Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Headcheese և Beef shank սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Headcheese vs Beef shank infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +100%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +157.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +233.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +369.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +1341.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -93.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +981.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +41%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +29900%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 4.8% 56% 6.4% 24% 2.7% 123% 26% 41% 0% 0.55%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 9.6% 145% 21% 113% 39% 8.3% 286% 57% 2.6% 164%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +100%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +157.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +233.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +369.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +1341.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -93.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +981.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +41%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +29900%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +508.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +82.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1238.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +94.7%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +400%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +261%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 5% 27% 0% 5.8% 27% 8.3% 0% 44% 1.5% 131% 57% 8.5%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 35% 48% 110% 25% 85% 7.5% 474% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +508.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +82.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1238.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +94.7%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +400%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +261%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +71.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +26.9%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +143.5%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +22.4%
14% 11% 74%
Սպիտակուցներ: 13.83 գ
Ճարպեր: 10.9 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 73.84 գ
Այլ: 1.43 գ
34% 6% 58% 2%
Սպիտակուցներ: 33.68 գ
Ճարպեր: 6.36 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 58.21 գ
Այլ: 1.75 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +71.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +26.9%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +143.5%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +22.4%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +95.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +440%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -32.7%
34% 55% 11%
Հագեցած ճարպ: 3.402 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.601 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.134 գ
43% 53% 4%
Հագեցած ճարպ: 2.29 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 2.86 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.21 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +95.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +440%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -32.7%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Headcheese Beef shank
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Headcheese Beef shank Opinion
Սպիտակուցներ 13.83g 33.68g Beef shank
Ճարպեր 10.9g 6.36g Headcheese
Կալորիականություն 157kcal 201kcal Beef shank
Կալցիում 16mg 32mg Beef shank
Երկաթ 1.5mg 3.86mg Beef shank
Մագնեզիում 9mg 30mg Beef shank
Ֆոսֆոր 56mg 263mg Beef shank
Կալիում 31mg 447mg Beef shank
Նատրիում 941mg 64mg Beef shank
Ցինկ 0.97mg 10.49mg Beef shank
Պղինձ 0.122mg 0.172mg Beef shank
Մանգան 0.02mg Beef shank
Սելեն 0.1µg 30µg Beef shank
Վիտամին E 0.25mg Headcheese
Վիտամին D 37IU Headcheese
Վիտամին D (D2 + D3) 0.9µg Headcheese
Վիտամին B1 0.023mg 0.14mg Beef shank
Վիտամին B2 0.115mg 0.21mg Beef shank
Վիտամին B3 0.44mg 5.89mg Beef shank
Վիտամին B5 0.41mg Beef shank
Վիտամին B6 0.19mg 0.37mg Beef shank
Folate, total 2µg 10µg Beef shank
Վիտամին B12 1.05µg 3.79µg Beef shank
Choline, total 104.1mg Headcheese
Վիտամին K 3.4µg Headcheese
Տրիպտոֆան 0.377mg Beef shank
Տրեոնին 1.471mg Beef shank
Իզոլեյցին 1.514mg Beef shank
Լեյցին 2.662mg Beef shank
Լիզին 2.802mg Beef shank
Մեթիոնին 0.862mg Beef shank
Ֆենիլալանին 1.315mg Beef shank
Վալին 1.638mg Beef shank
Հիստիդին 1.153mg Beef shank
Խոլեստերին 69mg 78mg Headcheese
Հագեցած ճարպ 3.402g 2.29g Beef shank
Մոնոչհագեցած ճարպ 5.601g 2.86g Headcheese
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.134g 0.21g Headcheese

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Headcheese Beef shank
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet Equal
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
24%
Headcheese
60%
Beef shank
Mineral Summary Score
28%
Headcheese
85%
Beef shank

Comparison summary

Which food is lower in Խոլեստերին?
Headcheese
Headcheese is lower in Խոլեստերին (difference - 9mg)
Which food is lower in Շաքար?
Beef shank
Beef shank is lower in Շաքար (difference - 0g)
Which food is lower in Նատրիում?
Beef shank
Beef shank is lower in Նատրիում (difference - 877mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Beef shank
Beef shank is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 1.112g)
Which food is richer in minerals?
Beef shank
Beef shank is relatively richer in minerals
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes (0)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Headcheese - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/171630/nutrients
  2. Beef shank - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169442/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: