Foodstruct
Advanced Nutrition Search | Diet Analysis | Glycemic index chart | Insulin index chart

Համեմատել Drumstick tree և Poblano սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

How are Drumstick tree and Poblano different?

  • Drumstick tree is richer in Վիտամին C, while Poblano is higher in Վիտամին B6, Վիտամին B2, Երկաթ, Վիտամին A, RAE, Բջջանյութ(Fiber), Կալիում, Պղինձ, Մանգան, and Վիտամին B3.
  • Poblano covers your daily need of Վիտամին B6 263% more than Drumstick tree.
  • Drumstick tree contains 71 times more Վիտամին C than Poblano. Drumstick tree contains 141mg of Վիտամին C, while Poblano contains 2mg.

Drumstick pods, raw and Peppers, ancho, dried types were used in this article.

Infographic

Drumstick tree vs Poblano infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +2936.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +103.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +423%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +151.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +504.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +215.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +302%
հավասար Նատրիում - 43
Երկաթ Կալցիում Կալիում Մագնեզիում Պղինձ Ցինկ Ֆոսֆոր Նատրիում 14% 9% 41% 33% 28% 13% 22% 6%
Երկաթ Կալցիում Կալիում Մագնեզիում Պղինձ Ցինկ Ֆոսֆոր Նատրիում 410% 19% 213% 81% 170% 39% 87% 6%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +2936.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +103.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +423%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +151.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +504.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +215.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +302%
հավասար Նատրիում - 43

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +6950%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +27518.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +237.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +2947.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +932.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +151%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +2845.8%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +56.8%
Վիտամին C Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Վիտամին B12 Վիտամին K Folate, total 470% 5% 0% 0% 14% 18% 12% 48% 28% 0% 0% 33%
Վիտամին C Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Վիտամին B12 Վիտամին K Folate, total 7% 1227% 0% 0% 45% 521% 121% 120% 816% 0% 0% 52%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +6950%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +27518.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +237.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +2947.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +932.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +151%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +2845.8%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +56.8%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Drumstick tree Poblano
Rich in minerals ok
Lower in glycemic index ok
Rich in vitamins ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in price ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in Շաքար Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Drumstick tree Poblano Opinion
Կալորիականություն 37kcal 281kcal Poblano
Սպիտակուցներ 2.1g 11.86g Poblano
Ճարպեր 0.2g 8.2g Poblano
Վիտամին C 141mg 2mg Drumstick tree
Զուտ ածխաջրեր 5.33g 29.82g Poblano
Ածխաջրեր 8.53g 51.42g Poblano
Խոլեստերին 0mg 0mg
Վիտամին D 0IU 0IU
Երկաթ 0.36mg 10.93mg Poblano
Կալցիում 30mg 61mg Poblano
Կալիում 461mg 2411mg Poblano
Մագնեզիում 45mg 113mg Poblano
Շաքար g g
Բջջանյութ(Fiber) 3.2g 21.6g Poblano
Պղինձ 0.084mg 0.508mg Poblano
Ցինկ 0.45mg 1.42mg Poblano
Օսլա g g
Ֆոսֆոր 50mg 201mg Poblano
Նատրիում 42mg 43mg Drumstick tree
Վիտամին A 74IU 20438IU Poblano
Վիտամին E mg mg
Վիտամին D 0µg 0µg
Վիտամին B1 0.053mg 0.179mg Poblano
Վիտամին B2 0.074mg 2.255mg Poblano
Վիտամին B3 0.62mg 6.403mg Poblano
Վիտամին B5 0.794mg 1.993mg Poblano
Վիտամին B6 0.12mg 3.535mg Poblano
Վիտամին B12 0µg 0µg
Վիտամին K µg µg
Folate, total 44µg 69µg Poblano
Տրանս ճարպ 0g 0g
Հագեցած ճարպ 0.033g 0.82g Drumstick tree
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.102g 0.492g Poblano
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.003g 4.511g Poblano
Տրիպտոֆան mg 0.155mg Poblano
Տրեոնին mg 0.425mg Poblano
Իզոլեյցին mg 0.373mg Poblano
Լեյցին mg 0.605mg Poblano
Լիզին mg 0.515mg Poblano
Մեթիոնին mg 0.142mg Poblano
Ֆենիլալանին mg 0.361mg Poblano
Վալին mg 0.489mg Poblano
Հիստիդին mg 0.232mg Poblano
Ֆրուկտոզա g g

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Drumstick tree Poblano
Low Կալորիականություն diet ok
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
52
Drumstick tree
242
Poblano
Mineral Summary Score
20
Drumstick tree
128
Poblano

Macronutrients Comparison

Macronutrient comparison charts compare the amount of protein, total fats and total carbohydrates in 300 grams of the food. The displayed values show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Protein
13%
Drumstick tree
71%
Poblano
Carbohydrates
9%
Drumstick tree
51%
Poblano
Fats
1%
Drumstick tree
38%
Poblano

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
Poblano
Poblano is relatively richer in minerals
Which food is lower in glycemic index?
Poblano
Poblano is lower in glycemic index (difference - 0)
Which food is richer in vitamins?
Poblano
Poblano is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Նատրիում?
Drumstick tree
Drumstick tree is lower in Նատրիում (difference - 1mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Drumstick tree
Drumstick tree is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.787g)
Which food is cheaper?
Drumstick tree
Drumstick tree is cheaper (difference - $7)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food contains less Շաքար?
?
The foods are relatively equal in Շաքար ( g)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Drumstick tree - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170483/nutrients
  2. Poblano - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169396/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: