալցիում 104mg 3mg Chocolate pudding
Երկաթ 0.4mg 0.4mg
Մագնեզիում 19mg 1mg Chocolate pudding
Ֆոսֆոր 238mg 1mg Chocolate pudding
Կալիում 168mg 5mg Chocolate pudding
Նատրիում 284mg 44mg Gumdrop
Ցինկ 0.43mg 0mg Chocolate pudding
Պղինձ 0.068mg 0.012mg Chocolate pudding
Մանգան 0.062mg 0.01mg Chocolate pudding
Սելեն 2.3µg 0.8µg Chocolate pudding
Վիտամին A 170IU 0IU Chocolate pudding
Վիտամին A, RAE 46µg 0µg Chocolate pudding
Վիտամին D 33IU 0IU Chocolate pudding
Վիտամին D (D2 + D3) 0.8µg 0µg Chocolate pudding
Վիտամին C 0.8mg 0mg Chocolate pudding
Վիտամին B1 0.034mg 0.006mg Chocolate pudding
Վիտամին B2 0.147mg 0.013mg Chocolate pudding
Վիտամին B3 0.108mg 0.01mg Chocolate pudding
Վիտամին B5 0.274mg 0.012mg Chocolate pudding
Վիտամին B6 0.038mg 0.005mg Chocolate pudding
Folate, total 5µg 0µg Chocolate pudding
Վիտամին B12 0.31µg 0µg Chocolate pudding
Տրիպտոֆան 0.044mg Chocolate pudding
Տրեոնին 0.139mg Chocolate pudding
Իզոլեյցին 0.182mg Chocolate pudding
Լեյցին 0.295mg Chocolate pudding
Լիզին 0.239mg Chocolate pudding
Մեթիոնին 0.074mg Chocolate pudding
Ֆենիլալանին 0.151mg Chocolate pudding
Վալին 0.208mg Chocolate pudding
Հիստիդին 0.082mg Chocolate pudding
Խոլեստերին 6mg 0mg Gumdrop
Հագեցած ճարպ 1.064g 0g Gumdrop
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.561g 0g Chocolate pudding
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.132g 0g Chocolate pudding

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Chocolate pudding Gumdrop
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
11%
Chocolate pudding
1%
Gumdrop
Mineral Summary Score
27%
Chocolate pudding
3%
Gumdrop

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Gumdrop
Gumdrop is lower in Նատրիում (difference - 240mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Gumdrop
Gumdrop is lower in Խոլեստերին (difference - 6mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Gumdrop
Gumdrop is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 1.064g)
Which food is lower in Շաքար?
Chocolate pudding
Chocolate pudding is lower in Շաքար (difference - 58.97g)
Which food is lower in glycemic index?
Chocolate pudding
Chocolate pudding is lower in glycemic index (difference - 27)
Which food is cheaper?
Chocolate pudding
Chocolate pudding is cheaper (difference - $1.6)
Which food is richer in minerals?
Chocolate pudding
Chocolate pudding is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Chocolate pudding
Chocolate pudding is relatively richer in vitamins

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Chocolate pudding - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167998/nutrients
  2. Gumdrop - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167989/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: