Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Fruit leather և Gumdrop սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Fruit leather vs Gumdrop infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +500%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +87.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +1300%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +2300%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +3180%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +1325%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +1740%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +237.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -89.1%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 6% 29% 10% 11% 15% 53% 6% 57% 24% 15%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 1% 15% 1% 1% 1% 6% 0% 4% 2% 5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +500%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +87.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +1300%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +2300%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +3180%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +1325%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +1740%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +237.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -89.1%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +616.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +669.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +900%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +2558.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +5900%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 4% 12% 0% 187% 11% 24% 2% 20% 70% 3% 0% 8% 46%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 2% 3% 1% 1% 2% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +616.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +669.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +900%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +2558.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +5900%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +1130%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +1100%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +19.4%
3% 83% 12%
Սպիտակուցներ: 1 գ
Ճարպեր: 2.68 գ
Ածխաջրեր: 82.82 գ
Ջուր: 12.3 գ
Այլ: 1.2 գ
99%
Սպիտակուցներ: 0 գ
Ճարպեր: 0 գ
Ածխաջրեր: 98.9 գ
Ջուր: 1 գ
Այլ: 0.1 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +1130%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +1100%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +19.4%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Fruit leather Gumdrop
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Խոլեստերին Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Fruit leather Gumdrop Opinion
Զուտ ածխաջրեր 82.82g 98.8g Gumdrop
Սպիտակուցներ 1g 0g Fruit leather
Ճարպեր 2.68g 0g Fruit leather
Ածխաջրեր 82.82g 98.9g Gumdrop
Կալորիականություն 359kcal 396kcal Gumdrop
Շաքար 57.58g 58.97g Fruit leather
Բջջանյութ(Fiber) 0g 0.1g Gumdrop
Կալցիում 18mg 3mg Fruit leather
Երկաթ 0.75mg 0.4mg Fruit leather
Մագնեզիում 14mg 1mg Fruit leather
Ֆոսֆոր 24mg 1mg Fruit leather
Կալիում 164mg 5mg Fruit leather
Նատրիում 403mg 44mg Gumdrop
Ցինկ 0.19mg 0mg Fruit leather
Պղինձ 0.171mg 0.012mg Fruit leather
Մանգան 0.184mg 0.01mg Fruit leather
Սելեն 2.7µg 0.8µg Fruit leather
Վիտամին A 58IU 0IU Fruit leather
Վիտամին A, RAE 6µg 0µg Fruit leather
Վիտամին E 0.56mg 0mg Fruit leather
Վիտամին C 56mg 0mg Fruit leather
Վիտամին B1 0.043mg 0.006mg Fruit leather
Վիտամին B2 0.1mg 0.013mg Fruit leather
Վիտամին B3 0.1mg 0.01mg Fruit leather
Վիտամին B5 0.319mg 0.012mg Fruit leather
Վիտամին B6 0.3mg 0.005mg Fruit leather
Folate, total 4µg 0µg Fruit leather
Choline, total 12.9mg 0mg Fruit leather
Վիտամին K 18.2µg 0µg Fruit leather
Հագեցած ճարպ 0.65g 0g Gumdrop
Մոնոչհագեցած ճարպ 1.48g 0g Fruit leather
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.55g 0g Fruit leather

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Fruit leather Gumdrop
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
29%
Fruit leather
1%
Gumdrop
Mineral Summary Score
22%
Fruit leather
3%
Gumdrop

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Gumdrop
Gumdrop is lower in Նատրիում (difference - 359mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Gumdrop
Gumdrop is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.65g)
Which food is lower in Շաքար?
Fruit leather
Fruit leather is lower in Շաքար (difference - 1.39g)
Which food is lower in glycemic index?
Fruit leather
Fruit leather is lower in glycemic index (difference - 51)
Which food is cheaper?
Fruit leather
Fruit leather is cheaper (difference - $1.6)
Which food is richer in minerals?
Fruit leather
Fruit leather is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Fruit leather
Fruit leather is relatively richer in vitamins
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Fruit leather - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167540/nutrients
  2. Gumdrop - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167989/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: