Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Kumquat և Clementine սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Kumquat vs Clementine infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +106.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +514.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +100%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +183.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +120.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +487%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +10.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -90%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
հավասար Կալիում - 177
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 19% 32% 14% 8.1% 16% 1.3% 4.6% 32% 18% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 9% 5.3% 7.1% 9% 16% 0.13% 1.6% 14% 3% 0.55%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +106.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +514.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +100%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +183.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +120.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +487%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +10.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -90%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
հավասար Կալիում - 177

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +200%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +37.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +33.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +11.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +132.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +48.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +108.3%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +41.2%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +66.7%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 17% 3% 0% 146% 9.3% 21% 8% 12% 8.3% 13% 0% 4.6% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 4% 0% 163% 22% 6.9% 12% 9.1% 17% 18% 0% 7.6% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +200%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +37.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +33.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +11.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +132.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +48.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +108.3%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +41.2%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +66.7%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +121.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +473.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +32.3%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +27.5%
հավասար Ջուր - 86.58
2% 16% 81%
Սպիտակուցներ: 1.88 գ
Ճարպեր: 0.86 գ
Ածխաջրեր: 15.9 գ
Ջուր: 80.85 գ
Այլ: 0.51 գ
12% 87%
Սպիտակուցներ: 0.85 գ
Ճարպեր: 0.15 գ
Ածխաջրեր: 12.02 գ
Ջուր: 86.58 գ
Այլ: 0.4 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +121.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +473.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +32.3%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +27.5%
հավասար Ջուր - 86.58

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Kumquat Clementine
Rich in minerals ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Kumquat Clementine Opinion
Զուտ ածխաջրեր 9.4g 10.32g Clementine
Սպիտակուցներ 1.88g 0.85g Kumquat
Ճարպեր 0.86g 0.15g Kumquat
Ածխաջրեր 15.9g 12.02g Kumquat
Կալորիականություն 71kcal 47kcal Kumquat
Ֆրուկտոզա 1.64g Clementine
Շաքար 9.36g 9.18g Clementine
Բջջանյութ(Fiber) 6.5g 1.7g Kumquat
Կալցիում 62mg 30mg Kumquat
Երկաթ 0.86mg 0.14mg Kumquat
Մագնեզիում 20mg 10mg Kumquat
Ֆոսֆոր 19mg 21mg Clementine
Կալիում 186mg 177mg Kumquat
Նատրիում 10mg 1mg Clementine
Ցինկ 0.17mg 0.06mg Kumquat
Պղինձ 0.095mg 0.043mg Kumquat
Մանգան 0.135mg 0.023mg Kumquat
Սելեն 0µg 0.1µg Clementine
Վիտամին A 290IU Kumquat
Վիտամին A, RAE 15µg Kumquat
Վիտամին E 0.15mg 0.2mg Clementine
Վիտամին C 43.9mg 48.8mg Clementine
Վիտամին B1 0.037mg 0.086mg Clementine
Վիտամին B2 0.09mg 0.03mg Kumquat
Վիտամին B3 0.429mg 0.636mg Clementine
Վիտամին B5 0.208mg 0.151mg Kumquat
Վիտամին B6 0.036mg 0.075mg Clementine
Folate, total 17µg 24µg Clementine
Choline, total 8.4mg 14mg Clementine
Հագեցած ճարպ 0.103g Clementine
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.154g Kumquat
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.171g Kumquat

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Kumquat Clementine
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
19%
Kumquat
20%
Clementine
Mineral Summary Score
14%
Kumquat
7%
Clementine

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
Kumquat
Kumquat is relatively richer in minerals
Which food is lower in Շաքար?
Clementine
Clementine is lower in Շաքար (difference - 0.18g)
Which food is lower in Նատրիում?
Clementine
Clementine is lower in Նատրիում (difference - 9mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Clementine
Clementine is lower in Խոլեստերին (difference - 0mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Clementine
Clementine is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.103g)
Which food is lower in glycemic index?
Clementine
Clementine is lower in glycemic index (difference - 20)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Kumquat - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168154/nutrients
  2. Clementine - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168195/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: