Foodstruct Advanced Nutrition Search | Diet Analysis | Glycemic index chart | Insulin index chart | Blog

Համեմատել Cooking plantain և Tamarind սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

How are Cooking plantain and Tamarind different?

  • Cooking plantain is higher in Վիտամին B6, and Վիտամին C, however Tamarind is richer in Վիտամին B1, Երկաթ, Մագնեզիում, Ֆոսֆոր, Բջջանյութ(Fiber), Վիտամին B3, Վիտամին B2, and Կալցիում.
  • Daily need coverage for Վիտամին B1 from Tamarind is 31% higher.
  • Cooking plantain contains 5 times more Վիտամին C than Tamarind. While Cooking plantain contains 18.4mg of Վիտամին C, Tamarind contains only 3.5mg.

Plantains, raw and Tamarinds, raw are the varieties used in this article.

Infographic

Cooking plantain vs Tamarind infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -85.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +40%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +2366.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +366.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +148.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +232.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +25.9%
հավասար Պղինձ - 0.086
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 1% 23% 27% 15% 45% 1% 4% 27%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 23% 105% 66% 49% 56% 4% 3% 29%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -85.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +40%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +2366.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +366.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +148.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +232.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +25.9%
հավասար Պղինձ - 0.086

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +3656.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +40%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +425.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +81.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +353%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +57.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +723.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +181.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +182.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +300%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 68% 3% 0% 62% 14% 13% 13% 16% 69% 17% 0% 2%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 2% 2% 0% 12% 108% 36% 37% 9% 16% 11% 0% 7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +3656.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +40%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +425.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +81.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +353%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +57.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +723.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +181.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +182.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +300%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Cooking plantain Tamarind
Rich in minerals ok
Lower in glycemic index ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in price ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Cooking plantain Tamarind Opinion
Զուտ ածխաջրեր 29.59g 57.4g Tamarind
Սպիտակուցներ 1.3g 2.8g Tamarind
Ճարպեր 0.37g 0.6g Tamarind
Ածխաջրեր 31.89g 62.5g Tamarind
Կալորիականություն 122kcal 239kcal Tamarind
Օսլա g g
Ֆրուկտոզա g g
Շաքար 15g 38.8g Cooking plantain
Բջջանյութ(Fiber) 2.3g 5.1g Tamarind
Կալցիում 3mg 74mg Tamarind
Երկաթ 0.6mg 2.8mg Tamarind
Մագնեզիում 37mg 92mg Tamarind
Ֆոսֆոր 34mg 113mg Tamarind
Կալիում 499mg 628mg Tamarind
Նատրիում 4mg 28mg Cooking plantain
Ցինկ 0.14mg 0.1mg Cooking plantain
Պղինձ 0.081mg 0.086mg Tamarind
Վիտամին A 1127IU 30IU Cooking plantain
Վիտամին E 0.14mg 0.1mg Cooking plantain
Վիտամին D 0IU 0IU
Վիտամին D 0µg 0µg
Վիտամին C 18.4mg 3.5mg Cooking plantain
Վիտամին B1 0.052mg 0.428mg Tamarind
Վիտամին B2 0.054mg 0.152mg Tamarind
Վիտամին B3 0.686mg 1.938mg Tamarind
Վիտամին B5 0.26mg 0.143mg Cooking plantain
Վիտամին B6 0.299mg 0.066mg Cooking plantain
Folate, total 22µg 14µg Cooking plantain
Վիտամին B12 0µg 0µg
Վիտամին K 0.7µg 2.8µg Tamarind
Տրիպտոֆան 0.015mg 0.018mg Tamarind
Տրեոնին 0.034mg mg Cooking plantain
Իզոլեյցին 0.036mg mg Cooking plantain
Լեյցին 0.059mg mg Cooking plantain
Լիզին 0.06mg 0.139mg Tamarind
Մեթիոնին 0.017mg 0.014mg Cooking plantain
Ֆենիլալանին 0.044mg mg Cooking plantain
Վալին 0.046mg mg Cooking plantain
Հիստիդին 0.064mg mg Cooking plantain
Խոլեստերին 0mg 0mg
Տրանս ճարպ 0g 0g
Հագեցած ճարպ 0.143g 0.272g Cooking plantain
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.032g 0.181g Tamarind
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.069g 0.059g Cooking plantain

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Cooking plantain Tamarind
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
23
Cooking plantain
20
Tamarind
Mineral Summary Score
17
Cooking plantain
41
Tamarind

Macronutrients Comparison

Macronutrient comparison charts compare the amount of protein, total fats and total carbohydrates in 300 grams of the food. The displayed values show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Protein
8%
Cooking plantain
17%
Tamarind
Carbohydrates
32%
Cooking plantain
63%
Tamarind
Fats
2%
Cooking plantain
3%
Tamarind

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
Tamarind
Tamarind is relatively richer in minerals
Which food is lower in glycemic index?
Tamarind
Tamarind is lower in glycemic index (difference - 14)
Which food is lower in Շաքար?
Cooking plantain
Cooking plantain is lower in Շաքար (difference - 23.8g)
Which food is lower in Նատրիում?
Cooking plantain
Cooking plantain is lower in Նատրիում (difference - 24mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Cooking plantain
Cooking plantain is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.129g)
Which food is cheaper?
Cooking plantain
Cooking plantain is cheaper (difference - $3)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Cooking plantain - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169130/nutrients
  2. Tamarind - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167763/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: