Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Gelatin dessert և Heart of palm սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Gelatin dessert vs Heart of palm infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +857.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +500%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +1200%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +400%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +25700%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -97%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +37200%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +445.8%
հավասար Ֆոսֆոր - 140
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 1% 5% 2% 61% 1% 61% 1% 40% 2% 37%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 6% 64% 8% 60% 160% 2% 102% 215% 0% 4%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +857.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +500%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +1200%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +400%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +25700%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -97%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +37200%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +445.8%
հավասար Ֆոսֆոր - 140

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +1566.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +339%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +9900%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +80900%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +700%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 1% 10% 1% 1% 1% 3% 0% 2% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 5% 10% 0% 27% 13% 42% 17% 0% 187% 18% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +1566.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +339%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +9900%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +80900%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +700%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +188.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +253.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +6850%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +184.3%
8% 91%
Սպիտակուցներ: 7.8 գ
Ճարպեր: 0 գ
Ածխաջրեր: 90.5 գ
Ջուր: 1 գ
Այլ: 0.7 գ
3% 26% 70% 2%
Սպիտակուցներ: 2.7 գ
Ճարպեր: 0.2 գ
Ածխաջրեր: 25.61 գ
Ջուր: 69.5 գ
Այլ: 1.99 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +188.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +253.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +6850%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +184.3%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Gelatin dessert Heart of palm
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in vitamins ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Gelatin dessert Heart of palm Opinion
Զուտ ածխաջրեր 90.5g 24.11g Gelatin dessert
Սպիտակուցներ 7.8g 2.7g Gelatin dessert
Ճարպեր 0g 0.2g Heart of palm
Ածխաջրեր 90.5g 25.61g Gelatin dessert
Կալորիականություն 381kcal 115kcal Gelatin dessert
Շաքար 86.04g 17.16g Heart of palm
Բջջանյութ(Fiber) 0g 1.5g Heart of palm
Կալցիում 3mg 18mg Heart of palm
Երկաթ 0.13mg 1.69mg Heart of palm
Մագնեզիում 2mg 10mg Heart of palm
Ֆոսֆոր 141mg 140mg Gelatin dessert
Կալիում 7mg 1806mg Heart of palm
Նատրիում 466mg 14mg Heart of palm
Ցինկ 0.01mg 3.73mg Heart of palm
Պղինձ 0.118mg 0.644mg Heart of palm
Մանգան 0.011mg Gelatin dessert
Սելեն 6.7µg 0.7µg Gelatin dessert
Վիտամին A 0IU 68IU Heart of palm
Վիտամին A, RAE 0µg 3µg Heart of palm
Վիտամին E 0mg 0.5mg Heart of palm
Վիտամին C 0mg 8mg Heart of palm
Վիտամին B1 0.003mg 0.05mg Heart of palm
Վիտամին B2 0.041mg 0.18mg Heart of palm
Վիտամին B3 0.009mg 0.9mg Heart of palm
Վիտամին B5 0.014mg Gelatin dessert
Վիտամին B6 0.001mg 0.81mg Heart of palm
Folate, total 3µg 24µg Heart of palm
Choline, total 3.5mg 0mg Gelatin dessert
Տրեոնին 0.151mg Gelatin dessert
Իզոլեյցին 0.118mg Gelatin dessert
Լեյցին 0.251mg Gelatin dessert
Լիզին 0.354mg Gelatin dessert
Մեթիոնին 0.062mg Gelatin dessert
Ֆենիլալանին 0.177mg Gelatin dessert
Վալին 0.213mg Gelatin dessert
Հիստիդին 0.068mg Gelatin dessert
Հագեցած ճարպ 0g 0.046g Gelatin dessert
Մոնոչհագեցած ճարպ 0g 0.005g Heart of palm
Պոլիչհագեցած ճարպ 0g 0.089g Heart of palm

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Gelatin dessert Heart of palm
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
1%
Gelatin dessert
24%
Heart of palm
Mineral Summary Score
21%
Gelatin dessert
62%
Heart of palm

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Heart of palm
Heart of palm is lower in Շաքար (difference - 68.88g)
Which food is lower in Նատրիում?
Heart of palm
Heart of palm is lower in Նատրիում (difference - 452mg)
Which food is lower in glycemic index?
Heart of palm
Heart of palm is lower in glycemic index (difference - 21)
Which food is richer in vitamins?
Heart of palm
Heart of palm is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Gelatin dessert
Gelatin dessert is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.046g)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Gelatin dessert - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168775/nutrients
  2. Heart of palm - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167714/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: