Foodstruct Advanced Nutrition Search | Diet Analysis | Glycemic index chart | Insulin index chart

Համեմատել Game և Corned beef սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Differences between Game and Corned beef

  • Game has more Վիտամին B12, Վիտամին B2, Վիտամին B3, Երկաթ, Վիտամին B1, and Ֆոսֆոր, while Corned beef has more Սելեն, and Ցինկ.
  • Game's daily need coverage for Վիտամին B12 is 195% higher.
  • Corned beef contains 8 times less Վիտամին B1 than Game. Game contains 0.22mg of Վիտամին B1, while Corned beef contains 0.026mg.
  • The amount of Հագեցած ճարպ in Game is lower.

The food types used in this comparison are Game meat, deer, raw and Beef, cured, corned beef, brisket, cooked.

Infographic

Game vs Corned beef infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +82.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +91.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +61.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +119.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -94.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +64.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +60%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +119.1%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 2% 128% 17% 87% 29% 7% 57% 85%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 3% 70% 9% 54% 13% 127% 125% 52%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +82.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +91.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +61.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +119.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -94.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +64.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +60%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +119.1%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Game
6
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +25%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +746.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +182.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +110.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +60.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +287.1%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +50%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +36.4%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 4% 0% 0% 56% 111% 120% 0% 86% 3% 789% 3%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 4% 3% 0% 7% 40% 57% 26% 54% 5% 204% 4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +25%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +746.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +182.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +110.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +60.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +287.1%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +50%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +36.4%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Game Corned beef
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Շաքար Equal
Lower in glycemic index Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Game Corned beef Opinion
Զուտ ածխաջրեր 0g 0.47g Corned beef
Սպիտակուցներ 22.96g 18.17g Game
Ճարպեր 2.42g 18.98g Corned beef
Ածխաջրեր 0g 0.47g Corned beef
Կալորիականություն 120kcal 251kcal Corned beef
Օսլա g g
Ֆրուկտոզա g g
Շաքար 0g 0g
Բջջանյութ(Fiber) 0g 0g
Կալցիում 5mg 8mg Corned beef
Երկաթ 3.4mg 1.86mg Game
Մագնեզիում 23mg 12mg Game
Ֆոսֆոր 202mg 125mg Game
Կալիում 318mg 145mg Game
Նատրիում 51mg 973mg Game
Ցինկ 2.09mg 4.58mg Corned beef
Պղինձ 0.253mg 0.154mg Game
Վիտամին A 0IU 0IU
Վիտամին E 0.2mg 0.16mg Game
Վիտամին D IU 4IU Corned beef
Վիտամին D µg 0.1µg Corned beef
Վիտամին C 0mg 0mg
Վիտամին B1 0.22mg 0.026mg Game
Վիտամին B2 0.48mg 0.17mg Game
Վիտամին B3 6.37mg 3.03mg Game
Վիտամին B5 mg 0.42mg Corned beef
Վիտամին B6 0.37mg 0.23mg Game
Folate, total 4µg 6µg Corned beef
Վիտամին B12 6.31µg 1.63µg Game
Վիտամին K 1.1µg 1.5µg Corned beef
Տրիպտոֆան mg 0.119mg Corned beef
Տրեոնին 1.08mg 0.726mg Game
Իզոլեյցին 0.908mg 0.827mg Game
Լեյցին 1.951mg 1.445mg Game
Լիզին 2.006mg 1.536mg Game
Մեթիոնին 0.566mg 0.473mg Game
Ֆենիլալանին 0.937mg 0.718mg Game
Վալին 1.073mg 0.901mg Game
Հիստիդին 1.135mg 0.58mg Game
Խոլեստերին 85mg 98mg Game
Տրանս ճարպ g g
Հագեցած ճարպ 0.95g 6.34g Game
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.67g 9.22g Corned beef
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.47g 0.67g Corned beef

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Game Corned beef
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
97
Game
33
Corned beef
Mineral Summary Score
51
Game
56
Corned beef

Macronutrients Comparison

Macronutrient comparison charts compare the amount of protein, total fats and total carbohydrates in 300 grams of the food. The displayed values show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Protein
138%
Game
109%
Corned beef
Carbohydrates
0%
Game
0%
Corned beef
Fats
11%
Game
88%
Corned beef

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Game
Game is lower in Նատրիում (difference - 922mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Game
Game is lower in Խոլեստերին (difference - 13mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Game
Game is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 5.39g)
Which food contains less Շաքար?
?
The foods are relatively equal in Շաքար (0 g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes (0)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Game - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/173855/nutrients
  2. Corned beef - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170200/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: