Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Plantain և Sapodilla սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Plantain vs Sapodilla infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +166.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +133.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +140.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -58.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +30%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +133.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +950%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +37.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +30.3%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 1% 22% 23% 12% 42% 1% 4% 22% 0% 8%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 7% 30% 9% 6% 18% 2% 3% 29% 0% 4%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +166.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +133.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +140.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -58.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +30%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +133.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +950%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +37.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +30.3%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +1415%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +160%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +278%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +548.6%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +85.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +34.9%
հավասար Վիտամին B5 - 0.252
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 55% 3% 0% 37% 12% 12% 15% 14% 56% 20% 0% 7% 2%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 4% 0% 0% 49% 0% 5% 4% 16% 9% 11% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +1415%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +160%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +278%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +548.6%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +85.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +34.9%
հավասար Վիտամին B5 - 0.252

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +79.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +56.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +16%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +511.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +15.9%
31% 67%
Սպիտակուցներ: 0.79 գ
Ճարպեր: 0.18 գ
Ածխաջրեր: 31.15 գ
Ջուր: 67.3 գ
Այլ: 0.58 գ
20% 78%
Սպիտակուցներ: 0.44 գ
Ճարպեր: 1.1 գ
Ածխաջրեր: 19.96 գ
Ջուր: 78 գ
Այլ: 0.5 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +79.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +56.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +16%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +511.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +15.9%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -64.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +200%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +3373.3%
59% 13% 28%
Հագեցած ճարպ: 0.069 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.015 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.033 գ
27% 72%
Հագեցած ճարպ: 0.194 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.521 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.011 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -64.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +200%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +3373.3%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Plantain Sapodilla
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in vitamins ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Plantain Sapodilla Opinion
Զուտ ածխաջրեր 28.85g 14.66g Plantain
Սպիտակուցներ 0.79g 0.44g Plantain
Ճարպեր 0.18g 1.1g Sapodilla
Ածխաջրեր 31.15g 19.96g Plantain
Կալորիականություն 116kcal 83kcal Plantain
Շաքար 14g Sapodilla
Բջջանյութ(Fiber) 2.3g 5.3g Sapodilla
Կալցիում 2mg 21mg Sapodilla
Երկաթ 0.58mg 0.8mg Sapodilla
Մագնեզիում 32mg 12mg Plantain
Ֆոսֆոր 28mg 12mg Plantain
Կալիում 465mg 193mg Plantain
Նատրիում 5mg 12mg Plantain
Ցինկ 0.13mg 0.1mg Plantain
Պղինձ 0.066mg 0.086mg Sapodilla
Սելեն 1.4µg 0.6µg Plantain
Վիտամին A 909IU 60IU Plantain
Վիտամին A, RAE 45µg 3µg Plantain
Վիտամին E 0.13mg Plantain
Վիտամին C 10.9mg 14.7mg Sapodilla
Վիտամին B1 0.046mg 0mg Plantain
Վիտամին B2 0.052mg 0.02mg Plantain
Վիտամին B3 0.756mg 0.2mg Plantain
Վիտամին B5 0.233mg 0.252mg Sapodilla
Վիտամին B6 0.24mg 0.037mg Plantain
Folate, total 26µg 14µg Plantain
Choline, total 12.7mg Plantain
Վիտամին K 0.7µg Plantain
Տրիպտոֆան 0.009mg 0.005mg Plantain
Տրեոնին 0.021mg 0.012mg Plantain
Իզոլեյցին 0.022mg 0.015mg Plantain
Լեյցին 0.036mg 0.024mg Plantain
Լիզին 0.037mg 0.039mg Sapodilla
Մեթիոնին 0.01mg 0.003mg Plantain
Ֆենիլալանին 0.027mg 0.013mg Plantain
Վալին 0.028mg 0.016mg Plantain
Հիստիդին 0.039mg 0.016mg Plantain
Հագեցած ճարպ 0.069g 0.194g Plantain
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.015g 0.521g Sapodilla
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.033g 0.011g Plantain

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Plantain Sapodilla
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
18%
Plantain
7%
Sapodilla
Mineral Summary Score
13%
Plantain
10%
Sapodilla

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Sapodilla
Sapodilla is lower in Շաքար (difference - 14g)
Which food is lower in Նատրիում?
Plantain
Plantain is lower in Նատրիում (difference - 7mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Plantain
Plantain is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.125g)
Which food is richer in vitamins?
Plantain
Plantain is relatively richer in vitamins
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes (37)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Plantain - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169131/nutrients
  2. Sapodilla - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167759/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: