Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Fruit leather և Prawn crackers (Shrimp chips) սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Fruit leather vs Prawn crackers (Shrimp chips) infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -29.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +11.1%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +154.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +414.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +695.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +17.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +626.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +29.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +1063%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +1125.9%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 6% 29% 10% 11% 15% 53% 6% 57% 24% 15%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 6% 72% 52% 82% 18% 75% 38% 74% 280% 181%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -29.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +11.1%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +154.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +414.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +695.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +17.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +626.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +29.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +1063%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +1125.9%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +38.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +42.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +485.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +514%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +2531%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +475%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +36.4%
հավասար Վիտամին B2 - 0.091
հավասար Վիտամին B5 - 0.321
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 4% 12% 0% 187% 11% 24% 2% 20% 70% 3% 0% 8% 46%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 66% 0% 0% 67% 21% 50% 20% 50% 18% 3% 10% 32%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +38.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +42.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +485.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +514%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +2531%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +475%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +36.4%
հավասար Վիտամին B2 - 0.091
հավասար Վիտամին B5 - 0.321

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +40.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +614%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +566.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +10.6%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +92.5%
3% 83% 12%
Սպիտակուցներ: 1 գ
Ճարպեր: 2.68 գ
Ածխաջրեր: 82.82 գ
Ջուր: 12.3 գ
Այլ: 1.2 գ
7% 18% 59% 14% 2%
Սպիտակուցներ: 7.14 գ
Ճարպեր: 17.86 գ
Ածխաջրեր: 59.09 գ
Ջուր: 13.6 գ
Այլ: 2.31 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +40.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +614%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +566.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +10.6%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +92.5%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -87.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +440.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +622%
24% 55% 21%
Հագեցած ճարպ: 0.65 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.48 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.55 գ
31% 46% 23%
Հագեցած ճարպ: 5.357 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 7.997 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 3.971 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -87.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +440.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +622%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Fruit leather Prawn crackers (Shrimp chips)
Rich in minerals ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Fruit leather Prawn crackers (Shrimp chips) Opinion
Զուտ ածխաջրեր 82.82g 53.49g Fruit leather
Սպիտակուցներ 1g 7.14g Prawn crackers (Shrimp chips)
Ճարպեր 2.68g 17.86g Prawn crackers (Shrimp chips)
Ածխաջրեր 82.82g 59.09g Fruit leather
Կալորիականություն 359kcal 426kcal Prawn crackers (Shrimp chips)
Օսլա 30.36g Prawn crackers (Shrimp chips)
Ֆրուկտոզա 0.02g Prawn crackers (Shrimp chips)
Շաքար 57.58g 21.43g Prawn crackers (Shrimp chips)
Բջջանյութ(Fiber) 0g 5.6g Prawn crackers (Shrimp chips)
Կալցիում 18mg 20mg Prawn crackers (Shrimp chips)
Երկաթ 0.75mg 1.91mg Prawn crackers (Shrimp chips)
Մագնեզիում 14mg 72mg Prawn crackers (Shrimp chips)
Ֆոսֆոր 24mg 191mg Prawn crackers (Shrimp chips)
Կալիում 164mg 193mg Prawn crackers (Shrimp chips)
Նատրիում 403mg 571mg Fruit leather
Ցինկ 0.19mg 1.38mg Prawn crackers (Shrimp chips)
Պղինձ 0.171mg 0.221mg Prawn crackers (Shrimp chips)
Մանգան 0.184mg 2.14mg Prawn crackers (Shrimp chips)
Սելեն 2.7µg 33.1µg Prawn crackers (Shrimp chips)
Վիտամին A 58IU 0IU Fruit leather
Վիտամին A, RAE 6µg 0µg Fruit leather
Վիտամին E 0.56mg 3.28mg Prawn crackers (Shrimp chips)
Վիտամին C 56mg 0mg Fruit leather
Վիտամին B1 0.043mg 0.264mg Prawn crackers (Shrimp chips)
Վիտամին B2 0.1mg 0.091mg Fruit leather
Վիտամին B3 0.1mg 2.631mg Prawn crackers (Shrimp chips)
Վիտամին B5 0.319mg 0.321mg Prawn crackers (Shrimp chips)
Վիտամին B6 0.3mg 0.216mg Fruit leather
Folate, total 4µg 23µg Prawn crackers (Shrimp chips)
Վիտամին B12 0µg 0.02µg Prawn crackers (Shrimp chips)
Choline, total 12.9mg 17.6mg Prawn crackers (Shrimp chips)
Վիտամին K 18.2µg 12.8µg Fruit leather
Տրիպտոֆան 0.094mg Prawn crackers (Shrimp chips)
Տրեոնին 0.2mg Prawn crackers (Shrimp chips)
Իզոլեյցին 0.242mg Prawn crackers (Shrimp chips)
Լեյցին 0.489mg Prawn crackers (Shrimp chips)
Լիզին 0.208mg Prawn crackers (Shrimp chips)
Մեթիոնին 0.126mg Prawn crackers (Shrimp chips)
Ֆենիլալանին 0.367mg Prawn crackers (Shrimp chips)
Վալին 0.306mg Prawn crackers (Shrimp chips)
Հիստիդին 0.192mg Prawn crackers (Shrimp chips)
Խոլեստերին 0mg 2mg Fruit leather
Տրանս ճարպ 0.066g Fruit leather
Հագեցած ճարպ 0.65g 5.357g Fruit leather
22:6 n-3 (DHA) 0g 0.001g Prawn crackers (Shrimp chips)
20:5 n-3 (EPA) 0g 0.001g Prawn crackers (Shrimp chips)
Մոնոչհագեցած ճարպ 1.48g 7.997g Prawn crackers (Shrimp chips)
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.55g 3.971g Prawn crackers (Shrimp chips)

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Fruit leather Prawn crackers (Shrimp chips)
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
29%
Fruit leather
26%
Prawn crackers (Shrimp chips)
Mineral Summary Score
22%
Fruit leather
87%
Prawn crackers (Shrimp chips)

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
Prawn crackers (Shrimp chips)
Prawn crackers (Shrimp chips) is relatively richer in minerals
Which food is lower in Շաքար?
Prawn crackers (Shrimp chips)
Prawn crackers (Shrimp chips) is lower in Շաքար (difference - 36.15g)
Which food is lower in Նատրիում?
Fruit leather
Fruit leather is lower in Նատրիում (difference - 168mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Fruit leather
Fruit leather is lower in Խոլեստերին (difference - 2mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Fruit leather
Fruit leather is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 4.707g)
Which food is lower in glycemic index?
Fruit leather
Fruit leather is lower in glycemic index (difference - 47)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Fruit leather - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167540/nutrients
  2. Prawn crackers (Shrimp chips) - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/173160/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: