Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Gelatin dessert և Bit-o-honey սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Gelatin dessert vs Bit-o-honey infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +403.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +353.8%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +415.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +1066.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +53.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +250%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +528.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -36.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +4800%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +245.5%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 1% 5% 2% 61% 1% 61% 1% 40% 2% 37%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 11% 8% 5% 12% 4% 39% 14% 9% 5% 8%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +403.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +353.8%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +415.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +1066.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +53.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +250%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +528.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -36.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +4800%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +245.5%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +50%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +40%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +1900%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +666.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +485.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +800%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
հավասար Վիտամին B2 - 0.044
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 1% 10% 1% 1% 1% 3% 0% 2% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 6% 0% 3% 15% 11% 2% 5% 3% 2% 8% 2% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +50%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +40%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +1900%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +666.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +485.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +800%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
հավասար Վիտամին B2 - 0.044

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +290%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +11.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +730%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +87.1%
8% 91%
Սպիտակուցներ: 7.8 գ
Ճարպեր: 0 գ
Ածխաջրեր: 90.5 գ
Ջուր: 1 գ
Այլ: 0.7 գ
2% 8% 81% 8%
Սպիտակուցներ: 2 գ
Ճարպեր: 7.5 գ
Ածխաջրեր: 80.89 գ
Ջուր: 8.3 գ
Այլ: 1.31 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +290%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +11.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +730%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +87.1%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Gelatin dessert Bit-o-honey
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in vitamins ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Gelatin dessert Bit-o-honey Opinion
Զուտ ածխաջրեր 90.5g 80.69g Gelatin dessert
Սպիտակուցներ 7.8g 2g Gelatin dessert
Ճարպեր 0g 7.5g Bit-o-honey
Ածխաջրեր 90.5g 80.89g Gelatin dessert
Կալորիականություն 381kcal 375kcal Gelatin dessert
Շաքար 86.04g 48g Bit-o-honey
Բջջանյութ(Fiber) 0g 0.2g Bit-o-honey
Կալցիում 3mg 35mg Bit-o-honey
Երկաթ 0.13mg 0.2mg Bit-o-honey
Մագնեզիում 2mg 7mg Bit-o-honey
Ֆոսֆոր 141mg 28mg Gelatin dessert
Կալիում 7mg 44mg Bit-o-honey
Նատրիում 466mg 295mg Bit-o-honey
Ցինկ 0.01mg 0.49mg Bit-o-honey
Պղինձ 0.118mg 0.026mg Gelatin dessert
Մանգան 0.011mg 0.038mg Bit-o-honey
Սելեն 6.7µg 1.3µg Gelatin dessert
Վիտամին E 0mg 0.3mg Bit-o-honey
Վիտամին C 0mg 0.8mg Bit-o-honey
Վիտամին B1 0.003mg 0.06mg Bit-o-honey
Վիտամին B2 0.041mg 0.044mg Bit-o-honey
Վիտամին B3 0.009mg 0.069mg Bit-o-honey
Վիտամին B5 0.014mg 0.082mg Bit-o-honey
Վիտամին B6 0.001mg 0.009mg Bit-o-honey
Folate, total 3µg 2µg Gelatin dessert
Վիտամին B12 0µg 0.06µg Bit-o-honey
Choline, total 3.5mg 2.5mg Gelatin dessert
Տրեոնին 0.151mg Gelatin dessert
Իզոլեյցին 0.118mg Gelatin dessert
Լեյցին 0.251mg Gelatin dessert
Լիզին 0.354mg Gelatin dessert
Մեթիոնին 0.062mg Gelatin dessert
Ֆենիլալանին 0.177mg Gelatin dessert
Վալին 0.213mg Gelatin dessert
Հիստիդին 0.068mg Gelatin dessert
Հագեցած ճարպ 0g 5.5g Gelatin dessert
Մոնոչհագեցած ճարպ 0g 1.03g Bit-o-honey
Պոլիչհագեցած ճարպ 0g 0.338g Bit-o-honey

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Gelatin dessert Bit-o-honey
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
1%
Gelatin dessert
4%
Bit-o-honey
Mineral Summary Score
21%
Gelatin dessert
11%
Bit-o-honey

Comparison summary

Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Gelatin dessert
Gelatin dessert is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 5.5g)
Which food is lower in Շաքար?
Bit-o-honey
Bit-o-honey is lower in Շաքար (difference - 38.04g)
Which food is lower in Նատրիում?
Bit-o-honey
Bit-o-honey is lower in Նատրիում (difference - 171mg)
Which food is lower in glycemic index?
Bit-o-honey
Bit-o-honey is lower in glycemic index (difference - 53)
Which food is richer in vitamins?
Bit-o-honey
Bit-o-honey is relatively richer in vitamins
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Gelatin dessert - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168775/nutrients
  2. Bit-o-honey - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167564/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: