Foodstruct Advanced Nutrition Search | Diet Analysis | Glycemic index chart | Insulin index chart

Համեմատել Clementine և Purple mangosteen սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Significant differences between Clementine and Purple mangosteen

  • The amount of Վիտամին C in Clementine is higher than in Purple mangosteen.
  • Clementine covers your daily Վիտամին C needs 51% more than Purple mangosteen.
  • Purple mangosteen has 4 times less Կալիում than Clementine. Clementine has 177mg of Կալիում, while Purple mangosteen has 48mg.

Specific food types used in this comparison are Clementines, raw and Mangosteen, canned, syrup pack.

Infographic

Clementine vs Purple mangosteen infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +150%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +162.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +268.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -85.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +114.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +30%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +250%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +60.5%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 9% 6% 8% 9% 16% 1% 2% 15%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 4% 12% 10% 4% 5% 1% 6% 24%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +150%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +162.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +268.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -85.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +114.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +30%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +250%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +60.5%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +1582.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +59.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +122.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +371.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +316.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +80%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +29.2%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 4% 0% 163% 22% 7% 12% 10% 18% 18% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 3% 0% 0% 10% 14% 13% 6% 2% 5% 24% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +1582.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +59.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +122.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +371.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +316.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +80%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +29.2%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Clementine Purple mangosteen
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in glycemic index ok
Lower in price ok
Lower in Հագեցած ճարպ Equal
Rich in minerals Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Clementine Purple mangosteen Opinion
Զուտ ածխաջրեր 10.32g 16.11g Purple mangosteen
Սպիտակուցներ 0.85g 0.41g Clementine
Ճարպեր 0.15g 0.58g Purple mangosteen
Ածխաջրեր 12.02g 17.91g Purple mangosteen
Կալորիականություն 47kcal 73kcal Purple mangosteen
Օսլա 0g g Clementine
Ֆրուկտոզա 1.64g g Clementine
Շաքար 9.18g g Purple mangosteen
Բջջանյութ(Fiber) 1.7g 1.8g Purple mangosteen
Կալցիում 30mg 12mg Clementine
Երկաթ 0.14mg 0.3mg Purple mangosteen
Մագնեզիում 10mg 13mg Purple mangosteen
Ֆոսֆոր 21mg 8mg Clementine
Կալիում 177mg 48mg Clementine
Նատրիում 1mg 7mg Clementine
Ցինկ 0.06mg 0.21mg Purple mangosteen
Պղինձ 0.043mg 0.069mg Purple mangosteen
Վիտամին A IU 35IU Purple mangosteen
Վիտամին E 0.2mg mg Clementine
Վիտամին D 0IU 0IU
Վիտամին D 0µg 0µg
Վիտամին C 48.8mg 2.9mg Clementine
Վիտամին B1 0.086mg 0.054mg Clementine
Վիտամին B2 0.03mg 0.054mg Purple mangosteen
Վիտամին B3 0.636mg 0.286mg Clementine
Վիտամին B5 0.151mg 0.032mg Clementine
Վիտամին B6 0.075mg 0.018mg Clementine
Folate, total 24µg 31µg Purple mangosteen
Վիտամին B12 µg 0µg Purple mangosteen
Վիտամին K 0µg µg Clementine
Տրիպտոֆան mg mg
Տրեոնին mg mg
Իզոլեյցին mg mg
Լեյցին mg mg
Լիզին mg mg
Մեթիոնին mg mg
Ֆենիլալանին mg mg
Վալին mg mg
Հիստիդին mg mg
Խոլեստերին mg 0mg Clementine
Տրանս ճարպ 0g 0g
Հագեցած ճարպ g g
Մոնոչհագեցած ճարպ g g
Պոլիչհագեցած ճարպ g g

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Clementine Purple mangosteen
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
21
Clementine
6
Purple mangosteen
Mineral Summary Score
8
Clementine
8
Purple mangosteen

Macronutrients Comparison

Macronutrient comparison charts compare the amount of protein, total fats and total carbohydrates in 300 grams of the food. The displayed values show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Protein
5%
Clementine
2%
Purple mangosteen
Carbohydrates
12%
Clementine
18%
Purple mangosteen
Fats
1%
Clementine
3%
Purple mangosteen

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Purple mangosteen
Purple mangosteen is lower in Շաքար (difference - 9.18g)
Which food is lower in Նատրիում?
Clementine
Clementine is lower in Նատրիում (difference - 6mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Clementine
Clementine is lower in Խոլեստերին (difference - 0mg)
Which food is lower in glycemic index?
Clementine
Clementine is lower in glycemic index (difference - 11)
Which food is cheaper?
Clementine
Clementine is cheaper (difference - $5)
Which food contains less Հագեցած ճարպ?
?
The foods are relatively equal in Հագեցած ճարպ ( g)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Clementine - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168195/nutrients
  2. Purple mangosteen - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169090/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: