Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Crunch bar և Oh henry սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Crunch bar vs Oh henry infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +44.9%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +40%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +17.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -22.3%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 30% 27% 0% 0% 27% 20% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 21% 19% 37% 60% 23% 26% 33% 118% 70% 18%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +44.9%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +40%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +17.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -22.3%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 7% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 45% 0% 0% 38% 28% 48% 33% 20% 33% 25% 21% 3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +13%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +54%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +253.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +11.1%
հավասար Ածխաջրեր - 65.5
5% 26% 67%
Սպիտակուցներ: 5 գ
Ճարպեր: 26 գ
Ածխաջրեր: 67 գ
Ջուր: 0.65 գ
Այլ: 1.35 գ
8% 23% 66% 2%
Սպիտակուցներ: 7.7 գ
Ճարպեր: 23 գ
Ածխաջրեր: 65.5 գ
Ջուր: 2.3 գ
Այլ: 1.5 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +13%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +54%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +253.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +11.1%
հավասար Ածխաջրեր - 65.5

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -40%
100%
Հագեցած ճարպ: 16 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
54% 31% 15%
Հագեցած ճարպ: 9.6 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.53 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 2.706 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -40%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Crunch bar Oh henry
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Crunch bar Oh henry Opinion
Զուտ ածխաջրեր 65.1g 63.6g Crunch bar
Սպիտակուցներ 5g 7.7g Oh henry
Ճարպեր 26g 23g Crunch bar
Ածխաջրեր 67g 65.5g Crunch bar
Կալորիականություն 500kcal 462kcal Crunch bar
Շաքար 55g 46.2g Oh henry
Բջջանյութ(Fiber) 1.9g 1.9g
Կալցիում 100mg 69mg Crunch bar
Երկաթ 0.7mg 0.5mg Crunch bar
Մագնեզիում 51mg Oh henry
Ֆոսֆոր 140mg Oh henry
Կալիում 305mg 259mg Crunch bar
Նատրիում 150mg 193mg Crunch bar
Ցինկ 1.19mg Oh henry
Պղինձ 0.353mg Oh henry
Մանգան 0.535mg Oh henry
Սելեն 3.2µg Oh henry
Վիտամին A 107IU 0IU Crunch bar
Վիտամին E 2.21mg Oh henry
Վիտամին C 0.5mg 0mg Crunch bar
Վիտամին B1 0.149mg Oh henry
Վիտամին B2 0.121mg Oh henry
Վիտամին B3 2.545mg Oh henry
Վիտամին B5 0.539mg Oh henry
Վիտամին B6 0.086mg Oh henry
Folate, total 44µg Oh henry
Վիտամին B12 0.2µg Oh henry
Choline, total 37.1mg Oh henry
Վիտամին K 1.2µg Oh henry
Խոլեստերին 13mg 7mg Oh henry
Տրանս ճարպ 0.137g 0.05g Oh henry
Հագեցած ճարպ 16g 9.6g Oh henry
Մոնոչհագեցած ճարպ 5.53g Oh henry
Պոլիչհագեցած ճարպ 2.706g Oh henry

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Crunch bar Oh henry
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
1%
Crunch bar
22%
Oh henry
Mineral Summary Score
10%
Crunch bar
42%
Oh henry

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Oh henry
Oh henry is lower in Շաքար (difference - 8.8g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Oh henry
Oh henry is lower in Խոլեստերին (difference - 6mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Oh henry
Oh henry is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 6.4g)
Which food is richer in minerals?
Oh henry
Oh henry is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Oh henry
Oh henry is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Նատրիում?
Crunch bar
Crunch bar is lower in Նատրիում (difference - 43mg)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Crunch bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168762/nutrients
  2. Oh henry - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167997/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: