Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Heart of palm և Lychee սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Heart of palm vs Lychee infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +260%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +445.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +351.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +956.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +5228.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +335.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +16.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -92.9%
հավասար Մագնեզիում - 10
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 6% 64% 8% 60% 160% 2% 102% 215% 0% 4%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 2% 12% 8% 14% 16% 1% 2% 50% 8% 4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +260%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +445.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +351.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +956.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +5228.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +335.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +16.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -92.9%
հավասար Մագնեզիում - 10

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
2
Lychee
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +614.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +354.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +176.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +49.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +710%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +71.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +793.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 5% 10% 0% 27% 13% 42% 17% 0% 187% 18% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 2% 0% 239% 3% 15% 12% 0% 24% 11% 0% 1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +614.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +354.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +176.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +49.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +710%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +71.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +793.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +225.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +54.9%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +352.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +120%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +17.6%
3% 26% 70% 2%
Սպիտակուցներ: 2.7 գ
Ճարպեր: 0.2 գ
Ածխաջրեր: 25.61 գ
Ջուր: 69.5 գ
Այլ: 1.99 գ
17% 82%
Սպիտակուցներ: 0.83 գ
Ճարպեր: 0.44 գ
Ածխաջրեր: 16.53 գ
Ջուր: 81.76 գ
Այլ: 0.44 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +225.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +54.9%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +352.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +120%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +17.6%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -53.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +2300%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +48.3%
33% 4% 64%
Հագեցած ճարպ: 0.046 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.005 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.089 գ
28% 34% 38%
Հագեցած ճարպ: 0.099 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.12 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.132 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -53.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +2300%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +48.3%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Heart of palm Lychee
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Խոլեստերին Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Heart of palm Lychee Opinion
Զուտ ածխաջրեր 24.11g 15.23g Heart of palm
Սպիտակուցներ 2.7g 0.83g Heart of palm
Ճարպեր 0.2g 0.44g Lychee
Ածխաջրեր 25.61g 16.53g Heart of palm
Կալորիականություն 115kcal 66kcal Heart of palm
Շաքար 17.16g 15.23g Lychee
Բջջանյութ(Fiber) 1.5g 1.3g Heart of palm
Կալցիում 18mg 5mg Heart of palm
Երկաթ 1.69mg 0.31mg Heart of palm
Մագնեզիում 10mg 10mg
Ֆոսֆոր 140mg 31mg Heart of palm
Կալիում 1806mg 171mg Heart of palm
Նատրիում 14mg 1mg Lychee
Ցինկ 3.73mg 0.07mg Heart of palm
Պղինձ 0.644mg 0.148mg Heart of palm
Մանգան 0.055mg Lychee
Սելեն 0.7µg 0.6µg Heart of palm
Վիտամին A 68IU 0IU Heart of palm
Վիտամին A, RAE 3µg 0µg Heart of palm
Վիտամին E 0.5mg 0.07mg Heart of palm
Վիտամին C 8mg 71.5mg Lychee
Վիտամին B1 0.05mg 0.011mg Heart of palm
Վիտամին B2 0.18mg 0.065mg Heart of palm
Վիտամին B3 0.9mg 0.603mg Heart of palm
Վիտամին B6 0.81mg 0.1mg Heart of palm
Folate, total 24µg 14µg Heart of palm
Վիտամին K 0µg 0.4µg Lychee
Տրիպտոֆան 0.007mg Lychee
Լիզին 0.041mg Lychee
Մեթիոնին 0.009mg Lychee
Հագեցած ճարպ 0.046g 0.099g Heart of palm
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.005g 0.12g Lychee
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.089g 0.132g Lychee

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Heart of palm Lychee
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
26%
Heart of palm
25%
Lychee
Mineral Summary Score
62%
Heart of palm
11%
Lychee

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Lychee
Lychee is lower in Շաքար (difference - 1.93g)
Which food is lower in Նատրիում?
Lychee
Lychee is lower in Նատրիում (difference - 13mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Heart of palm
Heart of palm is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.053g)
Which food is lower in glycemic index?
Heart of palm
Heart of palm is lower in glycemic index (difference - 16)
Which food is cheaper?
Heart of palm
Heart of palm is cheaper (difference - $1.3)
Which food is richer in minerals?
Heart of palm
Heart of palm is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Heart of palm
Heart of palm is relatively richer in vitamins
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Heart of palm - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167714/nutrients
  2. Lychee - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169086/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: