Foodstruct Advanced Nutrition Search | Diet Analysis | Glycemic index chart | Insulin index chart

Համեմատել Kumquat և Rambutan սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Significant differences between Kumquat and Rambutan

  • Kumquat has more Վիտամին C, Բջջանյութ(Fiber), Երկաթ, and Վիտամին B2, however Rambutan is richer in Մանգան, and Վիտամին B3.
  • Kumquat covers your daily Վիտամին C needs 43% more than Rambutan.
  • Rambutan has 7 times less Բջջանյութ(Fiber) than Kumquat. Kumquat has 6.5g of Բջջանյութ(Fiber), while Rambutan has 0.9g.

Specific food types used in this comparison are Kumquats, raw and Rambutan, canned, syrup pack.

Infographic

Kumquat vs Rambutan infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +181.8%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +145.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +185.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +111.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +342.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +112.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +43.9%
հավասար Նատրիում - 11
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 19% 33% 15% 9% 17% 2% 5% 32%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 7% 14% 5% 4% 4% 2% 3% 22%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +181.8%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +145.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +185.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +111.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +342.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +112.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +43.9%
հավասար Նատրիում - 11

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Kumquat
10
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +9566.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +795.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +184.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +309.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +1055.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +80%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +112.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +215.2%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 18% 3% 0% 147% 10% 21% 9% 13% 9% 13% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 1% 0% 0% 17% 4% 6% 26% 2% 5% 6% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +9566.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +795.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +184.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +309.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +1055.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +80%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +112.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +215.2%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Kumquat Rambutan
Lower in Շաքար ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in glycemic index ok
Lower in price ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Խոլեստերին Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Kumquat Rambutan Opinion
Զուտ ածխաջրեր 9.4g 19.97g Rambutan
Սպիտակուցներ 1.88g 0.65g Kumquat
Ճարպեր 0.86g 0.21g Kumquat
Ածխաջրեր 15.9g 20.87g Rambutan
Կալորիականություն 71kcal 82kcal Rambutan
Օսլա g g
Ֆրուկտոզա g g
Շաքար 9.36g g Rambutan
Բջջանյութ(Fiber) 6.5g 0.9g Kumquat
Կալցիում 62mg 22mg Kumquat
Երկաթ 0.86mg 0.35mg Kumquat
Մագնեզիում 20mg 7mg Kumquat
Ֆոսֆոր 19mg 9mg Kumquat
Կալիում 186mg 42mg Kumquat
Նատրիում 10mg 11mg Kumquat
Ցինկ 0.17mg 0.08mg Kumquat
Պղինձ 0.095mg 0.066mg Kumquat
Վիտամին A 290IU 3IU Kumquat
Վիտամին E 0.15mg mg Kumquat
Վիտամին D 0IU IU Kumquat
Վիտամին D 0µg µg Kumquat
Վիտամին C 43.9mg 4.9mg Kumquat
Վիտամին B1 0.037mg 0.013mg Kumquat
Վիտամին B2 0.09mg 0.022mg Kumquat
Վիտամին B3 0.429mg 1.352mg Rambutan
Վիտամին B5 0.208mg 0.018mg Kumquat
Վիտամին B6 0.036mg 0.02mg Kumquat
Folate, total 17µg 8µg Kumquat
Վիտամին B12 0µg 0µg
Վիտամին K 0µg µg Kumquat
Տրիպտոֆան mg mg
Տրեոնին mg mg
Իզոլեյցին mg mg
Լեյցին mg mg
Լիզին mg mg
Մեթիոնին mg mg
Ֆենիլալանին mg mg
Վալին mg mg
Հիստիդին mg mg
Խոլեստերին 0mg 0mg
Տրանս ճարպ 0g 0g
Հագեցած ճարպ 0.103g g Rambutan
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.154g g Kumquat
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.171g g Kumquat

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Kumquat Rambutan
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
20
Kumquat
5
Rambutan
Mineral Summary Score
16
Kumquat
7
Rambutan

Macronutrients Comparison

Macronutrient comparison charts compare the amount of protein, total fats and total carbohydrates in 300 grams of the food. The displayed values show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Protein
11%
Kumquat
4%
Rambutan
Carbohydrates
16%
Kumquat
21%
Rambutan
Fats
4%
Kumquat
1%
Rambutan

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Rambutan
Rambutan is lower in Շաքար (difference - 9.36g)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Rambutan
Rambutan is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.103g)
Which food is lower in Նատրիում?
Kumquat
Kumquat is lower in Նատրիում (difference - 1mg)
Which food is lower in glycemic index?
Kumquat
Kumquat is lower in glycemic index (difference - 59)
Which food is cheaper?
Kumquat
Kumquat is cheaper (difference - $4)
Which food is richer in minerals?
Kumquat
Kumquat is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Kumquat
Kumquat is relatively richer in vitamins
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Kumquat - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168154/nutrients
  2. Rambutan - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168167/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: