Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Fruit leather և Banana chips սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Fruit leather vs Banana chips infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +80%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +66.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +442.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +133.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +226.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -98.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +294.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +19.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +747.8%
հավասար Կալցիում - 18
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 6% 29% 10% 11% 15% 53% 6% 57% 24% 15%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 6% 47% 55% 24% 48% 1% 21% 69% 204% 9%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +80%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +66.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +442.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +133.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +226.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -98.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +294.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +19.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +747.8%
հավասար Կալցիում - 18

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +133.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +788.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +488.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +15.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +1300%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +43.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +97.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +610%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +94.4%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +250%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +65.1%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 4% 12% 0% 187% 11% 24% 2% 20% 70% 3% 0% 8% 46%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 5% 5% 0% 21% 22% 4% 14% 38% 60% 11% 0% 12% 4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +133.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +788.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +488.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +15.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +1300%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +43.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +97.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +610%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +94.4%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +250%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +65.1%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +41.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +186%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +130%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +1153.7%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +16.7%
3% 83% 12%
Սպիտակուցներ: 1 գ
Ճարպեր: 2.68 գ
Ածխաջրեր: 82.82 գ
Ջուր: 12.3 գ
Այլ: 1.2 գ
2% 34% 58% 4%
Սպիտակուցներ: 2.3 գ
Ճարպեր: 33.6 գ
Ածխաջրեր: 58.4 գ
Ջուր: 4.3 գ
Այլ: 1.4 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +41.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +186%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +130%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +1153.7%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +16.7%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -97.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +31.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +14.5%
24% 55% 21%
Հագեցած ճարպ: 0.65 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.48 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.55 գ
92% 6% 2%
Հագեցած ճարպ: 28.97 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.95 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.63 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -97.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +31.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +14.5%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Fruit leather Banana chips
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Rich in minerals ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Fruit leather Banana chips Opinion
Զուտ ածխաջրեր 82.82g 50.7g Fruit leather
Սպիտակուցներ 1g 2.3g Banana chips
Ճարպեր 2.68g 33.6g Banana chips
Ածխաջրեր 82.82g 58.4g Fruit leather
Կալորիականություն 359kcal 519kcal Banana chips
Շաքար 57.58g 35.34g Banana chips
Բջջանյութ(Fiber) 0g 7.7g Banana chips
Կալցիում 18mg 18mg
Երկաթ 0.75mg 1.25mg Banana chips
Մագնեզիում 14mg 76mg Banana chips
Ֆոսֆոր 24mg 56mg Banana chips
Կալիում 164mg 536mg Banana chips
Նատրիում 403mg 6mg Banana chips
Ցինկ 0.19mg 0.75mg Banana chips
Պղինձ 0.171mg 0.205mg Banana chips
Մանգան 0.184mg 1.56mg Banana chips
Սելեն 2.7µg 1.5µg Fruit leather
Վիտամին A 58IU 83IU Banana chips
Վիտամին A, RAE 6µg 4µg Fruit leather
Վիտամին E 0.56mg 0.24mg Fruit leather
Վիտամին C 56mg 6.3mg Fruit leather
Վիտամին B1 0.043mg 0.085mg Banana chips
Վիտամին B2 0.1mg 0.017mg Fruit leather
Վիտամին B3 0.1mg 0.71mg Banana chips
Վիտամին B5 0.319mg 0.62mg Banana chips
Վիտամին B6 0.3mg 0.26mg Fruit leather
Folate, total 4µg 14µg Banana chips
Choline, total 12.9mg 21.3mg Banana chips
Վիտամին K 18.2µg 1.3µg Fruit leather
Տրիպտոֆան 0.027mg Banana chips
Տրեոնին 0.076mg Banana chips
Իզոլեյցին 0.074mg Banana chips
Լեյցին 0.158mg Banana chips
Լիզին 0.107mg Banana chips
Մեթիոնին 0.024mg Banana chips
Ֆենիլալանին 0.086mg Banana chips
Վալին 0.104mg Banana chips
Հիստիդին 0.18mg Banana chips
Հագեցած ճարպ 0.65g 28.97g Fruit leather
Մոնոչհագեցած ճարպ 1.48g 1.95g Banana chips
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.55g 0.63g Banana chips

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Fruit leather Banana chips
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
29%
Fruit leather
15%
Banana chips
Mineral Summary Score
22%
Fruit leather
48%
Banana chips

Comparison summary

Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Fruit leather
Fruit leather is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 28.32g)
Which food is lower in glycemic index?
Fruit leather
Fruit leather is lower in glycemic index (difference - 17)
Which food is lower in Շաքար?
Banana chips
Banana chips is lower in Շաքար (difference - 22.24g)
Which food is lower in Նատրիում?
Banana chips
Banana chips is lower in Նատրիում (difference - 397mg)
Which food is richer in minerals?
Banana chips
Banana chips is relatively richer in minerals
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Fruit leather - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167540/nutrients
  2. Banana chips - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168849/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: