Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Endive և Sauerkraut սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Endive vs Sauerkraut infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +73.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +15.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +40%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +84.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -96.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +315.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +178.1%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +77.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +200%
հավասար Պղինձ - 0.096
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 16% 32% 11% 12% 28% 3% 22% 33% 55% 2%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 9% 56% 10% 9% 15% 87% 6% 32% 20% 4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +73.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +15.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +40%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +84.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -96.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +315.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +178.1%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +77.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +200%
հավասար Պղինձ - 0.096

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Endive
8
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +11938.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +214.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +281%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +240.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +179.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +867.7%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +491.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +1676.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +126.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +550%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 131% 9% 0% 22% 20% 18% 8% 54% 5% 107% 0% 578%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 2% 3% 0% 49% 6% 6% 3% 6% 30% 18% 0% 33%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +11938.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +214.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +281%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +240.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +179.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +867.7%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +491.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +1676.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +126.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +550%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +37.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +42.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +27.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +52.5%
հավասար Ջուր - 92.52
3% 94%
Սպիտակուցներ: 1.25 գ
Ճարպեր: 0.2 գ
Ածխաջրեր: 3.35 գ
Ջուր: 93.79 գ
Այլ: 1.41 գ
4% 93% 2%
Սպիտակուցներ: 0.91 գ
Ճարպեր: 0.14 գ
Ածխաջրեր: 4.28 գ
Ջուր: 92.52 գ
Այլ: 2.15 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +37.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +42.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +27.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +52.5%
հավասար Ջուր - 92.52

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +29.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -29.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +225%
35% 3% 63%
Հագեցած ճարպ: 0.048 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.004 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.087 գ
30% 11% 59%
Հագեցած ճարպ: 0.034 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.013 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.067 գ
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +29.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -29.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +225%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Endive Sauerkraut
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in price ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Խոլեստերին Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Endive Sauerkraut Opinion
Զուտ ածխաջրեր 0.25g 1.38g Sauerkraut
Սպիտակուցներ 1.25g 0.91g Endive
Ճարպեր 0.2g 0.14g Endive
Ածխաջրեր 3.35g 4.28g Sauerkraut
Կալորիականություն 17kcal 19kcal Sauerkraut
Ֆրուկտոզա 0.04g Sauerkraut
Շաքար 0.25g 1.78g Endive
Բջջանյութ(Fiber) 3.1g 2.9g Endive
Կալցիում 52mg 30mg Endive
Երկաթ 0.83mg 1.47mg Sauerkraut
Մագնեզիում 15mg 13mg Endive
Ֆոսֆոր 28mg 20mg Endive
Կալիում 314mg 170mg Endive
Նատրիում 22mg 661mg Endive
Ցինկ 0.79mg 0.19mg Endive
Պղինձ 0.099mg 0.096mg Endive
Մանգան 0.42mg 0.151mg Endive
Սելեն 0.2µg 0.6µg Sauerkraut
Վիտամին A 2167IU 18IU Endive
Վիտամին A, RAE 108µg 1µg Endive
Վիտամին E 0.44mg 0.14mg Endive
Վիտամին C 6.5mg 14.7mg Sauerkraut
Վիտամին B1 0.08mg 0.021mg Endive
Վիտամին B2 0.075mg 0.022mg Endive
Վիտամին B3 0.4mg 0.143mg Endive
Վիտամին B5 0.9mg 0.093mg Endive
Վիտամին B6 0.02mg 0.13mg Sauerkraut
Folate, total 142µg 24µg Endive
Վիտամին K 231µg 13µg Endive
Տրիպտոֆան 0.005mg 0.008mg Sauerkraut
Տրեոնին 0.05mg 0.025mg Endive
Իզոլեյցին 0.072mg 0.021mg Endive
Լեյցին 0.098mg 0.029mg Endive
Լիզին 0.063mg 0.031mg Endive
Մեթիոնին 0.014mg 0.009mg Endive
Ֆենիլալանին 0.053mg 0.023mg Endive
Վալին 0.063mg 0.03mg Endive
Հիստիդին 0.023mg 0.016mg Endive
Հագեցած ճարպ 0.048g 0.034g Sauerkraut
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.004g 0.013g Sauerkraut
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.087g 0.067g Endive

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Endive Sauerkraut
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
79%
Endive
13%
Sauerkraut
Mineral Summary Score
21%
Endive
24%
Sauerkraut

Comparison summary

Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Sauerkraut
Sauerkraut is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.014g)
Which food is lower in glycemic index?
Sauerkraut
Sauerkraut is lower in glycemic index (difference - 13)
Which food is lower in Շաքար?
Endive
Endive is lower in Շաքար (difference - 1.53g)
Which food is lower in Նատրիում?
Endive
Endive is lower in Նատրիում (difference - 639mg)
Which food is cheaper?
Endive
Endive is cheaper (difference - $0.6)
Which food is richer in minerals?
Endive
Endive is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Endive
Endive is relatively richer in vitamins
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Endive - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168412/nutrients
  2. Sauerkraut - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169279/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: