Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Kumquat և Nectarine սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Kumquat vs Nectarine infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +933.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +207.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +122.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +10.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +150%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +36.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -100%
հավասար Կալիում - 201
հավասար Ցինկ - 0.17
հավասար Պղինձ - 0.086
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 19% 33% 15% 9% 17% 2% 5% 32% 18% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 2% 11% 7% 12% 18% 0% 5% 29% 8% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +933.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +207.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +122.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +10.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +150%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +36.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -100%
հավասար Կալիում - 201
հավասար Ցինկ - 0.17
հավասար Պղինձ - 0.086

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +713%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +233.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +12.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +44%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +240%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +35.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +14.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +413.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +162.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
հավասար Վիտամին B1 - 0.034
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 18% 3% 0% 147% 10% 21% 9% 13% 9% 13% 0% 5% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 20% 16% 0% 19% 9% 7% 22% 12% 6% 4% 0% 4% 6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +713%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +233.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +12.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +44%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +240%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +35.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +14.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +413.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +162.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
հավասար Վիտամին B1 - 0.034

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +77.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +168.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +50.7%
հավասար Ջուր - 87.59
հավասար Այլ - 0.48
2% 16% 81%
Սպիտակուցներ: 1.88 գ
Ճարպեր: 0.86 գ
Ածխաջրեր: 15.9 գ
Ջուր: 80.85 գ
Այլ: 0.51 գ
11% 88%
Սպիտակուցներ: 1.06 գ
Ճարպեր: 0.32 գ
Ածխաջրեր: 10.55 գ
Ջուր: 87.59 գ
Այլ: 0.48 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +77.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +168.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +50.7%
հավասար Ջուր - 87.59
հավասար Այլ - 0.48

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +75%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +51.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -75.7%
24% 36% 40%
Հագեցած ճարպ: 0.103 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.154 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.171 գ
11% 39% 50%
Հագեցած ճարպ: 0.025 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.088 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.113 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +75%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +51.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -75.7%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Kumquat Nectarine
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok
Rich in minerals ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Kumquat Nectarine Opinion
Զուտ ածխաջրեր 9.4g 8.85g Kumquat
Սպիտակուցներ 1.88g 1.06g Kumquat
Ճարպեր 0.86g 0.32g Kumquat
Ածխաջրեր 15.9g 10.55g Kumquat
Կալորիականություն 71kcal 44kcal Kumquat
Օսլա 0.07g Nectarine
Ֆրուկտոզա 1.37g Nectarine
Շաքար 9.36g 7.89g Nectarine
Բջջանյութ(Fiber) 6.5g 1.7g Kumquat
Կալցիում 62mg 6mg Kumquat
Երկաթ 0.86mg 0.28mg Kumquat
Մագնեզիում 20mg 9mg Kumquat
Ֆոսֆոր 19mg 26mg Nectarine
Կալիում 186mg 201mg Nectarine
Նատրիում 10mg 0mg Nectarine
Ցինկ 0.17mg 0.17mg
Պղինձ 0.095mg 0.086mg Kumquat
Մանգան 0.135mg 0.054mg Kumquat
Վիտամին A 290IU 332IU Nectarine
Վիտամին A, RAE 15µg 17µg Nectarine
Վիտամին E 0.15mg 0.77mg Nectarine
Վիտամին C 43.9mg 5.4mg Kumquat
Վիտամին B1 0.037mg 0.034mg Kumquat
Վիտամին B2 0.09mg 0.027mg Kumquat
Վիտամին B3 0.429mg 1.125mg Nectarine
Վիտամին B5 0.208mg 0.185mg Kumquat
Վիտամին B6 0.036mg 0.025mg Kumquat
Folate, total 17µg 5µg Kumquat
Choline, total 8.4mg 6.2mg Kumquat
Վիտամին K 0µg 2.2µg Nectarine
Տրիպտոֆան 0.005mg Nectarine
Տրեոնին 0.009mg Nectarine
Իզոլեյցին 0.009mg Nectarine
Լեյցին 0.014mg Nectarine
Լիզին 0.016mg Nectarine
Մեթիոնին 0.006mg Nectarine
Ֆենիլալանին 0.021mg Nectarine
Վալին 0.013mg Nectarine
Հիստիդին 0.008mg Nectarine
Հագեցած ճարպ 0.103g 0.025g Nectarine
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.154g 0.088g Kumquat
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.171g 0.113g Kumquat

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Kumquat Nectarine
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
19%
Kumquat
9%
Nectarine
Mineral Summary Score
14%
Kumquat
9%
Nectarine

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Nectarine
Nectarine is lower in Շաքար (difference - 1.47g)
Which food is lower in Նատրիում?
Nectarine
Nectarine is lower in Նատրիում (difference - 10mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Nectarine
Nectarine is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.078g)
Which food is lower in glycemic index?
Nectarine
Nectarine is lower in glycemic index (difference - 24)
Which food is cheaper?
Kumquat
Kumquat is cheaper (difference - $0.5)
Which food is richer in minerals?
Kumquat
Kumquat is relatively richer in minerals
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Kumquat - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168154/nutrients
  2. Nectarine - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169914/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: