Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Flan և Butterfinger սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Flan vs Butterfinger infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +634.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +50%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +887.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +9600%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +43.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -46.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +2400%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +1186.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +6900%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 8% 3% 0% 1% 14% 57% 2% 5% 1% 117%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 11% 30% 35% 42% 20% 30% 28% 65% 64% 16%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +634.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +50%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +887.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +9600%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +43.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -46.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +2400%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +1186.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +6900%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Flan
0
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 35% 0% 0% 31% 15% 50% 23% 16% 22% 5% 9% 6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +25.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +534.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +161.7%
92% 8%
Սպիտակուցներ: 0 գ
Ճարպեր: 0 գ
Ածխաջրեր: 91.6 գ
Ջուր: 7.8 գ
Այլ: 0.6 գ
5% 19% 73%
Սպիտակուցներ: 5.4 գ
Ճարպեր: 18.9 գ
Ածխաջրեր: 72.9 գ
Ջուր: 1.23 գ
Այլ: 1.57 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +25.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +534.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +161.7%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Flan Butterfinger
Lower in Շաքար ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Flan Butterfinger Opinion
Զուտ ածխաջրեր 91.6g 70.9g Flan
Սպիտակուցներ 0g 5.4g Butterfinger
Ճարպեր 0g 18.9g Butterfinger
Ածխաջրեր 91.6g 72.9g Flan
Կալորիականություն 348kcal 459kcal Butterfinger
Շաքար 45.9g Flan
Բջջանյութ(Fiber) 0g 2g Butterfinger
Կալցիում 24mg 36mg Butterfinger
Երկաթ 0.08mg 0.79mg Butterfinger
Մագնեզիում 0mg 48mg Butterfinger
Ֆոսֆոր 1mg 97mg Butterfinger
Կալիում 153mg 220mg Butterfinger
Նատրիում 432mg 230mg Butterfinger
Ցինկ 0.04mg 1mg Butterfinger
Պղինձ 0.015mg 0.193mg Butterfinger
Մանգան 0.007mg 0.49mg Butterfinger
Սելեն 21.3µg 2.9µg Flan
Վիտամին E 1.72mg Butterfinger
Վիտամին B1 0mg 0.121mg Butterfinger
Վիտամին B2 0mg 0.062mg Butterfinger
Վիտամին B3 0mg 2.649mg Butterfinger
Վիտամին B5 0mg 0.37mg Butterfinger
Վիտամին B6 0mg 0.069mg Butterfinger
Folate, total 0µg 28µg Butterfinger
Վիտամին B12 0µg 0.04µg Butterfinger
Choline, total 15mg Butterfinger
Վիտամին K 2.2µg Butterfinger
Տրանս ճարպ 0.04g Flan
Հագեցած ճարպ 9.5g Flan
Մոնոչհագեցած ճարպ 5.119g Butterfinger
Պոլիչհագեցած ճարպ 3.164g Butterfinger

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Flan Butterfinger
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
0%
Flan
16%
Butterfinger
Mineral Summary Score
20%
Flan
34%
Butterfinger

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Flan
Flan is lower in Շաքար (difference - 45.9g)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Flan
Flan is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 9.5g)
Which food is lower in Նատրիում?
Butterfinger
Butterfinger is lower in Նատրիում (difference - 202mg)
Which food is lower in glycemic index?
Butterfinger
Butterfinger is lower in glycemic index (difference - 66)
Which food is richer in minerals?
Butterfinger
Butterfinger is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Butterfinger
Butterfinger is relatively richer in vitamins
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Flan - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169602/nutrients
  2. Butterfinger - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167565/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: