Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic index chart | Insulin index chart | Blog | Subscribe

Համեմատել Endive և Chayote սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Important differences between Endive and Chayote

  • Chayote has less Վիտամին K, Վիտամին B5, Folate, total, Վիտամին A, RAE, Մանգան, Երկաթ, Բջջանյութ(Fiber), and Կալիում.
  • Endive's daily need coverage for Վիտամին K is 189% more.

The food varieties used in the comparison are Endive, raw and Chayote, fruit, raw.

Infographic

Endive vs Chayote infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Endive
6
:
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +205.9%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +144.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +25%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +55.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +151.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -90.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +24.2%
հավասար Ցինկ - 0.74
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 16% 32% 11% 12% 28% 3% 22% 33%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 6% 13% 9% 8% 12% 1% 21% 41%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +205.9%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +144.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +25%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +55.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +151.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -90.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +24.2%
հավասար Ցինկ - 0.74

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Endive
7
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +266.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +220%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +158.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +261.4%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +52.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +5534.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +18.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +17.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +280%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 131% 9% 0% 22% 20% 18% 8% 54% 5% 107% 0% 578%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 3% 0% 26% 7% 7% 9% 15% 18% 70% 0% 11%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +266.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +220%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +158.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +261.4%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +52.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +5534.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +18.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +17.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +280%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Endive
3
:
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +52.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +53.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +370%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +34.6%
հավասար Ջուր - 94.24
3% 94%
Սպիտակուցներ: 1.25 գ
Ճարպեր: 0.2 գ
Ածխաջրեր: 3.35 գ
Ջուր: 93.79 գ
Այլ: 1.41 գ
5% 94%
Սպիտակուցներ: 0.82 գ
Ճարպեր: 0.13 գ
Ածխաջրեր: 4.51 գ
Ջուր: 94.24 գ
Այլ: 0.3 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +52.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +53.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +370%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +34.6%
հավասար Ջուր - 94.24

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Endive
1
:
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +52.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -41.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +150%
35% 3% 63%
Հագեցած ճարպ: 0.048 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.004 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.087 գ
29% 11% 60%
Հագեցած ճարպ: 0.028 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.01 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.057 գ
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +52.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -41.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +150%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Endive Chayote
Lower in Շաքար ok
Lower in price ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in glycemic index ok
Lower in Խոլեստերին Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Endive Chayote Opinion
Զուտ ածխաջրեր 0.25g 2.81g Chayote
Սպիտակուցներ 1.25g 0.82g Endive
Ճարպեր 0.2g 0.13g Endive
Ածխաջրեր 3.35g 4.51g Chayote
Կալորիականություն 17kcal 19kcal Chayote
Շաքար 0.25g 1.66g Endive
Բջջանյութ(Fiber) 3.1g 1.7g Endive
Կալցիում 52mg 17mg Endive
Երկաթ 0.83mg 0.34mg Endive
Մագնեզիում 15mg 12mg Endive
Ֆոսֆոր 28mg 18mg Endive
Կալիում 314mg 125mg Endive
Նատրիում 22mg 2mg Chayote
Ցինկ 0.79mg 0.74mg Endive
Պղինձ 0.099mg 0.123mg Chayote
Վիտամին A 2167IU 0IU Endive
Վիտամին A, RAE 108µg 0µg Endive
Վիտամին E 0.44mg 0.12mg Endive
Վիտամին C 6.5mg 7.7mg Chayote
Վիտամին B1 0.08mg 0.025mg Endive
Վիտամին B2 0.075mg 0.029mg Endive
Վիտամին B3 0.4mg 0.47mg Chayote
Վիտամին B5 0.9mg 0.249mg Endive
Վիտամին B6 0.02mg 0.076mg Chayote
Folate, total 142µg 93µg Endive
Վիտամին K 231µg 4.1µg Endive
Տրիպտոֆան 0.005mg 0.011mg Chayote
Տրեոնին 0.05mg 0.04mg Endive
Իզոլեյցին 0.072mg 0.044mg Endive
Լեյցին 0.098mg 0.077mg Endive
Լիզին 0.063mg 0.039mg Endive
Մեթիոնին 0.014mg 0.001mg Endive
Ֆենիլալանին 0.053mg 0.047mg Endive
Վալին 0.063mg 0.063mg
Հիստիդին 0.023mg 0.015mg Endive
Հագեցած ճարպ 0.048g 0.028g Chayote
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.004g 0.01g Chayote
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.087g 0.057g Endive

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Endive Chayote
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
79%
Endive
14%
Chayote
Mineral Summary Score
19%
Endive
13%
Chayote

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Endive
Endive is lower in Շաքար (difference - 1.41g)
Which food is cheaper?
Endive
Endive is cheaper (difference - $0.4)
Which food is richer in minerals?
Endive
Endive is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Endive
Endive is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Նատրիում?
Chayote
Chayote is lower in Նատրիում (difference - 20mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Chayote
Chayote is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.02g)
Which food is lower in glycemic index?
Chayote
Chayote is lower in glycemic index (difference - 45)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Endive - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168412/nutrients
  2. Chayote - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170402/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: