Foodstruct Advanced Nutrition Search | Diet Analysis | Glycemic index chart | Insulin index chart | Blog

Համեմատել Lablab և Lima bean սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Significant differences between Lablab and Lima bean

  • Lablab has more Երկաթ, Ցինկ, Պղինձ, Մագնեզիում, and Վիտամին B1, however Lima bean is richer in Folate, total, Վիտամին B6, and Կալիում.
  • Lablab covers your daily Երկաթ needs 27% more than Lima bean.
  • Lima bean has 3 times less Ցինկ than Lablab. Lablab has 2.85mg of Ցինկ, while Lima bean has 0.95mg.

Specific food types used in this comparison are Hyacinth beans, mature seeds, cooked, boiled, without salt and Lima beans, large, mature seeds, cooked, boiled, without salt.

Infographic

Lablab vs Lima bean infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +135.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +91.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +90.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +200%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +45.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +50.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -71.4%
հավասար Ֆոսֆոր - 111
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 12% 172% 59% 52% 30% 1% 78% 114%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 6% 90% 31% 48% 45% 1% 26% 79%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +135.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +91.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +90.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +200%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +45.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +50.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -71.4%
հավասար Ֆոսֆոր - 111

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Lablab
1
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +67.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +48.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +33.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +335.1%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +1975%
հավասար Վիտամին B3 - 0.421
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 68% 9% 8% 19% 9% 3% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 4% 0% 0% 41% 13% 8% 26% 38% 63% 0% 5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +67.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +48.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +33.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +335.1%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +1975%
հավասար Վիտամին B3 - 0.421

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Lablab Lima bean
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in glycemic index ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in price ok
Rich in minerals ok
Lower in Խոլեստերին Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Lablab Lima bean Opinion
Զուտ ածխաջրեր 20.69g 13.88g Lablab
Սպիտակուցներ 8.14g 7.8g Lablab
Ճարպեր 0.58g 0.38g Lablab
Ածխաջրեր 20.69g 20.88g Lima bean
Կալորիականություն 117kcal 115kcal Lablab
Օսլա g g
Ֆրուկտոզա g g
Շաքար g 2.9g Lablab
Բջջանյութ(Fiber) g 7g Lima bean
Կալցիում 40mg 17mg Lablab
Երկաթ 4.58mg 2.39mg Lablab
Մագնեզիում 82mg 43mg Lablab
Ֆոսֆոր 120mg 111mg Lablab
Կալիում 337mg 508mg Lima bean
Նատրիում 7mg 2mg Lima bean
Ցինկ 2.85mg 0.95mg Lablab
Պղինձ 0.341mg 0.235mg Lablab
Վիտամին A 0IU 0IU
Վիտամին A, RAE 0µg 0µg
Վիտամին E mg 0.18mg Lima bean
Վիտամին D 0IU 0IU
Վիտամին D 0µg 0µg
Վիտամին C 0mg 0mg
Վիտամին B1 0.27mg 0.161mg Lablab
Վիտամին B2 0.037mg 0.055mg Lima bean
Վիտամին B3 0.411mg 0.421mg Lima bean
Վիտամին B5 0.316mg 0.422mg Lima bean
Վիտամին B6 0.037mg 0.161mg Lima bean
Folate, total 4µg 83µg Lima bean
Վիտամին B12 0µg 0µg
Վիտամին K µg 2µg Lima bean
Տրիպտոֆան 0.068mg 0.092mg Lima bean
Տրեոնին 0.315mg 0.337mg Lima bean
Իզոլեյցին 0.39mg 0.411mg Lima bean
Լեյցին 0.691mg 0.673mg Lablab
Լիզին 0.556mg 0.523mg Lablab
Մեթիոնին 0.065mg 0.099mg Lima bean
Ֆենիլալանին 0.41mg 0.449mg Lima bean
Վալին 0.422mg 0.469mg Lima bean
Հիստիդին 0.233mg 0.238mg Lima bean
Խոլեստերին 0mg 0mg
Տրանս ճարպ 0g 0g
Հագեցած ճարպ 0.099g 0.089g Lima bean
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.026g 0.034g Lima bean
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.245g 0.171g Lablab

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Lablab Lima bean
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
10
Lablab
16
Lima bean
Mineral Summary Score
64
Lablab
40
Lima bean

Macronutrients Comparison

Macronutrient comparison charts compare the amount of protein, total fats and total carbohydrates in 300 grams of the food. The displayed values show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Protein
49%
Lablab
47%
Lima bean
Carbohydrates
21%
Lablab
21%
Lima bean
Fats
3%
Lablab
2%
Lima bean

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Lima bean
Lima bean is lower in Նատրիում (difference - 5mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Lima bean
Lima bean is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.01g)
Which food is lower in glycemic index?
Lima bean
Lima bean is lower in glycemic index (difference - 13)
Which food is richer in vitamins?
Lima bean
Lima bean is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Lablab
Lablab is lower in Շաքար (difference - 2.9g)
Which food is cheaper?
Lablab
Lablab is cheaper (difference - $0.4)
Which food is richer in minerals?
Lablab
Lablab is relatively richer in minerals
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Lablab - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/175211/nutrients
  2. Lima bean - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/174253/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: