Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Gelatin dessert և Caramello սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Gelatin dessert vs Caramello infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +7000%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +738.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +4771.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -73.8%
հավասար Ֆոսֆոր - 150
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 1% 5% 2% 61% 1% 61% 1% 40% 2% 37%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 64% 41% 0% 65% 31% 16% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +7000%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +738.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +4771.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -73.8%
հավասար Ֆոսֆոր - 150

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 1% 10% 1% 1% 1% 3% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 19% 0% 0% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +26%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +41.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +579%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +188.6%
8% 91%
Սպիտակուցներ: 7.8 գ
Ճարպեր: 0 գ
Ածխաջրեր: 90.5 գ
Ջուր: 1 գ
Այլ: 0.7 գ
6% 21% 64% 7% 2%
Սպիտակուցներ: 6.19 գ
Ճարպեր: 21.19 գ
Ածխաջրեր: 63.81 գ
Ջուր: 6.79 գ
Այլ: 2.02 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +26%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +41.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +579%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +188.6%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Gelatin dessert Caramello
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Gelatin dessert Caramello Opinion
Զուտ ածխաջրեր 90.5g 62.61g Gelatin dessert
Սպիտակուցներ 7.8g 6.19g Gelatin dessert
Ճարպեր 0g 21.19g Caramello
Ածխաջրեր 90.5g 63.81g Gelatin dessert
Կալորիականություն 381kcal 462kcal Caramello
Շաքար 86.04g 56.92g Caramello
Բջջանյութ(Fiber) 0g 1.2g Caramello
Կալցիում 3mg 213mg Caramello
Երկաթ 0.13mg 1.09mg Caramello
Մագնեզիում 2mg Gelatin dessert
Ֆոսֆոր 141mg 150mg Caramello
Կալիում 7mg 341mg Caramello
Նատրիում 466mg 122mg Caramello
Ցինկ 0.01mg Gelatin dessert
Պղինձ 0.118mg Gelatin dessert
Մանգան 0.011mg Gelatin dessert
Սելեն 6.7µg Gelatin dessert
Վիտամին A 0IU 303IU Caramello
Վիտամին C 0mg 1.7mg Caramello
Վիտամին B1 0.003mg Gelatin dessert
Վիտամին B2 0.041mg Gelatin dessert
Վիտամին B3 0.009mg Gelatin dessert
Վիտամին B5 0.014mg Gelatin dessert
Վիտամին B6 0.001mg Gelatin dessert
Folate, total 3µg Gelatin dessert
Տրեոնին 0.151mg Gelatin dessert
Իզոլեյցին 0.118mg Gelatin dessert
Լեյցին 0.251mg Gelatin dessert
Լիզին 0.354mg Gelatin dessert
Մեթիոնին 0.062mg Gelatin dessert
Ֆենիլալանին 0.177mg Gelatin dessert
Վալին 0.213mg Gelatin dessert
Հիստիդին 0.068mg Gelatin dessert
Խոլեստերին 0mg 27mg Gelatin dessert
Հագեցած ճարպ 0g 12.72g Gelatin dessert
Մոնոչհագեցած ճարպ 0g 5.29g Caramello
Պոլիչհագեցած ճարպ 0g 0.63g Caramello

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Gelatin dessert Caramello
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
1%
Gelatin dessert
2%
Caramello
Mineral Summary Score
21%
Gelatin dessert
22%
Caramello

Comparison summary

Which food is lower in Խոլեստերին?
Gelatin dessert
Gelatin dessert is lower in Խոլեստերին (difference - 27mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Gelatin dessert
Gelatin dessert is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 12.72g)
Which food is richer in vitamins?
Gelatin dessert
Gelatin dessert is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Caramello
Caramello is lower in Շաքար (difference - 29.12g)
Which food is lower in Նատրիում?
Caramello
Caramello is lower in Նատրիում (difference - 344mg)
Which food is lower in glycemic index?
Caramello
Caramello is lower in glycemic index (difference - 53)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Gelatin dessert - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168775/nutrients
  2. Caramello - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167975/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: