Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Lima bean և Lablab սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Lima bean vs Lablab infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +50.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -71.4%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +60.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +135.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +91.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +90.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +200%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +45.1%
հավասար Ֆոսֆոր - 120
հավասար Մանգան - 0.482
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 6% 90% 31% 48% 45% 1% 26% 79% 68% 25%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 12% 172% 59% 52% 30% 1% 78% 114% 63% 16%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +50.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -71.4%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +60.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +135.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +91.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +90.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +200%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +45.1%
հավասար Ֆոսֆոր - 120
հավասար Մանգան - 0.482

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
1
Lablab
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +48.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +33.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +335.1%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +1975%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +67.7%
հավասար Վիտամին B3 - 0.411
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 4% 0% 0% 41% 13% 8% 26% 38% 63% 0% 5%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 68% 9% 8% 19% 9% 3% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +48.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +33.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +335.1%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +1975%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +67.7%
հավասար Վիտամին B3 - 0.411

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +52.6%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +27%
հավասար Սպիտակուցներ - 8.14
հավասար Ածխաջրեր - 20.69
հավասար Ջուր - 69.13
8% 21% 70%
Սպիտակուցներ: 7.8 գ
Ճարպեր: 0.38 գ
Ածխաջրեր: 20.88 գ
Ջուր: 69.79 գ
Այլ: 1.15 գ
8% 21% 69%
Սպիտակուցներ: 8.14 գ
Ճարպեր: 0.58 գ
Ածխաջրեր: 20.69 գ
Ջուր: 69.13 գ
Այլ: 1.46 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +52.6%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +27%
հավասար Սպիտակուցներ - 8.14
հավասար Ածխաջրեր - 20.69
հավասար Ջուր - 69.13

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -10.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +30.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +43.3%
30% 12% 58%
Հագեցած ճարպ: 0.089 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.034 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.171 գ
27% 7% 66%
Հագեցած ճարպ: 0.099 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.026 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.245 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -10.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +30.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +43.3%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Lima bean Lablab
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in price ok
Rich in minerals ok
Lower in Խոլեստերին Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Lima bean Lablab Opinion
Զուտ ածխաջրեր 13.88g 20.69g Lablab
Սպիտակուցներ 7.8g 8.14g Lablab
Ճարպեր 0.38g 0.58g Lablab
Ածխաջրեր 20.88g 20.69g Lima bean
Կալորիականություն 115kcal 117kcal Lablab
Շաքար 2.9g Lablab
Բջջանյութ(Fiber) 7g Lima bean
Կալցիում 17mg 40mg Lablab
Երկաթ 2.39mg 4.58mg Lablab
Մագնեզիում 43mg 82mg Lablab
Ֆոսֆոր 111mg 120mg Lablab
Կալիում 508mg 337mg Lima bean
Նատրիում 2mg 7mg Lima bean
Ցինկ 0.95mg 2.85mg Lablab
Պղինձ 0.235mg 0.341mg Lablab
Մանգան 0.516mg 0.482mg Lima bean
Սելեն 4.5µg 2.8µg Lima bean
Վիտամին E 0.18mg Lima bean
Վիտամին B1 0.161mg 0.27mg Lablab
Վիտամին B2 0.055mg 0.037mg Lima bean
Վիտամին B3 0.421mg 0.411mg Lima bean
Վիտամին B5 0.422mg 0.316mg Lima bean
Վիտամին B6 0.161mg 0.037mg Lima bean
Folate, total 83µg 4µg Lima bean
Վիտամին K 2µg Lima bean
Տրիպտոֆան 0.092mg 0.068mg Lima bean
Տրեոնին 0.337mg 0.315mg Lima bean
Իզոլեյցին 0.411mg 0.39mg Lima bean
Լեյցին 0.673mg 0.691mg Lablab
Լիզին 0.523mg 0.556mg Lablab
Մեթիոնին 0.099mg 0.065mg Lima bean
Ֆենիլալանին 0.449mg 0.41mg Lima bean
Վալին 0.469mg 0.422mg Lima bean
Հիստիդին 0.238mg 0.233mg Lima bean
Հագեցած ճարպ 0.089g 0.099g Lima bean
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.034g 0.026g Lima bean
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.171g 0.245g Lablab

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Lima bean Lablab
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
16%
Lima bean
10%
Lablab
Mineral Summary Score
41%
Lima bean
59%
Lablab

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Lima bean
Lima bean is lower in Նատրիում (difference - 5mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Lima bean
Lima bean is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.01g)
Which food is lower in glycemic index?
Lima bean
Lima bean is lower in glycemic index (difference - 13)
Which food is richer in vitamins?
Lima bean
Lima bean is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Lablab
Lablab is lower in Շաքար (difference - 2.9g)
Which food is cheaper?
Lablab
Lablab is cheaper (difference - $0.4)
Which food is richer in minerals?
Lablab
Lablab is relatively richer in minerals
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Lima bean - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/174253/nutrients
  2. Lablab - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/175211/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: