Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Crunch bar և Almond joy սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Crunch bar vs Almond joy infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +56.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +20.1%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +81.4%
հավասար Նատրիում - 142
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 30% 27% 0% 0% 27% 20% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 20% 48% 0% 48% 23% 19% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +56.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +20.1%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +81.4%
հավասար Նատրիում - 142

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +154.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +40%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 7% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 3% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +154.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +40%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +21.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +12.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +1161.5%
հավասար Ճարպեր - 26.93
հավասար Այլ - 1.23
5% 26% 67%
Սպիտակուցներ: 5 գ
Ճարպեր: 26 գ
Ածխաջրեր: 67 գ
Ջուր: 0.65 գ
Այլ: 1.35 գ
4% 27% 60% 8%
Սպիտակուցներ: 4.13 գ
Ճարպեր: 26.93 գ
Ածխաջրեր: 59.51 գ
Ջուր: 8.2 գ
Այլ: 1.23 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +21.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +12.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +1161.5%
հավասար Ճարպեր - 26.93
հավասար Այլ - 1.23

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
հավասար Հագեցած ճարպ - 17.59
100%
Հագեցած ճարպ: 16 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
73% 22% 5%
Հագեցած ճարպ: 17.59 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.26 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.18 գ
հավասար Հագեցած ճարպ - 17.59

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Crunch bar Almond joy
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Crunch bar Almond joy Opinion
Զուտ ածխաջրեր 65.1g 54.51g Crunch bar
Սպիտակուցներ 5g 4.13g Crunch bar
Ճարպեր 26g 26.93g Almond joy
Ածխաջրեր 67g 59.51g Crunch bar
Կալորիականություն 500kcal 479kcal Crunch bar
Շաքար 55g 48.34g Almond joy
Բջջանյութ(Fiber) 1.9g 5g Almond joy
Կալցիում 100mg 64mg Crunch bar
Երկաթ 0.7mg 1.27mg Almond joy
Ֆոսֆոր 112mg Almond joy
Կալիում 305mg 254mg Crunch bar
Նատրիում 150mg 142mg Almond joy
Վիտամին A 107IU 42IU Crunch bar
Վիտամին C 0.5mg 0.7mg Almond joy
Խոլեստերին 13mg 4mg Almond joy
Տրանս ճարպ 0.137g Almond joy
Հագեցած ճարպ 16g 17.59g Crunch bar
Մոնոչհագեցած ճարպ 5.26g Almond joy
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.18g Almond joy

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Crunch bar Almond joy
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
1%
Crunch bar
0%
Almond joy
Mineral Summary Score
10%
Crunch bar
16%
Almond joy

Comparison summary

Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Crunch bar
Crunch bar is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 1.59g)
Which food is lower in Շաքար?
Almond joy
Almond joy is lower in Շաքար (difference - 6.66g)
Which food is lower in Նատրիում?
Almond joy
Almond joy is lower in Նատրիում (difference - 8mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Almond joy
Almond joy is lower in Խոլեստերին (difference - 9mg)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Crunch bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168762/nutrients
  2. Almond joy - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167562/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: