Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Crunch bar և Heart of palm սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Crunch bar vs Heart of palm infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +455.6%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +141.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +492.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -90.7%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 30% 27% 0% 0% 27% 20% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 6% 64% 8% 60% 160% 2% 102% 215% 0% 4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +455.6%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +141.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +492.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -90.7%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +57.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +1500%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 7% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 5% 10% 0% 27% 13% 42% 17% 0% 187% 18% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +57.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +1500%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +85.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +12900%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +161.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +10592.3%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +47.4%
5% 26% 67%
Սպիտակուցներ: 5 գ
Ճարպեր: 26 գ
Ածխաջրեր: 67 գ
Ջուր: 0.65 գ
Այլ: 1.35 գ
3% 26% 70% 2%
Սպիտակուցներ: 2.7 գ
Ճարպեր: 0.2 գ
Ածխաջրեր: 25.61 գ
Ջուր: 69.5 գ
Այլ: 1.99 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +85.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +12900%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +161.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +10592.3%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +47.4%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -99.7%
100%
Հագեցած ճարպ: 16 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
33% 4% 64%
Հագեցած ճարպ: 0.046 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.005 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.089 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -99.7%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Crunch bar Heart of palm
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Crunch bar Heart of palm Opinion
Զուտ ածխաջրեր 65.1g 24.11g Crunch bar
Սպիտակուցներ 5g 2.7g Crunch bar
Ճարպեր 26g 0.2g Crunch bar
Ածխաջրեր 67g 25.61g Crunch bar
Կալորիականություն 500kcal 115kcal Crunch bar
Շաքար 55g 17.16g Heart of palm
Բջջանյութ(Fiber) 1.9g 1.5g Crunch bar
Կալցիում 100mg 18mg Crunch bar
Երկաթ 0.7mg 1.69mg Heart of palm
Մագնեզիում 10mg Heart of palm
Ֆոսֆոր 140mg Heart of palm
Կալիում 305mg 1806mg Heart of palm
Նատրիում 150mg 14mg Heart of palm
Ցինկ 3.73mg Heart of palm
Պղինձ 0.644mg Heart of palm
Սելեն 0.7µg Heart of palm
Վիտամին A 107IU 68IU Crunch bar
Վիտամին A, RAE 3µg Heart of palm
Վիտամին E 0.5mg Heart of palm
Վիտամին C 0.5mg 8mg Heart of palm
Վիտամին B1 0.05mg Heart of palm
Վիտամին B2 0.18mg Heart of palm
Վիտամին B3 0.9mg Heart of palm
Վիտամին B6 0.81mg Heart of palm
Folate, total 24µg Heart of palm
Խոլեստերին 13mg 0mg Heart of palm
Տրանս ճարպ 0.137g 0g Heart of palm
Հագեցած ճարպ 16g 0.046g Heart of palm
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.005g Heart of palm
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.089g Heart of palm

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Crunch bar Heart of palm
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
1%
Crunch bar
24%
Heart of palm
Mineral Summary Score
10%
Crunch bar
62%
Heart of palm

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Heart of palm
Heart of palm is lower in Շաքար (difference - 37.84g)
Which food is lower in Նատրիում?
Heart of palm
Heart of palm is lower in Նատրիում (difference - 136mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Heart of palm
Heart of palm is lower in Խոլեստերին (difference - 13mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Heart of palm
Heart of palm is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 15.954g)
Which food is richer in minerals?
Heart of palm
Heart of palm is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Heart of palm
Heart of palm is relatively richer in vitamins
Which food is lower in glycemic index?
Crunch bar
Crunch bar is lower in glycemic index (difference - 32)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Crunch bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168762/nutrients
  2. Heart of palm - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167714/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: