Foodstruct Advanced Nutrition Search | Diet Analysis | Glycemic index chart | Insulin index chart | Blog

Համեմատել Foie gras և Liverwurst սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Summary of differences between Foie gras and Liverwurst

  • Foie gras has more Պղինձ, while Liverwurst has more Վիտամին A, RAE, Վիտամին B12, Վիտամին B2, Երկաթ, Վիտամին B5, Սելեն, Վիտամին B1, and Ցինկ.
  • Liverwurst covers your daily need of Վիտամին A, RAE 343% more than Foie gras.
  • Foie gras contains 2 times more Պղինձ than Liverwurst. While Foie gras contains 0.4mg of Պղինձ, Liverwurst contains only 0.24mg.
  • The amount of Հագեցած ճարպ in Liverwurst is lower.

These are the specific foods used in this comparison Pate de foie gras, canned (goose liver pate), smoked and Liverwurst spread.

Infographic

Foie gras vs Liverwurst infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +218.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +66.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +60.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +15%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +23.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +150%
հավասար Մագնեզիում - 12
հավասար Նատրիում - 700
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 22% 207% 10% 86% 13% 91% 26% 134%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 7% 332% 9% 99% 15% 92% 63% 80%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +218.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +66.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +60.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +15%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +23.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +150%
հավասար Մագնեզիում - 12
հավասար Նատրիում - 700

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
:
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +309.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +75%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +209.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +244.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +71.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +145.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +216.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +43.2%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 200% 0% 0% 7% 22% 69% 48% 72% 14% 45% 1175% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 819% 0% 0% 12% 68% 238% 81% 178% 44% 23% 1683% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +309.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +75%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +209.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +244.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +71.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +145.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +216.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +43.2%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Foie gras Liverwurst
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in glycemic index ok
Lower in price ok
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Foie gras Liverwurst Opinion
Զուտ ածխաջրեր 4.67g 3.39g Foie gras
Սպիտակուցներ 11.4g 12.38g Liverwurst
Ճարպեր 43.84g 25.45g Foie gras
Ածխաջրեր 4.67g 5.89g Liverwurst
Կալորիականություն 462kcal 305kcal Foie gras
Օսլա g g
Ֆրուկտոզա g g
Շաքար g 1.65g Foie gras
Բջջանյութ(Fiber) 0g 2.5g Liverwurst
Կալցիում 70mg 22mg Foie gras
Երկաթ 5.5mg 8.85mg Liverwurst
Մագնեզիում 13mg 12mg Foie gras
Ֆոսֆոր 200mg 230mg Liverwurst
Կալիում 138mg 170mg Liverwurst
Նատրիում 697mg 700mg Foie gras
Ցինկ 0.92mg 2.3mg Liverwurst
Պղինձ 0.4mg 0.24mg Foie gras
Վիտամին A 3333IU 13636IU Liverwurst
Վիտամին E mg mg
Վիտամին D IU IU
Վիտամին D µg µg
Վիտամին C 2mg 3.5mg Liverwurst
Վիտամին B1 0.088mg 0.272mg Liverwurst
Վիտամին B2 0.299mg 1.03mg Liverwurst
Վիտամին B3 2.51mg 4.3mg Liverwurst
Վիտամին B5 1.2mg 2.95mg Liverwurst
Վիտամին B6 0.06mg 0.19mg Liverwurst
Folate, total 60µg 30µg Foie gras
Վիտամին B12 9.4µg 13.46µg Liverwurst
Վիտամին K µg µg
Տրիպտոֆան 0.161mg 0.151mg Foie gras
Տրեոնին 0.507mg 0.671mg Liverwurst
Իզոլեյցին 0.606mg 0.653mg Liverwurst
Լեյցին 1.029mg 1.139mg Liverwurst
Լիզին 0.863mg 1.155mg Liverwurst
Մեթիոնին 0.27mg 0.285mg Liverwurst
Ֆենիլալանին 0.567mg 0.617mg Liverwurst
Վալին 0.719mg 0.857mg Liverwurst
Հիստիդին 0.303mg 0.448mg Liverwurst
Խոլեստերին 150mg 118mg Liverwurst
Տրանս ճարպ g g
Հագեցած ճարպ 14.45g 9.925g Liverwurst
Մոնոչհագեցած ճարպ 25.61g 12.286g Foie gras
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.84g 2.427g Liverwurst

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Foie gras Liverwurst
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
138
Foie gras
262
Liverwurst
Mineral Summary Score
73
Foie gras
87
Liverwurst

Macronutrients Comparison

Macronutrient comparison charts compare the amount of protein, total fats and total carbohydrates in 300 grams of the food. The displayed values show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Protein
68%
Foie gras
74%
Liverwurst
Carbohydrates
5%
Foie gras
6%
Liverwurst
Fats
202%
Foie gras
117%
Liverwurst

Comparison summary

Which food is lower in Խոլեստերին?
Liverwurst
Liverwurst is lower in Խոլեստերին (difference - 32mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Liverwurst
Liverwurst is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 4.525g)
Which food is richer in vitamins?
Liverwurst
Liverwurst is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Foie gras
Foie gras is lower in Շաքար (difference - 1.65g)
Which food is lower in Նատրիում?
Foie gras
Foie gras is lower in Նատրիում (difference - 3mg)
Which food is lower in glycemic index?
Foie gras
Foie gras is lower in glycemic index (difference - 28)
Which food is cheaper?
Foie gras
Foie gras is cheaper (difference - $3)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Foie gras - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/171100/nutrients
  2. Liverwurst - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/174596/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: