Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Gumdrop և Lychee սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Gumdrop vs Lychee infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
8
Lychee
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +29%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +33.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +66.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +900%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +3000%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +3320%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -97.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +1133.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +450%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 1% 15% 1% 1% 1% 6% 0% 4% 2% 5%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 2% 12% 8% 14% 16% 1% 2% 50% 8% 4%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +29%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +33.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +66.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +900%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +3000%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +3320%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -97.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +1133.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +450%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
8
Lychee
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +83.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +400%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +5930%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +1900%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 2% 3% 1% 1% 2% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 2% 0% 239% 3% 15% 12% 0% 24% 11% 0% 1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +83.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +400%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +5930%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +1900%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
:
4
Lychee
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +498.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +8076%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +340%
99%
Սպիտակուցներ: 0 գ
Ճարպեր: 0 գ
Ածխաջրեր: 98.9 գ
Ջուր: 1 գ
Այլ: 0.1 գ
17% 82%
Սպիտակուցներ: 0.83 գ
Ճարպեր: 0.44 գ
Ածխաջրեր: 16.53 գ
Ջուր: 81.76 գ
Այլ: 0.44 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +498.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +8076%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +340%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Gumdrop Lychee
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Խոլեստերին Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Gumdrop Lychee Opinion
Զուտ ածխաջրեր 98.8g 15.23g Gumdrop
Սպիտակուցներ 0g 0.83g Lychee
Ճարպեր 0g 0.44g Lychee
Ածխաջրեր 98.9g 16.53g Gumdrop
Կալորիականություն 396kcal 66kcal Gumdrop
Շաքար 58.97g 15.23g Lychee
Բջջանյութ(Fiber) 0.1g 1.3g Lychee
Կալցիում 3mg 5mg Lychee
Երկաթ 0.4mg 0.31mg Gumdrop
Մագնեզիում 1mg 10mg Lychee
Ֆոսֆոր 1mg 31mg Lychee
Կալիում 5mg 171mg Lychee
Նատրիում 44mg 1mg Lychee
Ցինկ 0mg 0.07mg Lychee
Պղինձ 0.012mg 0.148mg Lychee
Մանգան 0.01mg 0.055mg Lychee
Սելեն 0.8µg 0.6µg Gumdrop
Վիտամին E 0mg 0.07mg Lychee
Վիտամին C 0mg 71.5mg Lychee
Վիտամին B1 0.006mg 0.011mg Lychee
Վիտամին B2 0.013mg 0.065mg Lychee
Վիտամին B3 0.01mg 0.603mg Lychee
Վիտամին B5 0.012mg Gumdrop
Վիտամին B6 0.005mg 0.1mg Lychee
Folate, total 0µg 14µg Lychee
Վիտամին K 0µg 0.4µg Lychee
Տրիպտոֆան 0.007mg Lychee
Լիզին 0.041mg Lychee
Մեթիոնին 0.009mg Lychee
Հագեցած ճարպ 0g 0.099g Gumdrop
Մոնոչհագեցած ճարպ 0g 0.12g Lychee
Պոլիչհագեցած ճարպ 0g 0.132g Lychee

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Gumdrop Lychee
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
1%
Gumdrop
25%
Lychee
Mineral Summary Score
3%
Gumdrop
11%
Lychee

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Lychee
Lychee is lower in Շաքար (difference - 43.74g)
Which food is lower in Նատրիում?
Lychee
Lychee is lower in Նատրիում (difference - 43mg)
Which food is lower in glycemic index?
Lychee
Lychee is lower in glycemic index (difference - 30)
Which food is cheaper?
Lychee
Lychee is cheaper (difference - $0.3)
Which food is richer in minerals?
Lychee
Lychee is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Lychee
Lychee is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Gumdrop
Gumdrop is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.099g)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Gumdrop - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167989/nutrients
  2. Lychee - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169086/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: