Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Crateva religiosa և Garden cress սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Crateva religiosa vs Garden cress infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +23.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +34.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +912.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +58.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +61.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +99.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -30%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +198.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +203.8%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 3% 61% 18% 21% 27% 3% 9% 19% 24% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 25% 49% 28% 33% 54% 2% 7% 57% 73% 5%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +23.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +34.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +912.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +58.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +61.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +99.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -30%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +198.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +203.8%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +6817%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +27.5%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 6% 0% 0% 181% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 416% 14% 0% 230% 20% 60% 19% 15% 57% 60% 0% 1355%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +6817%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +27.5%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +220%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +73.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +600%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +11.9%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +100%
18% 80%
Սպիտակուցներ: 1.5 գ
Ճարպեր: 0.1 գ
Ածխաջրեր: 17.6 գ
Ջուր: 79.9 գ
Այլ: 0.9 գ
3% 6% 89% 2%
Սպիտակուցներ: 2.6 գ
Ճարպեր: 0.7 գ
Ածխաջրեր: 5.5 գ
Ջուր: 89.4 գ
Այլ: 1.8 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +220%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +73.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +600%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +11.9%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +100%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -39.1%
100%
Հագեցած ճարպ: 0.014 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
5% 49% 47%
Հագեցած ճարպ: 0.023 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.239 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.228 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -39.1%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Crateva religiosa Garden cress
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Crateva religiosa Garden cress Opinion
Զուտ ածխաջրեր 12.3g 4.4g Crateva religiosa
Սպիտակուցներ 1.5g 2.6g Garden cress
Ճարպեր 0.1g 0.7g Garden cress
Ածխաջրեր 17.6g 5.5g Crateva religiosa
Կալորիականություն 69kcal 32kcal Crateva religiosa
Ֆրուկտոզա 3.8g Crateva religiosa
Շաքար 8.55g 4.4g Garden cress
Բջջանյութ(Fiber) 5.3g 1.1g Crateva religiosa
Կալցիում 8mg 81mg Garden cress
Երկաթ 1.61mg 1.3mg Crateva religiosa
Մագնեզիում 24mg 38mg Garden cress
Ֆոսֆոր 47mg 76mg Garden cress
Կալիում 304mg 606mg Garden cress
Նատրիում 20mg 14mg Garden cress
Ցինկ 0.31mg 0.23mg Crateva religiosa
Պղինձ 0.057mg 0.17mg Garden cress
Մանգան 0.182mg 0.553mg Garden cress
Սելեն 0.9µg Garden cress
Վիտամին A 100IU 6917IU Garden cress
Վիտամին A, RAE 5µg 346µg Garden cress
Վիտամին E 0.7mg Garden cress
Վիտամին C 54.1mg 69mg Garden cress
Վիտամին B1 0.08mg Garden cress
Վիտամին B2 0.26mg Garden cress
Վիտամին B3 1mg Garden cress
Վիտամին B5 0.242mg Garden cress
Վիտամին B6 0.247mg Garden cress
Folate, total 80µg Garden cress
Վիտամին K 541.9µg Garden cress
Հագեցած ճարպ 0.014g 0.023g Crateva religiosa
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.239g Garden cress
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.228g Garden cress

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Crateva religiosa Garden cress
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
16%
Crateva religiosa
187%
Garden cress
Mineral Summary Score
18%
Crateva religiosa
33%
Garden cress

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Garden cress
Garden cress is lower in Շաքար (difference - 4.15g)
Which food is lower in Նատրիում?
Garden cress
Garden cress is lower in Նատրիում (difference - 6mg)
Which food is richer in minerals?
Garden cress
Garden cress is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Garden cress
Garden cress is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Խոլեստերին?
Crateva religiosa
Crateva religiosa is lower in Խոլեստերին (difference - 0mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Crateva religiosa
Crateva religiosa is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.009g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Crateva religiosa - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167782/nutrients
  2. Garden cress - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168407/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: