Foodstruct Advanced Nutrition Search | Diet Analysis | Glycemic index chart | Insulin index chart

Համեմատել Crateva religiosa և Garden cress սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Significant differences between Crateva religiosa and Garden cress

  • Crateva religiosa has more Բջջանյութ(Fiber), however Garden cress is richer in Վիտամին A, RAE, Վիտամին C, Մանգան, Պղինձ, Կալիում, and Կալցիում.
  • Garden cress covers your daily Վիտամին A, RAE needs 38% more than Crateva religiosa.
  • Garden cress has 5 times less Բջջանյութ(Fiber) than Crateva religiosa. Crateva religiosa has 5.3g of Բջջանյութ(Fiber), while Garden cress has 1.1g.
  • Garden cress contains less Շաքար.

Specific food types used in this comparison are Abiyuch, raw and Cress, garden, raw.

Infographic

Crateva religiosa vs Garden cress infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +23.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +34.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +912.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +58.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +61.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +99.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -30%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +198.2%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 3% 61% 18% 21% 27% 3% 9% 19%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 25% 49% 28% 33% 54% 2% 7% 57%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +23.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +34.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +912.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +58.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +61.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +99.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -30%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +198.2%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +6817%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +27.5%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 6% 0% 0% 181% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 416% 14% 0% 230% 20% 60% 19% 15% 57% 60% 0% 1355%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +6817%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +27.5%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Crateva religiosa Garden cress
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Rich in vitamins ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in glycemic index Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Crateva religiosa Garden cress Opinion
Զուտ ածխաջրեր 12.3g 4.4g Crateva religiosa
Սպիտակուցներ 1.5g 2.6g Garden cress
Ճարպեր 0.1g 0.7g Garden cress
Ածխաջրեր 17.6g 5.5g Crateva religiosa
Կալորիականություն 69kcal 32kcal Crateva religiosa
Օսլա g g
Ֆրուկտոզա 3.8g g Crateva religiosa
Շաքար 8.55g 4.4g Garden cress
Բջջանյութ(Fiber) 5.3g 1.1g Crateva religiosa
Կալցիում 8mg 81mg Garden cress
Երկաթ 1.61mg 1.3mg Crateva religiosa
Մագնեզիում 24mg 38mg Garden cress
Ֆոսֆոր 47mg 76mg Garden cress
Կալիում 304mg 606mg Garden cress
Նատրիում 20mg 14mg Garden cress
Ցինկ 0.31mg 0.23mg Crateva religiosa
Պղինձ 0.057mg 0.17mg Garden cress
Վիտամին A 100IU 6917IU Garden cress
Վիտամին E mg 0.7mg Garden cress
Վիտամին D IU 0IU Garden cress
Վիտամին D µg 0µg Garden cress
Վիտամին C 54.1mg 69mg Garden cress
Վիտամին B1 mg 0.08mg Garden cress
Վիտամին B2 mg 0.26mg Garden cress
Վիտամին B3 mg 1mg Garden cress
Վիտամին B5 mg 0.242mg Garden cress
Վիտամին B6 mg 0.247mg Garden cress
Folate, total µg 80µg Garden cress
Վիտամին B12 µg 0µg Garden cress
Վիտամին K µg 541.9µg Garden cress
Տրիպտոֆան mg mg
Տրեոնին mg mg
Իզոլեյցին mg mg
Լեյցին mg mg
Լիզին mg mg
Մեթիոնին mg mg
Ֆենիլալանին mg mg
Վալին mg mg
Հիստիդին mg mg
Խոլեստերին mg 0mg Crateva religiosa
Տրանս ճարպ 0g 0g
Հագեցած ճարպ 0.014g 0.023g Crateva religiosa
Մոնոչհագեցած ճարպ g 0.239g Garden cress
Պոլիչհագեցած ճարպ g 0.228g Garden cress

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Crateva religiosa Garden cress
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
16
Crateva religiosa
187
Garden cress
Mineral Summary Score
20
Crateva religiosa
31
Garden cress

Macronutrients Comparison

Macronutrient comparison charts compare the amount of protein, total fats and total carbohydrates in 300 grams of the food. The displayed values show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Protein
9%
Crateva religiosa
16%
Garden cress
Carbohydrates
18%
Crateva religiosa
6%
Garden cress
Fats
0%
Crateva religiosa
3%
Garden cress

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Garden cress
Garden cress is lower in Շաքար (difference - 4.15g)
Which food is lower in Նատրիում?
Garden cress
Garden cress is lower in Նատրիում (difference - 6mg)
Which food is richer in vitamins?
Garden cress
Garden cress is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Խոլեստերին?
Crateva religiosa
Crateva religiosa is lower in Խոլեստերին (difference - 0mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Crateva religiosa
Crateva religiosa is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.009g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Crateva religiosa - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167782/nutrients
  2. Garden cress - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168407/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: