Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Goobers և Carob սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Goobers vs Carob infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
9
Carob
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -66.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +240.4%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +17.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +26.1%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 27% 42% 0% 0% 45% 5% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 91% 49% 26% 54% 56% 14% 97% 61% 19% 29%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -66.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +240.4%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +17.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +26.1%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
12
Carob
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +580%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +66.7%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 5% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 1% 32% 0% 2% 25% 42% 20% 45% 30% 16% 35% 11% 20%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +580%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +66.7%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
:
2
Carob
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +19%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +23.4%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +90%
հավասար Ճարպեր - 31.36
հավասար Ածխաջրեր - 56.29
10% 34% 53% 2%
Սպիտակուցներ: 9.7 գ
Ճարպեր: 34 գ
Ածխաջրեր: 53 գ
Ջուր: 1.9 գ
Այլ: 1.4 գ
8% 31% 56% 3%
Սպիտակուցներ: 8.15 գ
Ճարպեր: 31.36 գ
Ածխաջրեր: 56.29 գ
Ջուր: 1.54 գ
Այլ: 2.66 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +19%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +23.4%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +90%
հավասար Ճարպեր - 31.36
հավասար Ածխաջրեր - 56.29

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
:
2
Carob
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -58.3%
100%
Հագեցած ճարպ: 12.1 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
97%
Հագեցած ճարպ: 29.018 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.483 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.295 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -58.3%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Goobers Carob
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Goobers Carob Opinion
Զուտ ածխաջրեր 43.3g 52.49g Carob
Սպիտակուցներ 9.7g 8.15g Goobers
Ճարպեր 34g 31.36g Goobers
Ածխաջրեր 53g 56.29g Carob
Կալորիականություն 512kcal 540kcal Carob
Շաքար 43g 34.11g Carob
Բջջանյութ(Fiber) 9.7g 3.8g Goobers
Կալցիում 89mg 303mg Carob
Երկաթ 1.1mg 1.29mg Carob
Մագնեզիում 36mg Carob
Ֆոսֆոր 126mg Carob
Կալիում 502mg 633mg Carob
Նատրիում 36mg 107mg Goobers
Ցինկ 3.53mg Carob
Պղինձ 0.183mg Carob
Մանգան 0.14mg Carob
Սելեն 5.2µg Carob
Վիտամին A 68IU 10IU Goobers
Վիտամին A, RAE 1µg Carob
Վիտամին E 1.57mg Carob
Վիտամին C 0.3mg 0.5mg Carob
Վիտամին B1 0.1mg Carob
Վիտամին B2 0.178mg Carob
Վիտամին B3 1.04mg Carob
Վիտամին B5 0.75mg Carob
Վիտամին B6 0.13mg Carob
Folate, total 21µg Carob
Վիտամին B12 0.28µg Carob
Choline, total 19mg Carob
Վիտամին K 7.7µg Carob
Խոլեստերին 12mg 1mg Carob
Տրանս ճարպ 0.07g 0g Carob
Հագեցած ճարպ 12.1g 29.018g Goobers
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.483g Carob
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.295g Carob

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Goobers Carob
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
0%
Goobers
21%
Carob
Mineral Summary Score
12%
Goobers
49%
Carob

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Goobers
Goobers is lower in Նատրիում (difference - 71mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Goobers
Goobers is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 16.918g)
Which food is lower in glycemic index?
Goobers
Goobers is lower in glycemic index (difference - 39)
Which food is lower in Շաքար?
Carob
Carob is lower in Շաքար (difference - 8.89g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Carob
Carob is lower in Խոլեստերին (difference - 11mg)
Which food is richer in minerals?
Carob
Carob is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Carob
Carob is relatively richer in vitamins
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Goobers - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167581/nutrients
  2. Carob - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167973/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: