Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Crayfish և Catfish սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Crayfish vs Catfish infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +566.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +196.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +43.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -21%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +203.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +1656.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +2800%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +270.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +23.6%
հավասար Ֆոսֆոր - 247
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 18% 31% 24% 116% 26% 12% 48% 228% 68% 200%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 2.7% 11% 16% 106% 32% 16% 16% 13% 2.3% 54%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +566.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +196.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +43.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -21%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +203.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +1656.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +2800%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +270.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +23.6%
հավասար Ֆոսֆոր - 247

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +2400%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +54.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +108.3%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +266.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +17.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +11.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +39.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +132.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +29.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +2400%
հավասար Choline, total - 78.7
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 3% 30% 0% 3% 13% 20% 43% 35% 18% 33% 269% 44% 0.25%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0.12% 19% 9% 0% 6% 23% 48% 49% 41% 9% 348% 43% 6.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +2400%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +54.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +108.3%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +266.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +17.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +11.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +39.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +132.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +29.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +2400%
հավասար Choline, total - 78.7

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +499.2%
հավասար Սպիտակուցներ - 18.44
հավասար Ջուր - 74.65
17% 79% 3%
Սպիտակուցներ: 16.77 գ
Ճարպեր: 1.2 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 79.37 գ
Այլ: 2.66 գ
18% 7% 75%
Սպիտակուցներ: 18.44 գ
Ճարպեր: 7.19 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 74.65 գ
Այլ: 0 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +499.2%
հավասար Սպիտակուցներ - 18.44
հավասար Ջուր - 74.65

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -88.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1176.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +268.9%
23% 31% 46%
Հագեցած ճարպ: 0.181 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.244 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.367 գ
26% 51% 22%
Հագեցած ճարպ: 1.586 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 3.115 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.354 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -88.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1176.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +268.9%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Crayfish Catfish
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Շաքար Equal
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Crayfish Catfish Opinion
Սպիտակուցներ 16.77g 18.44g Catfish
Ճարպեր 1.2g 7.19g Catfish
Կալորիականություն 82kcal 144kcal Catfish
Կալցիում 60mg 9mg Crayfish
Երկաթ 0.83mg 0.28mg Crayfish
Մագնեզիում 33mg 23mg Crayfish
Ֆոսֆոր 270mg 247mg Crayfish
Կալիում 296mg 366mg Catfish
Նատրիում 94mg 119mg Crayfish
Ցինկ 1.76mg 0.58mg Crayfish
Պղինձ 0.685mg 0.039mg Crayfish
Մանգան 0.522mg 0.018mg Crayfish
Սելեն 36.7µg 9.9µg Crayfish
Վիտամին A 50IU 2IU Crayfish
Վիտամին A, RAE 15µg 1µg Crayfish
Վիտամին E 1.5mg 0.97mg Crayfish
Վիտամին D 0IU 10IU Catfish
Վիտամին D (D2 + D3) 0µg 0.3µg Catfish
Վիտամին C 0.9mg 0mg Crayfish
Վիտամին B1 0.05mg 0.024mg Crayfish
Վիտամին B2 0.085mg 0.1mg Catfish
Վիտամին B3 2.28mg 2.548mg Catfish
Վիտամին B5 0.58mg 0.811mg Catfish
Վիտամին B6 0.076mg 0.177mg Catfish
Folate, total 44µg 12µg Crayfish
Վիտամին B12 2.15µg 2.78µg Catfish
Choline, total 80.9mg 78.7mg Crayfish
Վիտամին K 0.1µg 2.5µg Catfish
Տրիպտոֆան 0.234mg 0.22mg Crayfish
Տրեոնին 0.676mg 0.833mg Catfish
Իզոլեյցին 0.811mg 0.82mg Catfish
Լեյցին 1.329mg 1.396mg Catfish
Լիզին 1.457mg 1.677mg Catfish
Մեթիոնին 0.472mg 0.539mg Catfish
Ֆենիլալանին 0.706mg 0.735mg Catfish
Վալին 0.786mg 0.894mg Catfish
Հիստիդին 0.341mg 0.404mg Catfish
Խոլեստերին 133mg 66mg Catfish
Տրանս ճարպ 0.063g Crayfish
Հագեցած ճարպ 0.181g 1.586g Crayfish
22:6 n-3 (DHA) 0.047g 0.069g Catfish
20:5 n-3 (EPA) 0.119g 0.02g Crayfish
22:5 n-3 (DPA) 0g 0.018g Catfish
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.244g 3.115g Catfish
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.367g 1.354g Catfish
20:2 n-6 c,c 0.049g Catfish

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Crayfish Catfish
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet Equal
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
39%
Crayfish
46%
Catfish
Mineral Summary Score
77%
Crayfish
27%
Catfish

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Crayfish
Crayfish is lower in Նատրիում (difference - 25mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Crayfish
Crayfish is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 1.405g)
Which food is richer in minerals?
Crayfish
Crayfish is relatively richer in minerals
Which food is lower in Խոլեստերին?
Catfish
Catfish is lower in Խոլեստերին (difference - 67mg)
Which food contains less Շաքար?
?
The foods are relatively equal in Շաքար (0 g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes (0)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Crayfish - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/174207/nutrients
  2. Catfish - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/175166/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: