Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Dove milk chocolate և Skor bar սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Dove milk chocolate vs Skor bar infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +433.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +94.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -80.1%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 48% 42% 0% 0% 0% 9% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 9% 22% 8% 27% 14% 42% 5% 14% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +433.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +94.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -80.1%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +43.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +60%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 18% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 13% 12% 3% 2% 5% 24% 3% 3% 6% 2% 27% 2% 22%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +43.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +60%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +89.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +26.3%
հավասար Ճարպեր - 30.37
հավասար Ածխաջրեր - 63.73
հավասար Ջուր - 1.57
6% 32% 60%
Սպիտակուցներ: 5.94 գ
Ճարպեր: 31.72 գ
Ածխաջրեր: 59.78 գ
Ջուր: 1.61 գ
Այլ: 0.95 գ
3% 30% 64%
Սպիտակուցներ: 3.13 գ
Ճարպեր: 30.37 գ
Ածխաջրեր: 63.73 գ
Ջուր: 1.57 գ
Այլ: 1.2 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +89.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +26.3%
հավասար Ճարպեր - 30.37
հավասար Ածխաջրեր - 63.73
հավասար Ջուր - 1.57

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
հավասար Հագեցած ճարպ - 18.78
100%
Հագեցած ճարպ: 19.24 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
63% 33% 4%
Հագեցած ճարպ: 18.78 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 9.714 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.191 գ
հավասար Հագեցած ճարպ - 18.78

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Dove milk chocolate Skor bar
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Dove milk chocolate Skor bar Opinion
Զուտ ածխաջրեր 57.38g 62.43g Skor bar
Սպիտակուցներ 5.94g 3.13g Dove milk chocolate
Ճարպեր 31.72g 30.37g Dove milk chocolate
Ածխաջրեր 59.78g 63.73g Skor bar
Կալորիականություն 546kcal 541kcal Dove milk chocolate
Շաքար 55.45g 59.89g Dove milk chocolate
Բջջանյութ(Fiber) 2.4g 1.3g Dove milk chocolate
Կալցիում 160mg 30mg Dove milk chocolate
Երկաթ 1.11mg 0.57mg Dove milk chocolate
Մագնեզիում 10mg Skor bar
Ֆոսֆոր 61mg Skor bar
Կալիում 153mg Skor bar
Նատրիում 63mg 317mg Dove milk chocolate
Ցինկ 0.17mg Skor bar
Պղինձ 0.04mg Skor bar
Վիտամին A 292IU 204IU Dove milk chocolate
Վիտամին A, RAE 61µg Skor bar
Վիտամին E 0.58mg Skor bar
Վիտամին D 3IU Skor bar
Վիտամին D (D2 + D3) 0.1µg Skor bar
Վիտամին C 0.8mg 0.5mg Dove milk chocolate
Վիտամին B1 0.02mg Skor bar
Վիտամին B2 0.1mg Skor bar
Վիտամին B3 0.13mg Skor bar
Վիտամին B5 0.04mg Skor bar
Վիտամին B6 0.022mg Skor bar
Folate, total 2µg Skor bar
Վիտամին B12 0.21µg Skor bar
Choline, total 3.1mg Skor bar
Վիտամին K 8.6µg Skor bar
Խոլեստերին 18mg 53mg Dove milk chocolate
Տրանս ճարպ 0.246g Skor bar
Հագեցած ճարպ 19.24g 18.78g Skor bar
Մոնոչհագեցած ճարպ 9.714g Skor bar
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.191g Skor bar

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Dove milk chocolate Skor bar
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
2%
Dove milk chocolate
9%
Skor bar
Mineral Summary Score
10%
Dove milk chocolate
14%
Skor bar

Comparison summary

Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Skor bar
Skor bar is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.46g)
Which food is lower in glycemic index?
Skor bar
Skor bar is lower in glycemic index (difference - 45)
Which food is richer in minerals?
Skor bar
Skor bar is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Skor bar
Skor bar is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Dove milk chocolate
Dove milk chocolate is lower in Շաքար (difference - 4.44g)
Which food is lower in Նատրիում?
Dove milk chocolate
Dove milk chocolate is lower in Նատրիում (difference - 254mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Dove milk chocolate
Dove milk chocolate is lower in Խոլեստերին (difference - 35mg)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Dove milk chocolate - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168804/nutrients
  2. Skor bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168757/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: