Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Fruit leather և Creamsicle սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Fruit leather vs Creamsicle infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +2400%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +27.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -98.5%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 6% 29% 10% 11% 15% 53% 6% 57% 24% 15%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 7% 2% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +2400%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +27.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -98.5%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 4% 12% 0% 187% 11% 24% 2% 20% 70% 3% 0% 8% 46%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +15%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +593.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +37%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +569.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +64.2%
3% 83% 12%
Սպիտակուցներ: 1 գ
Ճարպեր: 2.68 գ
Ածխաջրեր: 82.82 գ
Ջուր: 12.3 գ
Այլ: 1.2 գ
2% 12% 82% 2%
Սպիտակուցներ: 1.37 գ
Ճարպեր: 2.33 գ
Ածխաջրեր: 11.95 գ
Ջուր: 82.38 գ
Այլ: 1.97 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +15%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +593.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +37%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +569.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +64.2%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -67.5%
24% 55% 21%
Հագեցած ճարպ: 0.65 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.48 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.55 գ
100%
Հագեցած ճարպ: 2 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -67.5%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Fruit leather Creamsicle
Rich in minerals ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Fruit leather Creamsicle Opinion
Զուտ ածխաջրեր 82.82g 4.45g Fruit leather
Սպիտակուցներ 1g 1.37g Creamsicle
Ճարպեր 2.68g 2.33g Fruit leather
Ածխաջրեր 82.82g 11.95g Fruit leather
Կալորիականություն 359kcal 49kcal Fruit leather
Շաքար 57.58g 0.43g Creamsicle
Բջջանյութ(Fiber) 0g 7.5g Creamsicle
Կալցիում 18mg 23mg Creamsicle
Երկաթ 0.75mg 0.03mg Fruit leather
Մագնեզիում 14mg Fruit leather
Ֆոսֆոր 24mg Fruit leather
Կալիում 164mg Fruit leather
Նատրիում 403mg 6mg Creamsicle
Ցինկ 0.19mg Fruit leather
Պղինձ 0.171mg Fruit leather
Մանգան 0.184mg Fruit leather
Սելեն 2.7µg Fruit leather
Վիտամին A 58IU 0IU Fruit leather
Վիտամին A, RAE 6µg Fruit leather
Վիտամին E 0.56mg Fruit leather
Վիտամին C 56mg 0mg Fruit leather
Վիտամին B1 0.043mg Fruit leather
Վիտամին B2 0.1mg Fruit leather
Վիտամին B3 0.1mg Fruit leather
Վիտամին B5 0.319mg Fruit leather
Վիտամին B6 0.3mg Fruit leather
Folate, total 4µg Fruit leather
Choline, total 12.9mg Fruit leather
Վիտամին K 18.2µg Fruit leather
Հագեցած ճարպ 0.65g 2g Fruit leather
Մոնոչհագեցած ճարպ 1.48g Fruit leather
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.55g Fruit leather

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Fruit leather Creamsicle
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
29%
Fruit leather
0%
Creamsicle
Mineral Summary Score
22%
Fruit leather
1%
Creamsicle

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
Fruit leather
Fruit leather is relatively richer in minerals
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Fruit leather
Fruit leather is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 1.35g)
Which food is richer in vitamins?
Fruit leather
Fruit leather is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Creamsicle
Creamsicle is lower in Շաքար (difference - 57.15g)
Which food is lower in Նատրիում?
Creamsicle
Creamsicle is lower in Նատրիում (difference - 397mg)
Which food is lower in glycemic index?
Creamsicle
Creamsicle is lower in glycemic index (difference - 27)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Fruit leather - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167540/nutrients
  2. Creamsicle - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170267/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: