Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Goobers և Tapioca սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Goobers vs Tapioca infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +1733.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +277.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -70.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +18%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 27% 42% 0% 0% 45% 5% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 32% 3% 9% 36% 12% 16% 10% 4% 1% 11%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +1733.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +277.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -70.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +18%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
10
Tapioca
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +135.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +133.3%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 5% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 10% 0% 27% 3% 8% 33% 2% 17% 8% 3% 32% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +135.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +133.3%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +236.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +1935.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +171%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +59.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +3847.9%
10% 34% 53% 2%
Սպիտակուցներ: 9.7 գ
Ճարպեր: 34 գ
Ածխաջրեր: 53 գ
Ջուր: 1.9 գ
Այլ: 1.4 գ
3% 2% 20% 75%
Սպիտակուցներ: 2.88 գ
Ճարպեր: 1.67 գ
Ածխաջրեր: 19.56 գ
Ջուր: 75.01 գ
Այլ: 0.88 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +236.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +1935.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +171%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +59.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +3847.9%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -91.8%
100%
Հագեցած ճարպ: 12.1 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
66% 30% 4%
Հագեցած ճարպ: 0.991 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.452 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.061 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -91.8%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Goobers Tapioca
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Goobers Tapioca Opinion
Զուտ ածխաջրեր 43.3g 19.56g Goobers
Սպիտակուցներ 9.7g 2.88g Goobers
Ճարպեր 34g 1.67g Goobers
Ածխաջրեր 53g 19.56g Goobers
Կալորիականություն 512kcal 105kcal Goobers
Շաքար 43g Tapioca
Բջջանյութ(Fiber) 9.7g 0g Goobers
Կալցիում 89mg 105mg Tapioca
Երկաթ 1.1mg 0.06mg Goobers
Մագնեզիում 12mg Tapioca
Ֆոսֆոր 82mg Tapioca
Կալիում 502mg 133mg Goobers
Նատրիում 36mg 121mg Goobers
Ցինկ 0.35mg Tapioca
Պղինձ 0.012mg Tapioca
Մանգան 0.007mg Tapioca
Սելեն 2µg Tapioca
Վիտամին A 68IU 160IU Tapioca
Վիտամին A, RAE 47µg Tapioca
Վիտամին D 34IU Tapioca
Վիտամին D (D2 + D3) 0.9µg Tapioca
Վիտամին C 0.3mg 0.7mg Tapioca
Վիտամին B1 0.03mg Tapioca
Վիտամին B2 0.143mg Tapioca
Վիտամին B3 0.075mg Tapioca
Վիտամին B5 0.277mg Tapioca
Վիտամին B6 0.033mg Tapioca
Folate, total 4µg Tapioca
Վիտամին B12 0.25µg Tapioca
Տրիպտոֆան 0.041mg Tapioca
Տրեոնին 0.13mg Tapioca
Իզոլեյցին 0.173mg Tapioca
Լեյցին 0.282mg Tapioca
Լիզին 0.228mg Tapioca
Մեթիոնին 0.073mg Tapioca
Ֆենիլալանին 0.139mg Tapioca
Վալին 0.192mg Tapioca
Հիստիդին 0.078mg Tapioca
Խոլեստերին 12mg 6mg Tapioca
Տրանս ճարպ 0.07g Tapioca
Հագեցած ճարպ 12.1g 0.991g Tapioca
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.452g Tapioca
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.061g Tapioca

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Goobers Tapioca
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
0%
Goobers
11%
Tapioca
Mineral Summary Score
12%
Goobers
13%
Tapioca

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Tapioca
Tapioca is lower in Շաքար (difference - 43g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Tapioca
Tapioca is lower in Խոլեստերին (difference - 6mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Tapioca
Tapioca is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 11.109g)
Which food is richer in minerals?
Tapioca
Tapioca is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Tapioca
Tapioca is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Նատրիում?
Goobers
Goobers is lower in Նատրիում (difference - 85mg)
Which food is lower in glycemic index?
Goobers
Goobers is lower in glycemic index (difference - 78)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Goobers - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167581/nutrients
  2. Tapioca - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169612/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: