Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Grouper fish թե՞ Bass — Սննդարարության Համեմատություն

Համեմատել

Infographic

Grouper fish vs Bass infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +10.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +44.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -39.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +12.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +37.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +77.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +58.3%
հավասար Կալցիում - 19
հավասար Երկաթ - 1.08
հավասար Ցինկ - 0.51
հավասար Սելեն - 46.8
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 7% 43% 27% 62% 42% 7% 14% 15% 2% 256%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 6% 41% 37% 109% 29% 12% 14% 14% 3% 256%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +10.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +44.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -39.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +12.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +37.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +77.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +58.3%
հավասար Կալցիում - 19
հավասար Երկաթ - 1.08
հավասար Ցինկ - 0.51
հավասար Սելեն - 46.8

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
4
Bass
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +58.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +42%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +516.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +571.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +539.1%
հավասար Վիտամին B5 - 0.865
հավասար Վիտամին B6 - 0.346
հավասար Folate, total - 10
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 10% 0% 0% 0% 21% 2% 8% 53% 81% 8% 87% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 7% 0% 0% 0% 29% 9% 48% 52% 80% 8% 552% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +58.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +42%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +516.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +571.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +539.1%
հավասար Վիտամին B5 - 0.865
հավասար Վիտամին B6 - 0.346
հավասար Folate, total - 10

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +130%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +84%
հավասար Սպիտակուցներ - 22.73
հավասար Ջուր - 73.36
25% 73%
Սպիտակուցներ: 24.84 գ
Ճարպեր: 1.3 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 73.36 գ
Այլ: 0.5 գ
23% 3% 73%
Սպիտակուցներ: 22.73 գ
Ճարպեր: 2.99 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 73.36 գ
Այլ: 0.92 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +130%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +84%
հավասար Սպիտակուցներ - 22.73
հավասար Ջուր - 73.36

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -54%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +215.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +149.4%
31% 28% 42%
Հագեցած ճարպ: 0.299 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.268 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.403 գ
26% 34% 40%
Հագեցած ճարպ: 0.65 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.846 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.005 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -54%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +215.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +149.4%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Grouper fish Bass
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Շաքար Equal
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Grouper fish Bass Opinion
Սպիտակուցներ 24.84g 22.73g Grouper fish
Ճարպեր 1.3g 2.99g Bass
Կալորիականություն 118kcal 124kcal Bass
Կալցիում 21mg 19mg Grouper fish
Երկաթ 1.14mg 1.08mg Grouper fish
Մագնեզիում 37mg 51mg Bass
Ֆոսֆոր 143mg 254mg Bass
Կալիում 475mg 328mg Grouper fish
Նատրիում 53mg 88mg Grouper fish
Ցինկ 0.51mg 0.51mg
Պղինձ 0.045mg 0.04mg Grouper fish
Մանգան 0.012mg 0.019mg Bass
Սելեն 46.8µg 46.8µg
Վիտամին A 165IU 104IU Grouper fish
Վիտամին A, RAE 50µg 31µg Grouper fish
Վիտամին B1 0.081mg 0.115mg Bass
Վիտամին B2 0.006mg 0.037mg Bass
Վիտամին B3 0.381mg 2.558mg Bass
Վիտամին B5 0.87mg 0.865mg Grouper fish
Վիտամին B6 0.35mg 0.346mg Grouper fish
Folate, total 10µg 10µg
Վիտամին B12 0.69µg 4.41µg Bass
Տրիպտոֆան 0.278mg 0.255mg Grouper fish
Տրեոնին 1.089mg 0.997mg Grouper fish
Իզոլեյցին 1.145mg 1.047mg Grouper fish
Լեյցին 2.019mg 1.848mg Grouper fish
Լիզին 2.282mg 2.088mg Grouper fish
Մեթիոնին 0.735mg 0.673mg Grouper fish
Ֆենիլալանին 0.97mg 0.887mg Grouper fish
Վալին 1.28mg 1.171mg Grouper fish
Հիստիդին 0.731mg 0.669mg Grouper fish
Խոլեստերին 47mg 103mg Grouper fish
Հագեցած ճարպ 0.299g 0.65g Grouper fish
22:6 n-3 (DHA) 0.213g 0.75g Bass
20:5 n-3 (EPA) 0.035g 0.217g Bass
22:5 n-3 (DPA) 0.017g Grouper fish
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.268g 0.846g Bass
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.403g 1.005g Bass

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Grouper fish Bass
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet Equal
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
20%
Grouper fish
60%
Bass
Mineral Summary Score
47%
Grouper fish
52%
Bass

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Grouper fish
Grouper fish is lower in Նատրիում (difference - 35mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Grouper fish
Grouper fish is lower in Խոլեստերին (difference - 56mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Grouper fish
Grouper fish is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.351g)
Which food contains less Շաքար?
?
The foods are relatively equal in Շաքար ( g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes (0)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Grouper fish - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/171963/nutrients
  2. Bass - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/174228/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: