Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Liverwurst և Pork chop սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Liverwurst vs Pork chop infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +917.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +128.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +1450%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +59.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +154.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +66.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +85.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -89.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +37%
հավասար Ֆոսֆոր - 241
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 7% 332% 9% 99% 15% 92% 63% 80% 21% 317%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 17% 33% 15% 104% 28% 10% 86% 35% 2% 199%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +917.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +128.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +1450%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +59.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +154.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +66.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +85.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -89.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +37%
հավասար Ֆոսֆոր - 241

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +90806.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +229.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +167.2%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +1939.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +80.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +84.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +157.4%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 819% 0% 0% 12% 68% 238% 81% 178% 44% 23% 1683% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 1% 5% 30% 0% 123% 73% 149% 67% 113% 0% 83% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +90806.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +229.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +167.2%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +1939.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +80.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +84.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +157.4%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +77.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +472.9%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +91.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +14.8%
12% 25% 6% 54% 3%
Սպիտակուցներ: 12.38 գ
Ճարպեր: 25.45 գ
Ածխաջրեր: 5.89 գ
Ջուր: 53.53 գ
Այլ: 2.75 գ
24% 14% 61%
Սպիտակուցներ: 23.72 գ
Ճարպեր: 14.35 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 61.45 գ
Այլ: 0.48 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +77.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +472.9%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +91.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +14.8%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +151.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +28.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -56.3%
40% 50% 10%
Հագեցած ճարպ: 9.925 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 12.286 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 2.427 գ
39% 44% 17%
Հագեցած ճարպ: 4.339 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 4.887 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.894 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +151.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +28.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -56.3%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Liverwurst Pork chop
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok
Rich in minerals Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Liverwurst Pork chop Opinion
Զուտ ածխաջրեր 3.39g 0g Liverwurst
Սպիտակուցներ 12.38g 23.72g Pork chop
Ճարպեր 25.45g 14.35g Liverwurst
Ածխաջրեր 5.89g 0g Liverwurst
Կալորիականություն 305kcal 231kcal Liverwurst
Շաքար 1.65g 0g Pork chop
Բջջանյութ(Fiber) 2.5g 0g Liverwurst
Կալցիում 22mg 56mg Pork chop
Երկաթ 8.85mg 0.87mg Liverwurst
Մագնեզիում 12mg 20mg Pork chop
Ֆոսֆոր 230mg 241mg Pork chop
Կալիում 170mg 315mg Pork chop
Նատրիում 700mg 74mg Pork chop
Ցինկ 2.3mg 3.15mg Pork chop
Պղինձ 0.24mg 0.105mg Liverwurst
Մանգան 0.155mg 0.01mg Liverwurst
Սելեն 58µg 36.4µg Liverwurst
Վիտամին A 13636IU 15IU Liverwurst
Վիտամին A, RAE 4091µg 4µg Liverwurst
Վիտամին E 0.21mg Pork chop
Վիտամին D 40IU Pork chop
Վիտամին D (D2 + D3) 1µg Pork chop
Վիտամին C 3.5mg 0mg Liverwurst
Վիտամին B1 0.272mg 0.49mg Pork chop
Վիտամին B2 1.03mg 0.313mg Liverwurst
Վիտամին B3 4.3mg 7.927mg Pork chop
Վիտամին B5 2.95mg 1.104mg Liverwurst
Վիտամին B6 0.19mg 0.489mg Pork chop
Folate, total 30µg 0µg Liverwurst
Վիտամին B12 13.46µg 0.66µg Liverwurst
Տրիպտոֆան 0.151mg 0.282mg Pork chop
Տրեոնին 0.671mg 1.043mg Pork chop
Իզոլեյցին 0.653mg 1.123mg Pork chop
Լեյցին 1.139mg 1.952mg Pork chop
Լիզին 1.155mg 2.109mg Pork chop
Մեթիոնին 0.285mg 0.65mg Pork chop
Ֆենիլալանին 0.617mg 0.985mg Pork chop
Վալին 0.857mg 1.2mg Pork chop
Հիստիդին 0.448mg 0.965mg Pork chop
Խոլեստերին 118mg 78mg Pork chop
Տրանս ճարպ 0.066g Liverwurst
Հագեցած ճարպ 9.925g 4.339g Pork chop
22:6 n-3 (DHA) 0g 0.001g Pork chop
22:5 n-3 (DPA) 0g 0.011g Pork chop
Մոնոչհագեցած ճարպ 12.286g 4.887g Liverwurst
Պոլիչհագեցած ճարպ 2.427g 1.894g Liverwurst
20:2 n-6 c,c 0.065g Pork chop
18:2 n-6 c,c 0.922g Pork chop
18:3 n-6 c,c,c 0.003g Pork chop
18:3 n-3 c,c,c (ALA) 0.065g Pork chop

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Liverwurst Pork chop
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
262%
Liverwurst
53%
Pork chop
Mineral Summary Score
103%
Liverwurst
53%
Pork chop

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Pork chop
Pork chop is lower in Շաքար (difference - 1.65g)
Which food is lower in Նատրիում?
Pork chop
Pork chop is lower in Նատրիում (difference - 626mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Pork chop
Pork chop is lower in Խոլեստերին (difference - 40mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Pork chop
Pork chop is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 5.586g)
Which food is lower in glycemic index?
Pork chop
Pork chop is lower in glycemic index (difference - 28)
Which food is cheaper?
Pork chop
Pork chop is cheaper (difference - $2.2)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Liverwurst - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/174596/nutrients
  2. Pork chop - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167824/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: