Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Kumquat և Longan սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Kumquat vs Longan infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
4
Longan
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +6100%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +561.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +100%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +240%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +159.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +10.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +43%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -100%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +77.9%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 19% 32% 14% 8.1% 16% 1.3% 4.6% 32% 18% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 0.3% 4.9% 7.1% 9% 23% 0% 1.4% 56% 6.8% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +6100%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +561.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +100%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +240%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +159.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +10.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +43%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -100%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +77.9%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Kumquat
10
:
2
Longan
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +19.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +43%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +91.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +55.6%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 17% 3% 0% 146% 9.3% 21% 8% 12% 8.3% 13% 0% 4.6% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 280% 7.8% 32% 5.6% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +19.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +43%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +91.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +55.6%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
:
2
Longan
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +43.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +760%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +37.3%
հավասար Ածխաջրեր - 15.14
հավասար Ջուր - 82.75
2% 16% 81%
Սպիտակուցներ: 1.88 գ
Ճարպեր: 0.86 գ
Ածխաջրեր: 15.9 գ
Ջուր: 80.85 գ
Այլ: 0.51 գ
15% 83%
Սպիտակուցներ: 1.31 գ
Ճարպեր: 0.1 գ
Ածխաջրեր: 15.14 գ
Ջուր: 82.75 գ
Այլ: 0.7 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +43.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +760%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +37.3%
հավասար Ածխաջրեր - 15.14
հավասար Ջուր - 82.75

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Kumquat Longan
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Խոլեստերին Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Kumquat Longan Opinion
Զուտ ածխաջրեր 9.4g 14.04g Longan
Սպիտակուցներ 1.88g 1.31g Kumquat
Ճարպեր 0.86g 0.1g Kumquat
Ածխաջրեր 15.9g 15.14g Kumquat
Կալորիականություն 71kcal 60kcal Kumquat
Շաքար 9.36g Longan
Բջջանյութ(Fiber) 6.5g 1.1g Kumquat
Կալցիում 62mg 1mg Kumquat
Երկաթ 0.86mg 0.13mg Kumquat
Մագնեզիում 20mg 10mg Kumquat
Ֆոսֆոր 19mg 21mg Longan
Կալիում 186mg 266mg Longan
Նատրիում 10mg 0mg Longan
Ցինկ 0.17mg 0.05mg Kumquat
Պղինձ 0.095mg 0.169mg Longan
Մանգան 0.135mg 0.052mg Kumquat
Վիտամին A 290IU Kumquat
Վիտամին A, RAE 15µg Kumquat
Վիտամին E 0.15mg Kumquat
Վիտամին C 43.9mg 84mg Longan
Վիտամին B1 0.037mg 0.031mg Kumquat
Վիտամին B2 0.09mg 0.14mg Longan
Վիտամին B3 0.429mg 0.3mg Kumquat
Վիտամին B5 0.208mg Kumquat
Վիտամին B6 0.036mg Kumquat
Folate, total 17µg Kumquat
Choline, total 8.4mg Kumquat
Տրեոնին 0.034mg Longan
Իզոլեյցին 0.026mg Longan
Լեյցին 0.054mg Longan
Լիզին 0.046mg Longan
Մեթիոնին 0.013mg Longan
Ֆենիլալանին 0.03mg Longan
Վալին 0.058mg Longan
Հիստիդին 0.012mg Longan
Հագեցած ճարպ 0.103g Longan
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.154g Kumquat
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.171g Kumquat

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Kumquat Longan
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
19%
Kumquat
25%
Longan
Mineral Summary Score
14%
Kumquat
11%
Longan

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Longan
Longan is lower in Շաքար (difference - 9.36g)
Which food is lower in Նատրիում?
Longan
Longan is lower in Նատրիում (difference - 10mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Longan
Longan is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.103g)
Which food is lower in glycemic index?
Longan
Longan is lower in glycemic index (difference - 22)
Which food is cheaper?
Kumquat
Kumquat is cheaper (difference - $1.4)
Which food is richer in minerals?
Kumquat
Kumquat is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Kumquat
Kumquat is relatively richer in vitamins
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Kumquat - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168154/nutrients
  2. Longan - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169089/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: